Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091052020 Kvik i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-03-2020
Fordelingsdato: 19-03-2020
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge alternative strategier for bekæmpelse af kvik uden glyphosat i vinterraps.

BAGGRUND: Glyphosat er det mest anvendte herbicid til bekæmpelse af kvik. Det ønskes undersøgt, om alternative planteværnsprodukter kan mindske afhængigheden af glyphosat.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges hvor en jævn bestand af kvik optræder i vinterraps. Andet græsukrudt og tokimbladet ukrudt skal være bekæmpet i efteråret 2019. Forsøgets nøjagtige placering skal afsættes med RTK GPS eller alternativt skal forsøgsarealet udmåles til faste punkter, således at det kan genfindes efter høst. Forsøget afsluttes med optælling af kvik i stub.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke anvendes andre midler mod kvik. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 31
Marts-april
1,2 l Agil 100 EC
3Stadium 31
Marts-april
2 l Focus Ultra
0,5 l Dash
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 200 l pr. ha.
  • Led 2 og 3 behandles under rapsens strækning, mens det endnu er muligt med en god nedtrængning af sprøjtevæsken.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 31, Før behandling
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
KVIK skud/m2.
Tælleflade: Min. 1 m2 (4 x 0,25 m2)
 
P02Stadium 60 - 62, Ved begyndende blomstring
ParcelKVIK biomasse, (visuelt bedømt).
Ubehandlet = 100, Se: Vejledning i visuel bedømmelse
 
P0301-09-2020, September, , når kvik har 3-4 nye blade
ParcelKVIK skud/m2.
Tælleflade: Min. 1 m2 (4x 0,25 m2)
 
ParcelKVIK biomasse, (visuelt bedømt).
Ubehandlet = 100, Se: Vejledning i visuel bedømmelse
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Vejledning til bedømmelser i P02. Bedømmelsen skal ske mens det endnu er muligt at færdes i rapsen. Kvikken i behandlede forsøgsled kan ikke forventes at være helt nedvisnet. Ved bedømmelsen af biomasses ses så vidt muligt bort fra døde planter. Kontakt i tvivlstilfælde Poul Henning Petersen, Carsten Fabricius eller Jens Erik Jensen.
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
Dash GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Focus Ultra GHS07 GHS09 GHS08


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk