Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
091102020 Pesticidrestfri dyrkning af brødhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-05-2020
Fordelingsdato: 11-05-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge muligheden for at levere konsumafgrøder uden pesticidrester.

BAGGRUND: Det ønskes at eliminere rester af pesticider i dansk producerede landbrugsafgrøder af korn og raps til konsum og at fremme forbrugertilliden til konventionelt producerede fødevarer. Projektets mål er at undersøge, hvilke pesticidrester der findes i dansk dyrkede landbrugsafgrøder til konsum, samt ved målrettet dyrkning at eliminere disse pesticidrester. De udarbejdede dyrkningskoncepter valideres i markforsøg. Der fokuseres på landbrugsafgrøder, som afsættes til humant konsum, f.eks. hvede og rug til brød, byg til malt, havre til gryn og raps til olie. På baggrund af data fra Fødevarestyrelsens årlige rapporter analyseres, hvilke pesticidrester der over de seneste 10 år er fundet i danskproducerede afgrøder. På baggrund heraf kortlægges, hvilke plantebeskyttelsesprodukter og behandlinger, der kan være årsag til fundene. Det analyseres, om disse pesticider kan anvendes på andre måder (f.eks. andre tidspunkter) eller erstattes med andre pesticider, som ikke leder til fund af rester, eller mulighed for ikke-kemiske alternativer.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en vinterhvedemark. Der må ikke foretages vækstregulering eller behandles med Mustang Forte efter st. 32, dvs. efter forsøget starter. Det er meget vigtigt, at alle grundbehandlinger i forsøget oplyses, særligt anvendelse af planteværn inden forsøgets start (hvis der skulle findes pesticidrester herfra).

ANLÆGSDATA: Der skal anlægges værn hele vejen rundt om forsøget, så det sikres, at der ikke sker afdrift fra de sprøjtninger, der foretages af landmanden i resten af marken.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov. Husk at anvende rengjort sprøjte.
 • Der må ikke foretages vækstregulering efter st. 32, når forsøgsbehandlingerne er i gang.
 • Der må ikke anvendes glyphosat i forsøget før høst.
 • Der må ikke anvendes Mustang Forte i forsøget.
  Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

  Det er meget vigtigt at alle grundbehandlinger i forsøget oplyses, særligt planteværn inden forsøgets start, hvis der skulle findes pesticidrester herfra.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,25 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,45 l Propulse SE 250
  0,2 l Orius Max 200 EW
  Stadium 55 - 610,4 l Propulse SE 250
  0,2 l Orius Max 200 EW
  3Stadium 320,25 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,45 l Propulse SE 250
  0,2 l Orius Max 200 EW
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  0,2 l Orius Max 200 EW
  4Stadium 321 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,6 l Propulse SE 250
  0,6 l Orius Max 200 EW
  Stadium 55 - 610,4 l Propulse SE 250
  0,6 l Orius Max 200 EW
  5Stadium 320,4 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Bell
  1 l Metaxon
  Stadium 55 - 610,75 l Bell
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Det er vigtigt, at sprøjten er rengjort grundigt inden sprøjtning af de forskellige led.
  Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-5 behandles i st. 32.
 • Led 2-5 behandles igen i st. 37-39
 • Led 2-5 behandles atter i st. 55-61.
  Der skal være ca. 3 uger mellem behandlingerne i st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem behandlingerne i st. 37-39 og st. 55-61. OBS: Det er vigtigt, at behandlingen i st. 37-39 først udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på samtlige hovedskud.

  Strategier for de enkelte led:
 • Led 1 Ubehandlet.
 • Led 2 Standard behandling
 • Led 3 Pesticidrestfri dyrkning
 • Led 4 Pesticidrestfri dyrkning med høje doser
 • Led 5 "Worst case"

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-05-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 55 - 61, Før 3. behandling
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P03Stadium 75
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
  OBS: Parcelniveau Prøvestørrelse: 500 gram per parcel til analyse for pesticidrester.
  Se afsnit om KERNE/FRØ PRØVE.
  MCPA, mg/kg
  BOSCALID, mg/kg
  TEBUCONAZOL, mg/kg


  KERNE/FRØ PRØVE: Til undersøgelse for indhold af pesticidrester skal der ved høst udtages og indsendes en kerne/frø-prøve på 500 gram pr parcel til analyse hos Agrolab LUFA.
  Kun udvalgte resultater fra pesticidrest-analysen indberettes i PC Markforsøg. OBS: Følgesedler fra NFTS kan anvendes, men der skal påføres Pakkenr PNR 3333 med stor skrift.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettet til Landskonsulent, Planteværn Carsten Fabricius: 87 40 53 57/29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Bell GHS07 GHS08
  Metaxon GHS05 GHS07
  Orius Max 200 EW GHS08 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk