Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
091892020 Kamerastyret ukrudtsbekæmpelse i majs - storskalaforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-04-2020
Fordelingsdato: 04-05-2020
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve tilgængelige kamerabaserede teknikker til kortlægning af ukrudt og efterfølgende at evaluere muligheden for at reducere forbruget af ukrudtsmidler ved at sprøjte efter det dannede ukrudtskort.

BAGGRUND: Synliggørelse af lavthængende frugter mht. at komme i gang med præcisionsteknologi inden for ukrudtsbekæmpelse. På sigt en forbedret økonomi for landmanden gennem en mere effektiv ukrudtsbekæmpelse og/eller et mindre forbrug af kemiske ukrudtsmidler, og en tilsvarende mindre miljø- og sundhedsmæssig påvirkning af sprøjtningen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i majsmark med relativ stor variation i ukrudtsdækning, men ikke med unaturlig stor variation.
Der udvælges bedrifter med udstyr til On/Off sprøjtning på sektions- eller dyseniveau.
Det er vigtigt, at midler og doser ved begge led oplyses.

ANLÆGSDATA: Parceller anlægges mellem sprøjtespor. Længden af parceller skal være min. 100 meter. Der skal i hvert led sprøjtes i fuld bombredde.
Antallet af gentagelser tilpasses markstørrelsen, men min. 4 gentagelser.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebehandling
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ensartet ukrudtsbekæmpelse i hele parcellenUkrudtsbekæmpelseEnsartet tilførsel
2On/Off tildeling ud fra weedmaps tildelingsfilUkrudtsbekæmpelsePositionbest. tilf.
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 1 behandles med aftalt stedspecifikke midler og dosis i konstant/ensartet dosis
 • I led 2 behandles med aftalt stedspecifikke midler og dosis efter tildelingskort (udarbejdes af SEGES/Weedmap

  SEGES/AU udfører kørsel med ATV Weedmaps på hele marken inden behandling, samt igen 2-3 uger efter ukrudtsbekæmpelse. 1. kørsel bruges til at udarbejde tildelingsfil, og 2. kørsel bruges til at validere effekten af de udførte behandlinger på hele arealet.
 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt. Sprøjteplan udarbejdes af SEGES i samarbejde med lokale konsulent og landmand
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 11, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt
  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger indberettes til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Var der tekniske vanskeligheder ved at udføre forsøget

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Carsten Fabricius: 87 40 53 57 / 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk