Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
050692020 Vækstregulering i rødsvingel Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-04-2020
Fordelingsdato: 14-03-2020
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige vækstreguleringsstrategiers betydning for udbyttet i rødsvingel.

BAGGRUND: Nye begrænsninger i anvendelsen af vækstreguleringsmidler gør det nødvendigt at undersøge forskellige strategiers betydning for udbyttet i rødsvingel.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i sorten Maxima i en 2. års mark. I efteråret skal marken have fået 70 kg N
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der ønskes min. 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
NæringsstofferNKun forsøg80 kg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget grundgødskes med 80 kg N i foråret, og normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering og gødskning end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme, ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 49 - 51
1,2 l Moddus M
3Stadium 49 - 51
0,8 l Moddus M
4Stadium 30 - 32
0,4 l Moddus Start
Stadium 49 - 51
0,8 l Moddus M
5Stadium 30 - 32
0,4 l Moddus Start
1,25 l Cycocel 750
Stadium 49 - 51
0,4 l Moddus M
6Stadium 30 - 32
0,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 49 - 51
0,8 l Moddus M
7Stadium 30 - 32
0,8 l Moddus Start
Stadium 49 - 51
1,5 l Medax Top
1,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
8Stadium 30 - 32
1,5 l Medax Top
1,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 49 - 51
0,8 l Moddus M
9Stadium 30 - 32
0,6 kg Medax Max
Stadium 49 - 51
0,4 kg Medax Max
10Stadium 30 - 32
0,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 49 - 51
1 kg Medax Max
11Stadium 30 - 32
0,4 kg Medax Max
Stadium 49 - 51
0,6 kg Medax Max
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Led 4-11 vækstreguleres i st. 30-32.
 • Led 2-11 vækstreguleres i st. 49-51.
  Der må ikke vækstreguleres i en periode med udsigt til nattefrost. Bedste tidspunkt til vækstregulering er i en periode med stigende temperaturer.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 30 - 32, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P03Stadium 49 - 51, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0431-05-2020, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca. er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.


  HØST: Parceller adskilles inden høst og høstes direkte inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Cycocel 750 GHS06 GHS09
  Medax Max GHS09
  Medax Top GHS07
  Moddus M GHS07 GHS09
  Moddus Start GHS09 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk