Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
092322020 Bekæmpelse af hanespore i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-03-2020
Fordelingsdato: 17-03-2020
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af nye ukrudtsmidler mod hanespore og andet ukrudt i majs.

BAGGRUND: Midlet Onyx indeholder aktivstoffet pyridat, der er et nyt aktivstof godkendt i majs. MaisTer Power indeholder aktivstoffet thiencarbazone-methyl, som er et nyt aktivt stof, men endnu ikke godkendt i majs. Hanespore har stor fremgang i Danmark.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg må kun anlægges på arealer med majs til helsæd, som er fri for kvik. Der ønskes en jævn bestand af hanespore og relativ stor ukrudtsbestand bestående af en bred bestand af tokimbladet ukrudt herunder forekomst af storkenæb og ærenpris.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 11 - 12
0,1 kg Tocalis
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
0,75 l MaisTer Power
3Stadium 11 - 12
0,1 kg Tocalis
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
75 g MaisTer
1 l MaisOil
4Stadium 11 - 12
0,08 kg Tocalis
0,4 l Onyx
0,5 l Renol
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
75 g MaisTer
1 l MaisOil
5Stadium 11 - 12
0,1 kg Tocalis
0,5 l Onyx
0,5 l Renol
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
75 g MaisTer
1 l MaisOil
6Stadium 11 - 12
0,12 kg Tocalis
0,6 l Onyx
0,5 l Renol
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
75 g MaisTer
1 l MaisOil
7Stadium 11 - 12
0,15 kg Tocalis
0,5 l Renol
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
75 g MaisTer
1 l MaisOil
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-7 behandles i majsens st. 11-12, og når ukrudtet har 0-1 løvblade og igen ca. 10-14 dage senere, når nyt ukrudt er spiret frem med 0-2 løvblade.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Græsukrudt ialt
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Tokimbladet ukrudt ialt
   
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   
  P03Stadium 13 - 15, Før 2. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 5-8 vigtigste arter tælles for sig. Tæl flere steder, hvis bestanden af en art er lille eller forekommer ujævnt
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter. Vær opmærksom på at bedømme samme arter som optælles.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af græsukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter. Vær opmærksom på at bedømme samme arter som optælles.
   
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   
  ParcelHANESPORE biomasse, visuelt bedømt.
   
  P04Stadium 30 - 32, 14-21 dage efter sidste behandling, inden ukrudtet i ubehandlet gror sammen
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDESKADE karakter 0-10.
  0 = ingen skade 10 = planter helt nedvisnet
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 5-8 vigtigste arter tælles for sig. Tæl flere steder, hvis bestanden af en art er lille eller forekommer ujævnt
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter. Vær opmærksom på at bedømme samme arter som optælles.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af græsukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter. Vær opmærksom på at bedømme samme arter som optælles.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
  HANESPORE planter/m2.
   
  ParcelHANESPORE biomasse, visuelt bedømt.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE:
  Der foretages en bedømmelse både af den totale biomasse og arterne hver for sig for tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Så mange arter som muligt skal bedømmes.
  Bedømmelsen af effekt skal ske inden ukrudt i ubehandlet gror sammen og har haft væsentlig indbyrdes konkurrence. Eksempelvis bliver enårig rapgræs kvalt af tokimbladet ukrudt, hvis bedømmelsen sker for sent. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for beskrivelse af visuel bedømmelse
  I tilfælde, hvor en ukrudtsart ikke bliver bekæmpet med behandlingen i et forsøgsled, vil ukrudtsarten ofte opnå en større biomasse end arten har i ubehandlet, idet den slet ikke har konkurrence fra andet ukrudt. I sådanne tilfælde bedømmes biomassen i ubehandlet fortsat til forholdstal 100, mens biomassen i det behandlede forsøgsled, hvor effekten har været manglende, sættet til en højere værdi (eksempelvis 200, hvis der er dobbelt så meget biomasse).
  Data skal indberettes med det samme, så eventuelle spørgsmål kan afklares kort tid efter bedømmelsen er gennemført.

  HØST: Forsøget høstes ikke.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  MaisTer Power GHS09 GHS05 GHS07
  Onyx GHS02 GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk