Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070052020 Alternative efterafgrødearter- sået efter høst Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-10-2020
Fordelingsdato: 21-06-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammensætte tre gode blandinger af efterafgrøder til såning efter høst af en tidlig høstet kornafgrøde. Der sammensættes tre blandinger med tre forskellige formål: En til maksimal biomasseproduktion, en anden til effektiv jordløsning og en tredje med stor biodiversitet, som minimerer risikoen for sædskiftesygdomme i sædskifter med raps, ærter og hestebønner. Alle blandinger består af 4-6 forskellige arter.

BAGGRUND: I efterafgrødesæsonen 19/20 blev tre blandinger testet i demonstrationsmarker og arterne i blandingerne blev vurderet på fremspiring, konkurrenceevne og vinterfasthed. De indeværende forsøgsblandinger er en optimering af blandingerne fra 2019.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en mark, hvor landmanden vil så efterafgrøder. Vær opmærksom på at forsøget indeholder ikke-lovpligtige arter af efterafgrøder, og forsøgsarealet kan derfor ikke opfylde lovpligtige efterafgrødekrav. Afgrøden til høst 2020 skal være tidligt høstet korn (gerne vinterbyg). Der må ikke have været betydelige ukrudtsproblemer i afgrøden. Det er vigtigt, at halmen fjernes straks efter høst eller snittes og fordeles jævnt over hele arealet. Efterafgrøderne sås omkring 1. august, gerne tidligere. Rettidig såning af efterafgrøden skal prioriteres højt, da der indgår arter med langsom vækststart. Hvis der er problemer med at overholde dette, kontaktes Nanna Hellum Kristensen, SEGES. Efterafgrøderne sås senest 15/8-2020.
Efterafgrøderne skal stå vinteren over og må derfor ikke nedvisnes eller nedmuldes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Høst og bjærgningHøst-datoKun forsøg
AndetSluxx HPVed behov
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
HarvningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningDirekte-såningBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Snegleforekomsten følges og bekæmpes ved angreb. Antal bekæmpelser og dosering registreres under grundbehandlinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrødestrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-08-2020
Spildkorn, kerner pr m2
201-08-2020
Maksimal biomasseproduktion
15 kg Vinterhavre
2,5 kg Honningurt
12 kg Vintermarkært
1,5 kg Olieræddike
3 kg Persisk kløver
12 kg Fodervikke
301-08-2020
Dyb rodvækst/Jordløsning
18 kg Vinterhavre
7,5 kg Vintervikke
16 kg Lupin
1,5 kg Foderradis
2,5 kg Cikorie
401-08-2020
Maksimal diversitet, minimal sædskifterisiko
3 kg Quinoa
1,5 kg Havesyre
12 kg Vinterhavre
6 kg Blodkløver
2 kg Havekarse
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der oprettes et notat hvor det angives, om marken dyrkes med traditionel jordbearbejdning, reduceret jordbearbejdning eller direkte såning.

Før såning stubharves eller strigles arealet . Efterafgrøderne radsås med en forsøgssåmaskine.
 • Såning af led 2 med en sådybde på 1-1,5 cm.
 • Såning af led 3 med en sådybde på 1,5 cm
 • Såning af led 4 med en sådybde på 1-2 cm

 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Sneglegift skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-09-2020
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0220-10-2020
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Bemærk PARCELPRØVER. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  TØRSTOF, % i planteprøve
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  NA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ParcelJORDFASTHED PSI i 7,5 cm dybde.
  Udføres af SEGES. Se tekstafsnit JORDUNDERSØGELSER.
   
  ParcelJORDFASTHED PSI i 15 cm dybde.
  Udføres af SEGES.
   
  ParcelJORDFASTHED PSI i 22,5 cm dybde, .
  Udføres af SEGES.
   
  ParcelJORDFASTHED PSI i 30 cm dybde.
  Udføres af SEGES.
   
  ParcelJORDFASTHED PSI i 37,5 cm dybde.
  Udføres af SEGES.
   
  ParcelJORDFASTHED PSI i 45 cm dybde.
  Udføres af SEGES.
   
  ParcelJORDFASTHED PSI i 52,5 cm dybde.
  Udføres af SEGES.
   
  Parcel*1 .
  Visuel vurdering af jordstruktur. Se tekstafsnit JORDBEDØMMELSE.
   
  P0301-03-2021, Tidlig forår
  ParcelOVERVINTRING % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Der oprettes et notat, hvor det indberettes om alle arter er fremspiret i alle led.

 • Plantedække: ”Hvor stor en del er parcellens samlede plantedække?
 • Pct. Afgrødedækning ”Hvor stor en del af parcellens areal er efterafgrøde?
 • Pct. Plantedække af ukrudt (både 1-kimbl. og 2-kimbl.): ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af ukrudr?.
 • Pct. Plantedække af spildkorn: ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af spildkorn?
  FOTO: Der tages et repræsentativ billede af hvert forsøgsled. Billederne uploades via notat til NFTS.

 • PLANTEPRØVE: Bemærk PARCELPRØVER. Der klippes 4 x 0.25 m2 pr. parcel, Prøverne samles og indsendes som til parcelprøver. I øvrigt følges vejledningen til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  JORDBEDØMMELSE: Visuel vurdering af jordstruktur foretages jævnfør vejledningen i: (HVAD FEJLER JORDENl). I måleparameteren *1 noteres resultatet af vurdering af jordstrukturen jf. skema på side 18. Sq1 angives med 1 og Sq2 angives med 2 osv. Ved spørgsmål kontakt Annette Vibeke Vestergaard (avv@seges.dk).

  SEGES gennemfører målinger af jordmodstanden med penetrologger

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-07-2020Tekstafsnit VEJLEDNING TIL FORSØGSARBEJDE er rettet, så sådybderne referer til de rigtige led.(RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Sluxx HPIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk