Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
070942020 Gylle til majs - upløjet jord Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-04-2020
Fordelingsdato: 21-04-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste forskellige typer nedfælderaggregat til placering af gylle før såning af majs samt undersøge betydningen af dybdeløsning for majsvækst og -udbytte.

BAGGRUND: Tidligere års markforsøg med placeret gylle til majs har vist, at placeret gylle kan erstatte mineralsk fosfor i startgødning. Disse forsøg var udført med specielt forsøgsudstyr, og der er behov for udvikling af nedfælder udstyr, der kan placere gylle præcist i dybden på både pløjet og upløjet jord. Ved placering i upløjet jord er der endvidere behov for viden om effekten af dybdeløsning for etablering og vækst af majs.

FORSØGSBETINGELSER: Et forsøg placeres ved Foulum. Forsøget placeres umiddelbart i forlængelse af forsøg 070952020. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være meget ensartet.

ARBEJDSFORDELING:
 • Forsøget sås og høstes af Teknologisk Institut.
 • Udbringening af gylle med specialudstyr (3 m bredde) foretages af Teknologisk Institut.
 • Udtagning af jord- og planteprøver samt tilsyn med forsøget varetages af forsøgsfolk fra AU, Foulum.

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 18 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m (2 rk.). Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Der sås en værnparcel i begge ender af forsøget. Der er kun en værnparcel der afskiller til forsøg 070952020. Forsøget skal være målfast i forhold til en pæl i skel langs med forsøget og en pæl i skel for enden af forsøget, så parcellerne kan genfindes præcist efter pløjning. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerPatentkali, Kun forsøg400 kg
  UkrudtsbekæmpelseBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet skal grundgødskes med 400 kg patentkali pr. ha.
  På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden kvælstofgødskning end forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Det er vigtigt, at majsen i alle forsøgsled holdes fri for ukrudt.

  VANDING: Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  110-04-2020
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle, kvæg 1971
  24-04-2020
  Nedfældet uden placering
  Før såning
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1972
  Nedfældet
  2 l Vizura
  03-05-2020
  Såning
  MajshelsædSåning
  27 kg N128 kg Svovlsur ammoniak 21
  0 kg P
  224-04-2020
  Nedfældet uden placering
  Før såning
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1972
  Nedfældet
  2 l Vizura
  03-05-2020
  Såning
  MajshelsædSåning
  27 kg N64 kg Svovlsur ammoniak 21
  15 kg P75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  324-04-2020
  Nedfældet uden placering og dybdeharvning efter nedfældning før såning (25 cm)
  Før såning
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1972
  Nedfældet
  25 cm Dybdeharvning
  2 l Vizura
  03-05-2020
  Såning
  MajshelsædSåning
  27 kg N64 kg Svovlsur ammoniak 21
  15 kg P75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  401-05-2020
  Bred gåsefod med valse
  Lige før såning
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1972
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  2 l Vizura
  03-05-2020
  Såning
  MajshelsædSåning
  27 kg N128 kg Svovlsur ammoniak 21
  0 kg P
  501-05-2020
  Smal gåsefod med valse
  Lige før såning
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1972
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  2 l Vizura
  03-05-2020
  Såning
  MajshelsædSåning
  27 kg N128 kg Svovlsur ammoniak 21
  0 kg P
  601-05-2020
  Bred gåsefod med valse. Dybdeløsning i såspor før nedfældning.
  Lige før såning
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1972
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  2 l Vizura
  20 cm Jordløsning
  03-05-2020
  Såning
  MajshelsædSåning
  27 kg N128 kg Svovlsur ammoniak 21
  0 kg P
  701-05-2020
  Bred gåsefod med valse. Dybdeharvning før nedfældning.
  Lige før såning
  110 kg NH4-NGylle, kvæg 1972
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  2 l Vizura
  25 cm Dybdeharvning
  03-05-2020
  Såning
  MajshelsædSåning
  27 kg N128 kg Svovlsur ammoniak 21
  0 kg P
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1971EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1972EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage inden forventet gylleudbringning udtages der en gylleprøve (1971), der indsendes til Eurofins til kemisk analyse, for fastsættelse af gyllemængde. Denne prøve udtages og indsendes af AU Foulum. Gylle udbringes af Teknologisk Institut.
  Ved udbringning udtages endnu 1 gylleprøve (1972), der sendes til analyse. Der tilsættes nitrifikationshæmmer Vizura i alle led.

  Gylleudbringning:
  • I led 1-2 udbringes gylle med traditionel sortjordsnedfælder uden pløjning i slutningen af april. Husk at parcellerne skal være målfaste.
  • I led 3 udbringes gylle med traditionel sortjordsnedfælder uden pløjning i slutningen af april. Efter nedfældning dybdeharves (25 cm) før såning.
  • I led 4 placeres gyllen med Bred gåsefod med valse 10 cms dybde.
  • I led 5 placeres gyllen med Smal gåsefod med valse i 10 cms dybde.
  • I led 6 dybdeløsnes i såsporet før nedfældning, efterfølgende placeres gylle med Bred gåsefod med valse i 10 cms dybde.
  • I led 7 dybdeharves før nedfældning efterfølgende placeres gylle med Bred gåsefod med valse i 10 cms dybde.
  OBS! Såning skal ske få dage efter gylleudbringning, for at undgå, at gyllen presses op af jorden. Majsen sås i starten af maj, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Ambition svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde.

  Startgødning
  • I led 1 og 4-7 placeres der 128 kg/ha svovlsur ammoniak ved såning
  • I led 2 placeres 75 kg/ha NP 18-20 og 64 kg/ha svovlsur ammoniak ved såning
  FORSØGSGØDNING: Startgødning og Vizura leveres af Teknologisk Institut. Gylle og Patenkali skaffes af AU.

  UDSÆD: Udsæd af sorten Ambition leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-04-2020, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Udtages af Foulumgård
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-50, Agrolab(plastpose).
  Udtag en repræsentativ jordprøve før husdyrgødning i 0-50 cm dybde. Prøven sendes nedfrosset i en af ugens tre første dage.
  Udtages af Foulumgård.
  OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 0 -50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-50 cm
  P02Stadium 14 - 15
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Udføres af Institut for Agroøkologi, AU
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Udføres af Agroøkologi, AU. Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P03Stadium 19, Juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  P04Stadium 81
  ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Alle planter i høstparcellen skal tælles.
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Indsendes af Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: I P02 udtages planteprøver på parcelniveau. Planteprøverne udtages jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2).
  Se vejledning for planteprøveudtagning her:
  Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved st. 83-85, når tørstofindholdet er 32 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1 kg af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels. Teknologisk Institut tørre prøverne og bestemmer tørstof på parcelniveau. Prøverne deles herefter således, at der kan indsendes både LED- OG PARCELPRØVER til Eurofins. Der indsendes parcelprøver á ca 150 g til bestemmelse af kvælstof og fosfor (PLANTEPRØVE til EurofinsAgroTesting). Den resterende mængde samles til ledprøver til NIR analyse (GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting)

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i Fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialist Rikke Jensen: 7220 3393 eller på mail: rje@teknologisk.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk