Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070092121 Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-10-2021
Fordelingsdato: 29-06-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme eftervirkningen af en række efterafgrøder og efterafgrødeblandinger anlagt før den 20. august 2020. Eftervirkningen måles som udbytterespons på tilført kvælstof i vårbyg etableret i det efterfølgende forår, og ved at måle kvælstof optaget i efterafgrøden samt N-min indholdet i jorden.

BAGGRUND: Efterafgrøder bliver pga. lovkrav stadig mere almindelige. Det er vigtigt at vælge de rigtige efterafgrøder for at få det maksimale ud af efterafgrøderne i den følgende vårsæd.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges efter forfrugt korn, dog ikke vinterbyg. Halm fjernes inden etablering af efterafgrøde. Efterafgrøden etableres med en såmaskine i opharvet jord. Der må ikke bruges en spreder. GPS udstyr er i praksis nødvendigt for at anlægge forsøgsparcellerne med vårbyg præcist.
4 forsøg anlægges på lerjord (JB 6 og op) ved:
LFE 15 (VKST Ringsted) og LFE 16 (VKST Holeby)
LFE 11 (LandboSyd) og LFE 10 (Sønderjysk)
4 forsøg anlægges på sandjord, (JB 1-4) ved:
LFE 1 (LandboNord), LFE 4 (Velas) og LFE 6 (YTTEBORG Syd + Nord)

Må gerne anlægges på upløjet jord, men ikke no-till – kontakt Nanna Hellum Kristensen, hvis forsøget ønskes placeret på pløjefri arealer.

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden etableres som hovedplot (Faktor 2), og gødningsforsøget i vårbyg i foråret 2021 som Faktor 1. Der skal anlægges værn mellem hovedplot for at sikre mod overslæb ved pløjning, og for at muliggøre harvning af alle hovedplot pånær A. Hver efterafgrødblok skal have sin egen efterafgrøde omkring sig. Se skitse nedenfor. Efterafgrøden kan etableres med småparcelteknink på tværs af agerretning eller anlægges med større maskine i agerretningen afhængigt af lokale muligheder. Vårbyggen anlægges vha. GPS oven i parcellerne, hvor der blev sået efterafgrøde.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningNedvisningKun forsøg
JordbehandlingNedpløjetKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Forår 2021
Ved såning
VårbygRGT Planet
Ingen N
2Stadium 00
Forår 2021
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
3Stadium 00
Forår 2021
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
60 kg N222 kg NS 27-4
Bredspredt
4Stadium 00
Forår 2021
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
120 kg N444 kg NS 27-4
Bredspredt


Faktor 2: Efteafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-08-2020Ingen jord-beh.
l Roundup Bio
15-09-2020l Roundup Bio
B15-08-20208 kg Olieræddike
C15-08-20203 kg Olieræddike
5 kg Honningurt
D15-08-202050 kg Vårbyg
50 kg Vinterrug
E15-08-20205 kg Olieræddike
30 kg Vintervikke
F15-08-202025 kg Vintervikke
4 kg Honningurt
35 kg Havre
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Efterafgrøden etableres som hovedplot, og gødningsforsøget i vårbyg som subplot i foråret 2021.

Såning af efterafgrøde 2020
 • Efterafgrøden etableres med forsøgssåmaskine i et opharvet såbed, hvor halmen er fjernet. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og før den 20. august.
 • Led A må ikke jordbearbejdes. Dette led behandles med et Glyfosatprodukt to gange i efteråret,
 • Efterafgrøde nedpløjes eller nedvisnes tidligst 20. oktober på lerjord (JB 5-7) og 1. februar på sandjord (JB 1-4). I forsøg på pløjefri arealer foretages nedvisning først til foråret, både på sand-og lerjord.

  Såning af vårbyg forår 2021
 • Led 2-4 skal tilføres kvælstof i form af NS 27-4, hvor af 60 kg N skal placeres ved såning, De resterende 60 kg N i Led 3 og 120 kg N i led 4 bredspredes i forbindelse med såning.

 • GØDNING: Forsøgsgødning leveres fra Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.
  Efterafgrødeblandingerne blandes lokalt for at undgå afblanding og alle efterafgrøder leveres til egen udvejning. Ønsket mængde meddeles til Teknologisk Institut. Til foråret leveres vårbyg udvejet til 15 m2 parceller af sorten RGT Planet. Ønsker man vårbyg leveret i bulk i stedet for, gives Teknologisk Instituts forsøgsafdeling besked senest 1. februar.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-08-2021, Ved anlæg, Såning af efterafrøde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  OBS kun lerjord Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  OBS kun sandjord Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  TØRSTOF, % i jord 0-75 cm
  N-MIN, 0 -75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-75 cm
  P0220-10-2020, Medio oktober
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for destruktion af efterafgrøde indberettes.Metode beskrives i et notat.
   
  ledUdføres kun i følgende led: B1, C1, D1, E1, F1
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-75,Agrolab(plastpose), .
  OBS kun sandjord Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 25-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
  OBS kun lerjord Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
  N-MIN, 25-100 cm dybde
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0307-02-2021, Vinter
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  OBS kun lerjord Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  OBS kun sandjord Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-75 cm
  N-MIN, 0 -75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-75 cm
  P0412-03-2020, Ved anlæg, Såning af vårbyg
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-75,Agrolab(plastpose), .
  OBS kun sandjord Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 25-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
  OBS kun lerjord Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
  N-MIN, 25-100 cm dybde
  P05Stadium 32, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 37, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 45, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P08Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.
  Dette er en meget vigtig indberetning, da det siger noget om hvor stort et potentiale der er for mineralisering af N i vækstperioden.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i værnparceller på hver side af det areal, hvor der skal ligge vårbyg parceller. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  JORDPRØVER: N-min prøver udtages i forskellig dybde afhængig af jordtypen. På lerjord udtages prøver til 100 cms dybde og på sandjord udtages der prøver til 75 cms dybde.
 • I P01 udtages der en N-min prøver pr. forsøg.
 • I P02 og P04 udtages jordprøver i 2 lag, 0-25 cm og 25-75 eller 25-100 cm. Prøverne udtages i de 6 blokke med efterafgrøden på ledniveau. således de er repræsentative for efterafgrøden i alle 4 gentagelser. Da systemet ikke kan håndtere at genere labels for blok A1-4, B1-4, C1-4, D1-4, E1-4 og F1-4 bruges labels mærket med henholdsvis A1, B1, C1, D1, E 1 og F1 i stedet for. Men det er vigtigt at prøven udtages over hele efterafgrødeblokken.
 • I P03 udtages N-min prøver i starten af februar i de blokke med behandling led A1-4 og led B1-4. Jordprøverne mærkes med henholdsvis A1 og B1.

 • NDVI MÅLING MED DRONE: NDVI måles i stadie 32, 37 og 45, for at kvantificere plantebiomassen. Det er vigtigt at den sidste måling udføres før begyndende skridning. Der måles med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Råder forsøgsenheden ikke selv over en drone med kamera foretages målingerne af Teknologisk Institut.

  INDBERETNING: Destruktionstidspunkt og metode indberettes i et notat. Der er i P02 oprette en måleparameter til påmindelse af dette. Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-01-2021Kopifejl: Dato i P04 er rettet til 2021. RJE

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  SkitseSkitse af muligt forsøg.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk