Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
020072020 Dyrkning af bælgsæd – flere arter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-06-2020
Fordelingsdato: 12-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttet i forskellige kendte og mindre kendte bælgsædsarter. Markært, hestebønne, smalbladet lupin, hvid lupin, linser, kikærter og sojabønne. Linser, kikærter og sojabønne indgår også i blanding med havre.

BAGGRUND: Forsøget er en del af Horizon 2020 projektet LegValue. I LegValue arbejdes der med at fremme dyrkningen af bælgplanter i Europa.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en bælgsædsmark eller ugødet vårsædsmark.
 • Der må ikke være forfrugt kløvergræs.
 • Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærtesyge/ærterodråd.
 • Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet.
 • Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt for visse af leddene ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde.
 • Skal anlægges, hvor reaktionstallet ikke er over 6,7.
 • Skal anlægges på JB 4-6 og må ikke anlægges på vandlidende jord.

  ØGRO: Der skal tages hensyn til brancheaftalen vedr. Øgro og mælkeproduktion, da afgrøder dyrket med gødning baseret på kød-benmel ikke må anvendes i mælkeproduktionen. Konsekvenser af dette skal aftales med forsøgsansvarlig ved SEGES inden udbringning af Øgro i forsøget. Kontakt Inger Bertelsen for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse, skårlægning og høst. Forsøget kan anlægges med småparcelteknik med 3 småparceller som bruttoparcel og 1 småparcel som nettoparcel. Det skal være muligt at høste de enkelte led på forskellige tidspunkter. Det skal være muligt at lave individuel ukrudtsbekæmpelse i de enkelte led. Der tages udsnit i parcellerne med parcelmejetærsker. Led med samme såtid må gerne placeres ved siden af hinanden, få evt. hjælp med tilretning af design af Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødskning:
  Der må ikke tilføres N-holdig gødning, undtagen det Øgro, der fungerer som podemiddel til kikærter (se Vejledning til forsøgsbehandling).

  Ukrudtsbekæmpelse:
  Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som behandlinger under forsøgsbehandlinger for det enkelte led i PC-Markforsøg.
  Alle parceller blindstrigles, vær opmærksom på forskelle i sådybde og dermed fremspiring.
  Alle parceller ukrudtsharves. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes.
  Parceller sået på 12 cm rækkeafstand ukrudtsharves efter behov. Hvis det er muligt, kan 25 cm rækkeafstand og randrensning også anvendes.

  Harvestrategi:
 • Hestebønne: Ukrudtsharvningerne kan fortsætte indtil afgrøden er 10-12 cm høj.
 • Lupin: Ukrudtsharvning kan foretages indtil lupinerne har 7-8 blade.
 • Markært: Ukrudtsharvning kan foretages indtil fangtrådene når sammen.
 • Linser: Ukrudtsharvning kan foretages frem til 5-10 cm højde med forsigtighed
 • Kikærter og sojabønne: Detaljer vedr. mekanisk ukrudtsbekæmpelse undersøges af SEGES.

  Det er vigtigt at vurdere behovet i hver enkelt led, så ukrudtsbekæmpelsen tilpasses, da der er forskellige såtider og derfor også individuelle ukrudtsbehandlinger i de enkelte led.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Arter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  110-04-2020HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  210-04-2020MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  310-04-2020
  Smalbladet, uforgrenet lupin
  LupinPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  410-04-2020
  Smalbladet, forgrenet lupin
  LupinIris
  80 Spiredygt. frø/m2
  510-04-2020
  Hvid lupin
  LupinFrieda
  60 Spiredygt. frø/m2
  610-04-2020
  Hvid lupin
  LupinCalina
  60 Spiredygt. frø/m2
  725-04-2020
  Brun linse
  LinserFlora
  130 Spiredygt. frø/m2
  825-04-2020
  Grøn linse
  LinserAnicia
  130 Spiredygt. frø/m2
  925-04-2020
  Brun linse
  LinserFlora
  130 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  1025-04-2020
  Grøn linse
  LinserAnicia
  130 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  1125-04-2020
  Sås senere, hvis fare for nattefrost. Desi kikært
  KikærtElmo
  45 Spiredygt. frø/m2
  50 kg Total-N500 kg Øgro 10-3-1
  1225-04-2020
  Sås senere, hvis fare for nattefrost. Kalibu kikært
  KikærtCDC Orion
  45 Spiredygt. frø/m2
  50 kg Total-N500 kg Øgro 10-3-1
  1325-04-2020
  Sås senere, hvis fare for nattefrost. Desi kikært
  KikærtElmo
  45 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  50 kg Total-N500 kg Øgro 10-3-1
  1425-04-2020
  Sås senere, hvis fare for nattefrost. Kalibu kikært
  KikærtCDC Orion
  45 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  50 kg Total-N500 kg Øgro 10-3-1
  1525-04-2020
  Sås senere, hvis fare for nattefrost
  SojabønneSculptor
  80 Spiredygt. frø/m2
  1625-04-2020
  Sås senere, hvis fare for nattefrost
  SojabønneSculptor
  80 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. Forsøget skal sås af to eventuelt tre omgange, da de enkelte arter har forskelligt optimalt såtidspunkt. Såbed til alle led etableres ved første såning, så det virker som falsk såbed til anden/tredje såtid.
  I led med blandinger, hældes udsæden i en spand og blandes, så det sikres, at der ikke sker en afblanding. Der sås i 12 eller 25 cm's rækkeafstand. Såtid og sådybde for de enkelte arter/blandinger er angivet nedenfor.

  Såtid:
  • Led 1-6 såes medio april. Lupiner skal podes, vejledning udsendes pr mail.
  • Led 7-10 ca. ultimo april/primo maj, når der ikke er risiko for frost.
  • Led 11-16 sås samtidig med led 7-10, såfremt det vurderes, at der på dette tidspunkt ikke er frostrisiko. Hvis der er risiko for frost, sås led 11-16 senere. Det er vigtigt med et optimalt såtidspunkt for de mindre kendte afgrøder linse, kikærter og sojabønne. Sojabønne skal podes, vejledning om podning udsendes pr mail. Kikærter skal i stedet for podemiddel gødes med 50 kg total-N i Øgro 10-3-1. Øgro skal indarbejdes godt i jorden, ellers er det attraktivt foder for fugle.
  Sådybde:
  • Led 1 sås i 8 cm's dybde
  • Led 2 sås i 5 cm's dybde
  • Led 3-6 sås i 3 cm's dybde
  • Led 7-10 sås i 4-5 cm's dybde
  • Led 11-14 sås i 5-6 cm's dybde
  • Led 15-16 sås i 3-4 cm's dybde
  Høstmetode:
  • Led 1-3 høstes direkte. Ved høsttid for led 1-3 vurderes udviklingen for de resterende led og skårlægning planlægges.
  • Led 4 kan visse år også høstes direkte sammen med led 1-3, alternativt høstes direkte sammen med høst af skårlagte led eller skårlægges sammen med de øvrige led.
  • Led 5 - 16 skårlægges inden høst. Høsttidspunkt og metode vurderes konkret sammen med Inger Bertelsen.
  • Dato for eventuel skårlægning og for høst indberettes i P07.
  HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt.

  UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd, podemiddel og Øgro leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0201-05-2020, Efter fremspiring, 1. såtid
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  ParcelBÆLGPLANTER planter/m2.
   
  ParcelHAVRE planter/m2.
   
  P0320-05-2020, Efter fremspiring, 2. såtid
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  ParcelBÆLGPLANTER planter/m2.
   
  ParcelHAVRE planter/m2.
   
  P0414 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse, Alle parceller bedømmes samtidig
  ledFOTO digital.
  Fotoet skal være et nærbillede der viser væksten i de enkelte led
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelBÆLGPLANTER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 9, 10, 13, 14, 16
  HAVRE planter/m2.
   
  P05Stadium 69, St. 69 for den tidligste bælgplante
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Af BÆLGSÆD
   
  ParcelSYGDOMME % planter m.
  De sygdomme der forekommer i den givne art oprettes, se tekstafsnit Vejledning til bedømmelser
   
  ParcelSKADEDYR % planter med.
  De skadedyr der forekommer i den givne art oprettes, se tekstafsnit Vejledning til bedømmelser
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  P06Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
  Af BÆLGSÆD
   
  ParcelSYGDOMME % planter m.
  De sygdomme der forekommer i den givne art oprettes, se tekstafsnit Vejledning til bedømmelser
   
  ParcelSKADEDYR % planter med.
  De skadedyr der forekommer i den givne art oprettes, se tekstafsnit Vejledning til bedømmelser
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der sendes en prøve på 6 kg pr. led. Der må helst ikke være knækkede kerner i prøven. KKG bestemmer renhed og TKV, opsorterer, og videre sender de opsorterede prøver til Eurofins Steins.
  RENHED, % i råvare
  BÆLGSÆD, % i renvare
  HAVRE, % i renvare
  led**1 dato for.
  DATO FOR SKÅRLÆGNING
   
  led**2 dato for.
  HØSTDATO
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P08Efter høst, Data for bælgsæd- andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  P09Efter høst, Data for Havre - andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 9, 10, 13, 14, 16
  ledVAND % i kerne/frø.
   
  led1000 KORNSVÆGT g.
   
  ledRÅPROTEIN % i tørstof.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Da dette er nye arter i Danmark, er der ikke de store erfaringer mht. hvilke sygdomme og skadedyr der forekommer. Nedenfor er der beskrevet nogle af de sygdomme man kan forvente, men vær opmærksom, hvis der er noget I ikke ved hvad er. I PC-Markforsøg oprettes de måleparametre der forekommer i de enkelte arter.

  Sygdomme:
  Hestebønne:
 • Hestebønnebladplet
 • Hestebønnerust
 • Chokoladeplet
 • Vikkeskimmel
  Markært:
 • Gråskimmel
 • Ærteskimmel
 • Ærtesyge
  Lupin:
 • Gråskimmel
 • Antracnose
  Linser:
 • Ascochyta (svarende til hestebønnebladplet/ærtesyge)
 • Antracnose
 • Linse rust
 • Meldug
  Kikært:
 • Ascochyta (svarende til hestebønnebladplet/ærtesyge)
 • Meldug
 • Rust
  Sojabønne:
 • Meldug
 • Rust
  Havre:
 • Meldug

  Skadedyr:
 • Bladlus i alle arter.
  Voldsomme angreb af andre arter noteres selvfølgelig også.

 • HØST: Der høstes efter bælgplanternes modningstidspunkt. Der høstes af flere omgange, sent modnende afgrøder skårlægges inden høst. Se eventuelt beskrivelse under Vejledning til forsøgsbehandling.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Horizon 2020 projektet LegValue.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk


  Rettelser:
  DatoTekst
  24-04-2020Tilrettet Forsøgsbehandlinger, så der tilføres 50 kg total N i Øgro i stedet for podemiddel til kickærter (HJB)
  16-06-2020Tilrettet afsnit om sygdoms- og skadedyrsregistreringer (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk