Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
060022020 Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræs TEST ANALYSEPAKKER Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-01-2021
Fordelingsdato: 25-02-2020
Planansvarlig: Søren Ugilt Larsen
Telefon: 72203317
Email: SLAR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvilke gødningstyper med varierende indhold af svol og kalium, der giver det største udbytte og den bedste foderværdi, når der grundgødskes med kvæggylle til 1. og 2. slæt. Derudover undersøges effekten af selenberiget gødning på indholdet af selen i 1. og 2. slæt.


BAGGRUND: Stort set al kløvergræs dyrket i Danmark gødskes med gylle. Imidlertid mangler der klarhed over hvilke gødningstyper til grundgødning der supplerer kvæggylle bedst, herunder også tilførslen af selen, som giver det største udbytte og foderværdi.


FORSØGSBETINGELSER: 3 forsøg anlægges i veletablerede 2. års marker med enten hvidkløvergræs (Bl 22, 35 eller 43) eller hvid/rødkløvergræs (Bl. 42,45 eller 47) på grovsandet jord (JB 1 og 3). Forsøget skal anlægges i marker, hvor nye jordprøver viser kaliumtal under 6. Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på tværs af agerretningen. Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogn eller vandingsmaskine i parcellerne. Der oprettes bruttoparceller med en parcelbredde på 3 m. Nettoparceller indstreges ikke med glyphosat, men bruttoparceller indstreges med glyphosat tidligt forår. Anlægsparcel: min 36 m2. Høstparcel min 18 m2. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
OBS: Af tekniske årsager er gyllebehandlingerne anført i skemaet for forsøgsbehandlinger, selvom det er grundbehandlinger.
 • 60 kg NH4-N i kvæggylle udbringes med slæbeslanger medio marts. Gyllen må IKKE være forsuret. Det er vigtigt, at der udtages en gylleprøve til analyse ca. 14 dage før udbringning (1949), så gyllemængden kan bestemmes ud fra NH4-N indhold. Ved udbringning udtages igen en analyse af den udbragte kvæggylle (1950), og den udbragte mængde registreres under generel behandling.
 • Der må ikke tilføres anden gødning til 1. og 2. slæt end forsøgsgødningen.
 • Til 2. slæt grundgødskes igen med ca. 60 kg NH4-N i kvæggylle uden supplerende handelsgødning. Igen udtages en gylleanalyse 14 dage før udbringning (1951), samt en prøve til analyse ved udbringning (1952), og den udbragte mængde registreres under specifikation af forsøgsbehandlinger.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-03-2020
  14 dage før udbringning af gylle til 1. slæt
  NH4-NGylle, kvæg
  16-03-2020
  Gylleudbringning til 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  16-03-2020
  Ved begyndende vækst
  60 kg N222 kg YaraBela EXTRAN (N27 KAS)
  08-05-2020
  14 dage før udbringning af gylle til 2. slæt
  NH4-NGylle, kvæg
  22-05-2020
  Gylleudbringning til 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  216-03-2020
  Gylleudbringning til 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  16-03-2020
  Ved begyndende vækst
  60 kg N222 kg YaraBela AXAN
  22-05-2020
  Gylleudbringning til 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  316-03-2020
  Gylleudbringning til 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  16-03-2020
  Ved begyndende vækst
  60 kg N250 kg YaraBela Selen (NS 24-7)
  22-05-2020
  Gylleudbringning til 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  416-03-2020
  Gylleudbringning til 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  16-03-2020
  Ved begyndende vækst
  60 kg N231 kg YaraBela ASN NS 26-14
  22-05-2020
  Gylleudbringning til 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  516-03-2020
  Gylleudbringning til 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  16-03-2020
  Ved begyndende vækst
  60 kg N240 kg YaraMila 25-0-7
  22-05-2020
  Gylleudbringning til 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  616-03-2020
  Gylleudbringning til 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  16-03-2020
  Ved begyndende vækst
  60 kg N300 kg YaraMila 20-2-12
  22-05-2020
  Gylleudbringning til 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  716-03-2020
  Gylleudbringning til 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  16-03-2020
  Ved begyndende vækst
  60 kg N300 kg YaraMila 20-2-12
  100 kg Kaliumchlorid 49. Kaligød
  22-05-2020
  Gylleudbringning til 2. slæt
  60 kg NH4-NGylle, kvæg
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  FØR 1. SLÆT (se også skitse med næringsstofmængder i de 7 led):
  Gødningen udbringes medio marts i 3 meters parcelbredde.
 • Led 1 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 222 kg N 27
 • Led 2 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 222 kg NS 27-4
 • Led 3 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 250 kg NS 24-6
 • Led 4 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 231 kg NS 26-14
 • Led 5 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 240 kg NKS 25-0-7-4
 • Led 6 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 300 kg NPKS 20-2-12-2 + Se
 • Led 7 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 300 kg NPKS 20-2-12-2 + Se + 100 kg Kaliumchlorid 49

  EFTER 1. SLÆT:
  Umiddelbart efter 1. slæt grundgødskes igen med ca. 60 kg NH4-N i kvæggylle, se tekstafsnit GENEREL BEHANDLING.

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut. Kvæggylle skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2020, Ved opstart af forsøg i forår
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  P0218-05-2020, Ved høst af 1. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  NDF, % i tørstof, total
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  SE, ppm i tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  MG, % i tørstof
  NA, % i tørstof
  IVOS, %
  P, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  CA, % i tørstof
  CU, ppm i tørstof
  MN, ppm i tørstof
  K, % i tørstof
  FE, ppm i tørstof
  SVOVL, % i tørstof
  ZN, ppm i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0322-06-2020, Ved høst af 2. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  SE, ppm i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  HØST: Kun de 2 første slæt høstes forsøgsmæssigt. Forsøgsparcellerne høstes i forbindelse med høst af omgivende mark. 1. slæt høstes dog senest ved begyndende skridning og 2. slæt høstes senest 5 uger efter 1. slæt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger inkl. vanding anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed.
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er sponseret af Yara.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk