Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
020062020 DIVERSify - blandsæd lupin, vårhvede og havre Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle forskellige samdyrkningskombinationers betydning for udbytte i smalbladet og hvid lupin, vårhvede og havre.

BAGGRUND: Forsøgene er en del af Horizon 2020 projektet DIVERSify, som handler om artsblandinger, hovedsageligt med fokus på bælgplanter og korn. Der udføres forskellige forsøg i de deltagende lande, de fleste involverede er universiteter. Der er også en del deltagende jordbrugere som laver demonstrationer. En del af projektet er at opsamle viden om samdyrkning, så det bliver muligt at lave et beslutningsstøtteværktøj. Samdyrkning i forsøget er med det formål at sikre tidlig og mere ensartet modning i lupin, og at undersøge havre som blandingspartner i stedet for vårhvede, for at sikre en glutenfri afgrøde.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en ærte-, lupin-, blandsæds- eller ugødet vårsædsmark. Der må ikke være forfrugt kløvergræs. Der må ikke have været lupin de seneste tre år. Forsøget skal hegnes for at undgå afgnavning af lupinerne. Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet. Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde. Skal anlægges, hvor reaktionstallet er max. 6,5. Skal anlægges på JB 5-6. Marken skal være fri for havrecystenematoder

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik, hvor 3 småparceller udgør bruttoparcellen og en småparcel udgør nettoparcellen. Desuden skal der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til ukrudtsrenholdelse samt såning og høst.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres N-holdig gødning til forsøget.

Ukrudtsbekæmpelse: Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som grundbehandling i PC-Markforsøg. Alle parceller blindharves. Ukrudtsharvning efter fremspiring, hvis det skønnes nødvendigt. Ukrudtsbehandling foretages på tværs af parcellerne. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes. Tag hensyn til de enkelte arter.
 • Lupin: Ukrudtsharvning kan foretages indtil lupinerne har 7-8 blade.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Arter og blandinger
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  110-04-2020
  100% af normal udsædsmængde
  HavreDelfin
  400 Spiredygt. frø/m2
  210-04-2020
  100% af normal udsædsmængde
  VårhvedeThorus
  520 Spiredygt. frø/m2
  310-04-2020
  Smalbladet forgrenet lupin. 100% af normal udsædsmængde
  LupinIris
  80 Spiredygt. frø/m2
  410-04-2020
  Smalbladet forgrenet lupin. 100% af normal udsædsmængde
  LupinCarbor
  80 Spiredygt. frø/m2
  510-04-2020
  Smalbladet uforgrenet lupin. 100% af normal udsædsmængde
  LupinPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  610-04-2020
  Hvid lupin. 100% af normal udsædsmængde
  LupinFrieda
  60 Spiredygt. frø/m2
  710-04-2020
  Smalbladet forgrenet og uforgrenet lupin. 50% af normal udsædsmængde af hver type
  LupinIris
  40 Spiredygt. frø/m2
  LupinPrimadonna
  50 Spiredygt. frø/m2
  810-04-2020
  Smalbladet forgrenet lupin. 80% af normal udsædsmængde af lupin og 20% af normal udsædsmængde af havre
  LupinIris
  64 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  910-04-2020
  Smalbladet forgrenet lupin. 80% af normal udsædsmængde af lupin og 20% af normal udsædsmængde af vårhvede
  LupinIris
  64 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeThorus
  104 Spiredygt. frø/m2
  1010-04-2020
  Smalbladet forgrenet lupin. 80% af normal udsædsmængde af lupin og 20% af normal udsædsmængde af havre
  LupinCarbor
  64 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  1110-04-2020
  Smalbladet forgrenet lupin. 80% af normal udsædsmængde af lupin og 20% af normal udsædsmængde af vårhvede
  LupinCarbor
  64 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeThorus
  104 Spiredygt. frø/m2
  1210-04-2020
  Smalbladet uforgrenet lupin. 80% af normal udsædsmængde af lupin og 20% af normal udsædsmængde af havre
  LupinPrimadonna
  80 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  1310-04-2020
  Smalbladet uforgrenet lupin. 80% af normal udsædsmængde af lupin og 20% af normal udsædsmængde af havre
  LupinPrimadonna
  80 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeThorus
  104 Spiredygt. frø/m2
  1410-04-2020
  Hvid lupin. 80% af normal udsædsmængde af lupin og 20% af normal udsædsmængde af havre
  LupinFrieda
  80 Spiredygt. frø/m2
  HavreDelfin
  80 Spiredygt. frø/m2
  1510-04-2020
  Hvid lupin. 80% af normal udsædsmængde af lupin og 20% af normal udsædsmængde af havre
  LupinFrieda
  80 Spiredygt. frø/m2
  VårhvedeThorus
  104 Spiredygt. frø/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. I led med blandinger, hældes udsæden i en spand og blandes, så det sikres at der ikke sker en afblanding. Sådybde for alle led er 3-4 cm.

  HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en lupinmark.

  UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd og podemiddel til lupin leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen til-stand. OBS: Graveforespørgsel foretages.
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  LUPIN planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 8, 10, 12, 14
  HAVRE planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  VÅRHVEDE planter/m2.
   
  P03Stadium 45, St. 40-50 for vårhvede
  ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  LUPIN Vækststadium af afgrøde.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 8, 10, 12, 14
  HAVRE vækststadium , .
   
  ledUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  VÅRHVEDE Vækststadium af vårhvede.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  LUPIN planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  LUPIN Plantehøjde, cm.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 8, 10, 12, 14
  HAVRE planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 8, 10, 12, 14
  HAVRE plantehøjde, cm.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  VÅRHVEDE planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  VÅRHVEDE Plantehøjde, cm.
   
  P04Stadium 60, St. 60 for vårhvede
  ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  **1 dato for.
  Dato for blomstring af LUPIN.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVEUDT TIL BIOMASSEBESTEMMELSE.
  LUPIN, g friskvægt
  VÅRHVEDE, g friskvægt
  UKRUDT, g friskvægt
  LUPIN, antal planter i planteklip
  HAVRE, g friskvægt
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  BLADLUS % planter m.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  BLADLUS2 % planter m, .
  VÅRHVEDE og HAVRE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 8, 10, 12, 14
  RUST % dækning.
  HAVRE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  SEPTORIA % dækning.
  VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  GULRUST % dækning.
  VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  MELDUG % dækning.
  VÅRHVEDE og HAVRE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  BRUNRUST % dækning.
  VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  GRÅSKIMMEL % dækning.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  ANTRACNOSE % dækning af planter.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  BYGFLUELARVER % angrebne planter.
  VÅRHVEDE
   
  P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  LUPIN Plantehøjde, cm.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 8, 10, 12, 14
  KORN planter/m2.
  HAVRE OG VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  PLANTEHØJDE cm.
  HAVRE OG VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 9, 11, 13, 15
  SKUD /plante.
  HAVRE OG VÅRHVEDE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  GRÅSKIMMEL % dækning på bælge.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  BLADLUS % planter m.
  LUPIN
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  BLADLUS2 % planter m, .
  HAVRE OG VÅRHVEDE
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  GRÅSKIMMEL % dækning.
  % dækning af planten. LUPIN.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  ANTRACNOSE % dækning på bælge.
  LUPIN
   
  ParcelLUPIN planter/m2.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS: Prøvestørrelse min. 6 kg
  VÅRHVEDE, % i renvare
  RENHED, % i råvare
  HAVRE, % i renvare
  LUPIN, % i renvare
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  Parcel**1 dato for.
  Dato for modning af afgrøde. Samlet vurdering af alle arter.
   
  P07Efter høst, Data for lupin-andel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  1000 KORNSVÆGT, g
  VAND, % i kerne/frø
  P08Efter høst, Data for havre- og vårhvedeandel. Indtastes af Teknologisk Institut.
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Disse prøver udtages af Teknologisk Institut fra Kerne/frøprøven i P06.
  VAND, % i kerne/frø
  1000 KORNSVÆGT, g
  RÅPROTEIN, % i tørstof


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Forsøget er en del af EU-projektet DIVERSify, hvor der foreligger en protokol for gennemførelse og registreringer (er indarbejdet i planen). Registreringer kan derfor afvige fra Vejledning i bedømmelser. Kontakt Inger Bertelsen i tvivlstilfælde.

  PLANTEPRØVEUDT TIL BIOMASSEBESTEMMELSE (P04): Planteprøve udtages i et areal på 25 cm2 parallelt med sårækkerne, Både afgrøde og ukrudt høstes ca. 1,5 cm over jordoverfladen. Prøve sorteres i lupin, havre, vårhvede og ukrudt. For lupin tælles antal planter. Friskvægt måles straks efter høst. Skal vejes på en præcis og kalibreret vægt.

  HØST: Der høstes efter lupinernes modningstidspunkt i led 9. I et fugtigt år, hvor lupinerne bliver ved med at gro, aftales det bedste høsttidspunkt med Inger Bertelsen.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages kerne/frø prøver på ledniveau, jvf. Instruktion for udtagning af kerne/frøprøver. Vigtigt at den samlede prøve er min 6 kg. Prøverne sendes til Teknologisk Institut, som deler prøven i to.
  Den ene prøve måler Teknologisk Institut for renhed, sorterer blandingsprøverne ud på arterne lupin, havre og vårhvede. Herefter måles vandprocent, TKV på artsniveau, samt råprotein i havre og vårhvede, mens lupin sendes til kemisk analyse hos Eurofins.
  Den anden prøve gemmes til test af kommercielt udstyr til opsortering.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, type og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk