Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040221920 Gletsjermel som næringssupplement og jordforbedringsmiddel i økologisk stivelsesproduktion - EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-08-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge eftervirkningen af gletsjermel på udbyttet og stivelsesudbyttet i økologisk dyrkede stivelseskartofler.

BAGGRUND: Stivelseskartofler har et højt optag af kalium; men opnår den højeste stivelsesprocent, når de gødes med klorfri kaliumkilde. Indledende undersøgelser har vist at gletsjermel kan bidrage med øget tilførsel af klorfri K, Ca, Cu samt forbedre jordstrukturen.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor 040221920 er gennemført korrekt. Forsøget anlægges i økologiske stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 4 rækker, bruttolængde 20 m, nettolængde 18 meter. Høstparcel udgøres af de to midterste rækker.
Forsøget genfindes enten via GPS, eller ved faste målepunkter i skel.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 75m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Organiske gødningerGylle afgassetKun mark41 t1964

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1964EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes udelukkende med biogasgylle som den omgivende mark. Derudover må der ikke tilføres anden gødning til forsøget udover forsøgsbehandlingerne. Der skal derfor ikke tilføres Fertikal i forsøget. OBS: Der skal udtages prøve til analyse af den udbragte gylle. Ved forventet tilførsel af 41 t biogasgylle per ha svarer dette til ca. 150 kg N-total, 25 kg P og 120 kg K per ha.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalium udbragt 2019
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kalium
240 kg K161 kg Patentkali
380 kg K321 kg Patentkali
4120 kg K482 kg Patentkali
520 kg K10000 kg Gletsjermel
690 kg K50000 kg Gletsjermel
7100 kg K321 kg Patentkali
10000 kg Gletsjermel
8170 kg K321 kg Patentkali
50000 kg Gletsjermel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der er ingen forsøgsbehandlinger i 2020. Forsøgsbehandlingerne blev udført i 2019.

Planteafstand 33 cm.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Nofy.

GØDNING: Biogasgylle skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2020, Før gødskning
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0315-07-2020, Medio juni
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P0415-08-2020, Før optagning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-09-2020, Ved optagning
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 5-7 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvenstørrelse: 15 vaskede knode. Teknologisk Institut videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PRØVEUDTAGNING.
TØRSTOF, % i planteprøve
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P0615-09-2020, Efter høst
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde


OPTAGNING: Forsøget høstes primo september. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages 2 knoldprøver: en knoldprøve på 5-7 kg til stivelsesanalyse ved KMC og en knoldprøve på 15 vaskede knolde til analyse af næringsstoffer. Alle prøverne puttes i netsække, som mærkes med de tilsendte labels, som påklædes manilamærker inden mærkning af prøverne. Analyse af stivelse analyseres af SLF ved KMC. Prøven til næringsstofanalyse sendes til Teknologisk Institut, som videresender prøverne til Yara.
Ud over de anførte prøvetagninger af forsøgspersonale, vil Københavns Universitet ultimo juni/primo juli udtage udtage plantebiomasseprøver til næringsstofanalyse i værnerækker. KU står for analyse af disse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, behandling og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Lea Staal: 51 84 23 78 eller på mail: leas@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
11-05-2020Betaling for forsøgsarbejde tilrettet fra 52240 til 52107 kr (HJB)
07-08-2020Der er oprettet ekstra P-tid (P06) med jordprøve efter høst. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk