Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
090932020 Brug af forskellige vejrdata i Septoriamodellen i Cropmanager - storskalaforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-05-2020
Fordelingsdato: 29-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere om forbruget af svampemidler og udbyttet er afhængig af, om der i Septoriamodellen i Cropmanager benyttes vejrdata fra DMI eller fra egen vejrstation.

BAGGRUND: Septoriamodellen i Cropmanager anvender pt vejrdata fra DMI ud fra de nærmeste griddata. Relativ fugtighed og nedbør måles kun på 61 hhv. 243 stationer hos DMI, og da der kan være stor lokal variation i fugtighed og nedbør, vurderes det mere sikkert, hvis vejrdata trækkes fra en lokal vejrstation.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i Kvium, Chevignon eller Graham.
Der udvælges bedrifter med udbyttemåler på mejetærsker eller bedrifter med brovægt.
Det er vigtigt, at midler og doser ved samtlige svampebehandlinger i alle leddene på forsøgsarealet oplyses.
Forsøget skal anlægges så tæt som muligt på en lokal vejrstation.

ANLÆGSDATA: Parceller anlægges mellem sprøjtespor. Længden af parceller skal være min. 100 meter. Der skal i hvert led sprøjtes i fuld bombredde. Se skitse for anlæg af parceller.
Der afsættes et sprøjtevindue i marken på 24 meter x 30 meter, hvor der ikke sprøjtes for svampesygdomme. Her bedømmes angreb af svampesygdomme 3 uger efter sidste sprøjtning i st. 55-61.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1800m2. Høstparcel minimum 500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke foretages anden svampebekæmpelse mod Septoria end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.
Ved angreb af gulrust og/eller meldug - Se vejledning til forsøgsbehandling

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebehandling
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Septoriamodellen i Cropmanager baseret på vejrdata fra DMI
Tidlig forår
Svampebekæmpelse efter behov
Septoriamodellen i Cropmanager baseret på vejrdata fra DMISvampebekæmpelse efter behov
Septoriamodellen i Cropmanager baseret på vejrdata fra DMISvampebekæmpelse efter behov
2Septoriamodellen i Cropmanager baseret på vejrdata fra lokal vejrstationSvampebekæmpelse efter behov
Septoriamodellen i Cropmanager baseret på vejrdata fra lokal vejrstationSvampebekæmpelse efter behov
Septoriamodellen i Cropmanager baseret på vejrdata fra lokal vejrstationSvampebekæmpelse efter behov
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 1 behandles mod svampesygdomme ud fra Septoriamodellen i Cropmanager baseret på vejrdata fra DMI. Aflæses af Teknologisk Institut.
 • I led 2 behandles mod svampesygdomme ud fra Septoriamodellen i Cropmanager baseret på vejrdata fra lokal vejrstation. I led 2 aflæses risikoperioder direkte i Cropmanager, hvis det er muligt. Er dette ikke muligt downloades data og mailes til Lotte Buch, Teknologisk Institutl hver mandag og torsdag. Lotte Buch angiver om der er udløst sprøjtning.
 • Begge led behandles ifølge Septoria fugtmodellen, når der i perioden vækststadie 32-71 har været en risikoperiode (mindst 20 timers bladfugt i træk) og afgrøden ikke er beskyttet af en evt. forudgående sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 32.
 • Septoriamodellen i begge led aflæses hver mandag og torsdag.
  HUSK: Alle behandlinger skal indberettes i PC markforsøg med middelnavn og dosis.

  Svampestrategi og valg af midler:
  De af landmanden indkøbte løsninger til svampebekæmpelse oplyses ved accept af forsøget og sendes i april til Ghita C. Nielsen (gcn@seges.dk), og der vil på basis heraf blive skitseret en løsning til brug i forsøgsled 1 og 2 på forskellige vækststadier. Ved behov skal der anvendes de samme midler og doser i forsøgsled 1 og 2. Septoriamodellen fastlægger kun behovet for bekæmpelse af Septoria.
  Ved evt. betydende angreb af gulrust og/eller meldug skal dette derfor bekæmpes i både led 1 og 2. Hvis der mod forventning kommer angreb af gulrust behandles med 0,5 l Comet Pro i både led 1 og 2.
  Ved angreb af meldug behandles med 0,15 l Talius i begge led.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 32, Før 1. behandling, Bedømmes i det ubehandlede område
  ForsøgBRUNRUST % dækning.
   
  ForsøgGULRUST % dækning.
   
  ForsøgMELDUG % dækning.
   
  ForsøgSEPTORIA % dækning.
   
  ForsøgHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P02Før 2. behandling, Bedømmes i det ubehandlede område
  ForsøgBRUNRUST % dækning.
   
  ForsøgGULRUST % dækning.
   
  ForsøgMELDUG % dækning.
   
  ForsøgSEPTORIA % dækning.
   
  ForsøgHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P03Før 2. behandling, bedømmes samtidig med P02
  ledBRUNRUST % dækning.
   
  ledGULRUST % dækning.
   
  ledMELDUG % dækning.
   
  ledSEPTORIA % dækning.
   
  ledHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Før 3. behandling, Bedømmes i det ubehandlede område
  ForsøgBRUNRUST % dækning.
   
  ForsøgGULRUST % dækning.
   
  ForsøgMELDUG % dækning.
   
  ForsøgSEPTORIA % dækning.
   
  ForsøgHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Før 3. behandling, bedømmes samtidig med P04
  ledBRUNRUST % dækning.
   
  ledGULRUST % dækning.
   
  ledMELDUG % dækning.
   
  ledSEPTORIA % dækning.
   
  ledHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 72, Bedømmes i det ubehandlede område
  ForsøgBRUNRUST % dækning.
   
  ForsøgGULRUST % dækning.
   
  ForsøgMELDUG % dækning.
   
  ForsøgSEPTORIA % dækning.
   
  ForsøgHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P07Stadium 72, bedømmes samtidig med P06
  ledBRUNRUST % dækning.
   
  ledGULRUST % dækning.
   
  ledMELDUG % dækning.
   
  ledSEPTORIA % dækning.
   
  ledHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Her indtastes udbyttet målt med flowmåler eller vejning af vogn
   


  PRØVEUDTAGNING: Prøver ved høst sendes til Teknologisk Institut der analyser prøverne.

  HØST: Forsøget høstes med landmanden mejetærsker. Den høstede mængde i hver storparcel vejes på brovægt, vejevogn eller lignende.
  Har mejetærskeren udbyttemåler kan udbyttet registreres under høst af hver enkel parcel. Dvs. at udbyttemåleren nulstilles før og efter høst af hver enkelt parcel, og vejetal i hver af parcellerne registreres. Der er ikke krav om at kalibrere udbyttemåleren ved kontrolvejning.
  Begge ovenstående metoder sikrer udbytte på parcelniveau, hvilket er vigtigt for den statistiske analyse.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger indberettes til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  - Var der tekniske vanskeligheder ved at udføre forsøget

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-05-2020Antal forsøg er ændret fra 5 til 6 (LTB)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk