Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
030022020 Test af maskiner til friskhøst af kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-10-2020
Fordelingsdato: 29-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Søren Ugilt Larsen
Telefon: 72203317
Email: SLAR@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige typer af høstmaskiner til høst af frisk kløvergræs til bioraffinering med henblik på kapacitet, kørselsskade samt forurening af afgrøden ved første og fjerde slæt.

BAGGRUND: Bioraffinering af kløvergræs har stor interesse, men der mangler viden om forskellige høstmaskiners kapacitet og forurening af afgrøden med sand og efterfølgende trafikskade ved forskellig arbejdsbredde.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges ved Ausumgaard i en 2-års blanding 45. Forsøgsarealet gødes som omgivende mark. Al øvrig kørsel i forsøget, undtaget høstmaskiner i 1. og 4. slæt foregår i de faste kørespor.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges som et stribeforsøg i hele markens længde, hvor hver høstmetode afprøves i 3 gentagelser. Der er 30 m mellem køresporene, som afhøstes først med en frontskårlægger på 3,3 m, så nettobredden på en parcel er 26,7 m. Markens længde er ca. 488 m, og parcellængden bliver ca. 428 m, idet der fratrækkes 30 m forager i hver ende af marken. Anlægsparcellen bliver således 30*488 = 14.640 m2, mens høstparcellen bliver 26,7*428 = 11.428 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 14640m2. Høstparcel minimum 11428m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarealet gødes som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Høstmaskine
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
111-05-2020
Ved høst af 1. slæt. Høst med Maksigrass, 2,2 m bredde
Slæt
01-09-2020
Ved høst af 4. slæt. Høst med Maksigrass, 2,2 m bredde
Slæt
211-05-2020
Ved høst af 1. slæt. Høst med Butterflysæt og opsamlervogn, 10,2 m bredde
SlætSkårlægning
01-09-2020
Ved høst af 4. slæt. Høst med Butterflysæt og opsamlervogn, 10,2 m bredde
SlætSkårlægning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Maksigrass-høsteren har en arbejdsbredde på 2,2 m og opsamler græs direkte, mens Kverneland butterflysæt har en arbejdsbredde på 10,2 m, og græs opsamles efterfølgende med 40 m3 opsamlervogn. Først afhøstes de faste kørespor (for hver 30 m) med frontskårlægger og opsamlervogn. Herefter afhøster hver maskine en parcel ad gangen (se parcelstørrelse under anlægsdata), og afgrøden vejes på brovægten ved Ausumgaard inden den aflæsses ved plansiloen hvor der udtages en repræsentativ planteprøve til analyse ved Eurofins. Ved andet slæt høstes afgrøden af Tipsmarks Maskinstation (butterflysæt + 15 m rive + finsnitter i alle parceller), hvor afgrødemængden også vejes og analyseres, for at måle eftervirkning af høstmetoden ved første slæt. Ved fjerde slæt gentages proceduren fra første slæt, dog uden efterfølgende måling af eftervirkning på 5. slæt.
GØDNING: Forsøgsarealet gødskes ligesom resten af marken.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0111-05-2020, Før høst af 1. slæt
led*1 .
Brændstofforbrug (liter). Måles af SEGES
 
led*2 .
Effektbehov, måles med torque transducer (kW). Måles af Kverneland
 
led*4 .
Aksellast (kg). Måles af SEGES
 
Parcel*3 .
Penetrometermodstand, måles 30 gange på langs af parcellen hvor høstmaskinen har kørt. Gennemsnit indberettes. Måles af SEGES
 
P0211-05-2020, Ved høst af 1. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
RØDKLØVER, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SAND, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
ParcelSTUBHØJDE cm.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
Parcel*3 .
Penetrometermodstand, måles 30 gange på langs af parcellen hvor høstmaskinen har kørt. Gennemsnit indberettes.
 
Parcel*5 .
Temperatur i afgrøden/græsset måles ca. 3 timer efter høst
 
P0315-06-2020, Ved høst af 2. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
TØRSTOF, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0401-09-2020, Før høst af 4. slæt
led*1 .
Brændstofforbrug (liter). Måles af SEGES
 
led*2 .
Effektbehov, måles med torque transducer (kW). Måles af Kverneland
 
led*4 .
Aksellast (kg). Måles af SEGES
 
Parcel*3 .
Penetrometermodstand, måles 30 gange på langs af parcellen hvor høstmaskinen har kørt. Gennemsnit indberettes. Måles af SEGES
 
P0501-09-2020, Ved høst af 4. slæt
ParcelSTUBHØJDE cm.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
SAND, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
Parcel*3 .
Penetrometermodstand, måles 30 gange på langs af parcellen hvor høstmaskinen har kørt. Gennemsnit indberettes.
 
Parcel*5 .
Temperatur i afgrøden/græsset måles ca. 3 timer efter høst
 
P0615-10-2020, Ved høst af 5. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
TØRSTOF, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 


ARBEJDSFORDELING: Alle registreringer foretages af SEGES, der også koordinerer høst og udbyttemålinger og indberetter data i PC-markforsøg. Udstyr til måling af effektbehov og penetrometermodstand medbringes af Kverneland.
Koordinering af tidspunkt for høst ved 1. 2. og 4. slæt foretages af Hennings Sjørslev Lyngvig, SEGES, tlf: 9117 7620.

PLANTEPRØVE GRØNMASSEPRØVE: Der udtages en repræsentativ prøve af hver parcel ved at udtage 10-12 håndfulde af hvert læs.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes som betaling for ekstra arbejde til maskinstation.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


Rettelser:
DatoTekst
06-04-2020Tilføjet iNDF som måleparameter i P02 og P05. Blev ikke opdaget i planlægningsfasen. (SLAR)
05-10-2020Der er tilføjet en ekstra måletid, da Torben Frandsen har tilføjet et ekstra (5.) slæt i planen.


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk