Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070931921 Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - 2. år efter kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-04-2021
Fordelingsdato: 16-12-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af tidspunktet for såning af efterafgrøde, metode og tidspunkt for gylleudbringning, samt anvendelse af nitrifikationshæmmere for udbytte og kvalitet i majs. I dette forsøg undersøges etablering af efterafgrøde og optagelse af kvælstof i majs og efterafgrøde, samt udvaskning af kvælstof.

BAGGRUND: Der har igennem en årrække været fokus på udvaskning af kvælstof fra majs særligt i miljøfølsomme vandoplande. Derfor er det vigtigt at udvikle metoder til dyrkning af majs, som begrænser udvaskning af kvælstof til et lavt niveau. Virkemidler til at opnå dette er tidlig såning af efterafgrøde og udbringning af gylle med nitrifikationshæmmer, placering af gylle og udbringning af gylle i vækstperioden. Metoderne sammenlignes med gældende praksis.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt ved LFE 11 i 2019 med forfrugt kløvergræs. og er en fortsættelse af forsøg 070931919 Forsøget er fastliggende i 2 år (2019-2020). Majsen skal sås i april i et jævnt og tilpas fast såbed. Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt. Jordtypen skal være meget ensartet, og marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.

Den vejrstation der er sat op i forsøget skal blive stående.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i én række. Slangerne fra sugecellerne er trukket i ca. 15 - 20 cm dybde, således, at en øverlig jordearbejdning, f.eks. radrensning, er mulig. Slangerne føres til samlestativer, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget er afmærket ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
Bruttoparcellerne anlægges med 3 x 16 m, svarende til 4 majsrækker. Ved afsætning af nettoparcelgrænserne skal sikres, at etablering af efterafgrøderne er repræsentativ for bruttoparcellen. Nettoparcellerne er de to midterste majsrækker i hver parcel. Umiddelbart efter sidste såtidspunkt af efterafgrøder (6 uger efter majssåning), opsprøjtes høstparcellen med glyphosat, dvs. parcellen afkortes til en længde på 10 m.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg300 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke anvendes andre efterafgrøder og herbicider ud over de i planen angivne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Udført i 2020NH4-NGylle, kvæg
Udført i 2020
Først i april
86 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
2Udført i 2020
Først i april
86 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
3Udført i 2020
Før pløjning
86 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
4Udført i 2020
Før pløjning
86 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
25 g MaisTer
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
5Udført i 2020
Før pløjning
86 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
25 g MaisTer
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs6 kg Indicus
Cikorie2 kg Spadona
6Udført i 2020
Før pløjning
86 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 2020
Lige efter såning
Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
Stadium 07
Udført i 2020
0,05 l DFF
Udført i 20200,75 l Callisto
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
5,6 g Harmony 50 SX
7Udført i 2020
Efter pløjning
86 kg NH4-NGylle, kvæg
Placeret
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
8Udført i 2020
Før pløjning
43 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
Slangeudlagt
6,4 pH
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
9Udført i 2020
Før pløjning
43 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 2020
Lige efter såning
Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
Stadium 07
Udført i 2020
0,05 l DFF
Udført i 20200,75 l Callisto
5,6 g Harmony 50 SX
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
Slangeudlagt
6,4 pH
10Udført i 2020
Efter pløjning
43 kg NH4-NGylle, kvæg
Placeret
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 2020
Lige efter såning
Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
Stadium 07
Udført i 2020
0,05 l DFF
Udført i 20200,75 l Callisto
5,6 g Harmony 50 SX
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
Slangeudlagt
6,4 pH
11Udført i 2020
Efter pløjning
43 kg NH4-NGylle, kvæg
Placeret
2 l Vizura
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
Slangeudlagt
6,4 pH
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
12Udført i 2020
Først i april
43 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
13Ved såning9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
14Udført i 2020
Ved såning
0,1 l EnvitaPlaceret i såsporet
200 l Vand
Udført i 2020
Ved såning
9 kg N50 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
10 kg PPlaceret
Udført i 20200,5 l Callisto
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20200,5 l Callisto
25 g MaisTer
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2020Radrensning
Udført i 2020Alm.rajgræs8 kg Indicus
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0105-01-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0215-01-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0330-01-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0415-02-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0501-03-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0615-03-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0730-03-2021
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


VANDPRØVE: Prøver udtages hver 15. dag i perioden 1/10 til 1/6 og hver 20. dag 1/6 til 1/10. Derefter hver 15. dag. Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver.
Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.

Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Callisto GHS07 GHS08 GHS09
DFF GHS09
Harmony 50 SX GHS09
MaisTer GHS09 GHS07
Renol GHS05
Starane 333 HL GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk