Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
070992020 N-min prøver på arealer tilført gylle på grovsand i det tidlige forår 2020 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-04-2020
Fordelingsdato: 06-04-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At kunne bedømme den forventede kvælstofeffekt af tidligt gylle udbragt på grovsandet jord i en situation, hvor der efterfølgende falder meget nedbør.

BAGGRUND: Af nød kørte nogle landmænd gylle ud på ubevoksede arealer i februar, fordi gyllebeholderne var ved at løbe over. Efterfølgende kom der meget nedbør, og især på grovsandet jord kan en del af det udbragte kvælstof være udvasket, hvis det er blevet omdannet til nitrat. For at kunne bedømme effekten af den udbragte gylle, tages der N-min-prøver på marker, hvor en del af arealet har fået tilført gylle i februar.

FORSØGSBETINGELSER: Der udvælges marker hvor der skal være majs og der er udbragt gylle i februar

ANLÆGSDATA: Forsøget skal ikke afmærkes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1FebruarGylle
2FebruarIngen organisk gødning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Dato for gylleudbringning samt gylletype og mængde noteres i led 1 under forsøgsbehandlinger.

I et notat angives målt eller anslået mængde af ammonium, samt andre oplysninger der kan have betydning.

Forfrugten på marken angives under grundbehandlinger

PRØVEUDTAGNING: Prøven udtages i 50 cm dybde og deles på midten (0-25 og 25-50 cm). Der skal tages mindst 20 stik pr. prøve. Hver prøve skal tages inden for en radius på ca. 10 meter. Afstanden mellem ”led 1” og ”led 2” skal gerne være så lille som muligt. Hvor der tages prøver i leddet uden gylle, må der ikke været tilført gylle tæt-tere på 2 meter fra der, hvor der tages stik.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0102-04-2020, Først i april
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
OBS: Graveforespørgsel foretages
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes hurtigt muligt i PC-markforsøg.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk