Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040222020 Gletsjermel som næringssupplement og jordforbedringsmiddel i økologisk stivelsesproduktion Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-05-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge førsteårs effekten af gletsjermel på udbyttet og stivelsesudbyttet i økologisk dyrkede stivelseskartofler. Effekten vurderes i forhold til stigende niveauer af patentkali.

BAGGRUND: Stivelseskartofler har et højt optag af kalium, men opnår den højeste stivelsesprocent, når de gødes med en klorfri kaliumkilde. Indledende kontrollerede forsøg i væksthus har vist, at gletsjermel kan bidrage med øget tilførsel af klorfri K, Mg, Cu, Si samt forbedring af jordstrukturen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges i økologiske stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt. Forsøgene placeres således, at der kan køres med vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget. Der skal måles eftervirkning i 2021.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 4 rækker, bruttolængde 20 m, nettolængde 18 meter. Høstparcel udgøres af de to midterste rækker.
Forsøget skal kunne genfindes i 2021 enten via GPS, eller ved faste målepunkter i skel.


DESIGN DATA: Romerkvadratforsøg, 5x5, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: springertræk. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 27m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Organiske gødningerGylle afgassetBåde mark og forsøg41 t1965

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1965EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes udelukkende med biogasgyllegylle som den omgivende mark. Derudover må der ikke tilføres anden gødning til forsøget udover forsøgsbehandlingerne. OBS: Der skal udtages prøve til analyse af den udbragte gylle.
Ved forventet tilførsel af 41 t biogasgylle per ha svarer dette til ca. 150 kg N-total, 25 kg P og 120 kg K per ha.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Før lægning
Ingen kalium
215-04-2020
Før lægning
60 kg K241 kg Patentkali
315-04-2020
Før lægning
120 kg K482 kg Patentkali
415-04-2020
Før lægning
20 kg K10000 kg Gletsjermel
515-04-2020
Før lægning
90 kg K50000 kg Gletsjermel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.
  • I led 2 og 3 bredspredes patentkali umiddelbart før lægning.
  • I led 4 og 5 bredspredes gletsjermel manuelt umiddelbart før lægning. I led 4 tilføres pr. ha 10 tons gletsjermel, dvs. 12-24 kg K, og i led 5 tilføres 50 tons gletsjermel, dvs. 60-120 kg K.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Nofy.

GØDNING: Patentkali skaffes lokalt. Gletsjermel sendes til forsøgsværten af Københavns Universitet.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2020, Før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0215-05-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0315-07-2020, Medio juni
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P0415-08-2020, Før optagning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-09-2020, Ved optagning
ledKARTOFFEL-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 15 vaskede knolde. Teknologisk Institut videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PRØVEUDTAGNING.
TØRSTOF, % i planteprøve
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 5-7 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0615-09-2020, Efter høst
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde


OPTAGNING: Forsøget høstes primo september. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages 2 knoldprøver: en knoldprøve på 5-7 kg til stivelsesanalyse ved KMC og en knoldprøve på 15 vaskede knolde til analyse af næringsstoffer. Alle prøverne puttes i netsække, som mærkes med de tilsendte labels, som påklædes manilamærker inden mærkning af prøverne. Analyse af stivelse analyseres af SLF ved KMC. Prøven til næringsstofanalyse sendes til Teknologisk Institut, som videresender prøverne til Yara.
Ud over de anførte prøvetagninger af forsøgspersonale, vil Københavns Universitet ultimo juni/primo juli udtage plantebiomasseprøver til næringsstofanalyse i værnerækker. KU står for analyse af disse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, behandling og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Lea Staal: 51 84 23 78 eller på mail: leas@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
11-05-2020Tilføjet betaling for forsøgsarbejde (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk