Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
050822020 Alternativer til nedvisning af Spinat og Purløg til frø Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-08-2020
Fordelingsdato: 14-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategiers effekter ved nedvisning af spinat og purløg til frøproduktion.

BAGGRUND: Efter forbuddet mod anvendelsen af Reglone skal der findes nye muligheder for at nedvisne spinat og purløg til frøproduktion før høst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med spinat eller purøg til høst 2020
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat. Frøkonsulenter fra Jensen-Seed eller Vikima Seed er behjælpelige med af finde areal og sort.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
130-07-2020
3-4 dage før høst
2 l Reglone, reg.nr. 1-178
0,15 l Agropol
230-07-2020
3-4 dage før høst
16 l Beloukha
330-07-2020
3-4 dage før høst
8 l Beloukha
430-07-2020
3-4 dage før høst
120 l TopGun Finalsan Koncentrat
530-07-2020
3-4 dage før høst
80 l TopGun Finalsan Koncentrat
624-07-2020
10 dage før høst
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
724-07-2020
10 dage før høst
0,4 l Gozai
1,5 l Renol
824-07-2020
10 dage før høst
1 l Spotlight Plus
924-07-2020
10 dage før høst
0,5 l Spotlight Plus
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
OBS vedr. vandmængder. Der anvendes 200 l. vand ved Gorzai i led 6 og 7. I de andre sprøjtninger anvendes 300 l. vand
 • Led 1-5 behandles ultimo juli, 3 - 4 dage før høst.
 • Led 6-9 behandles 10 dage før høst.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.


 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0129-06-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0224-07-2020, Før 1. behandling
  ParcelFOTO drone.
   
  P0330-07-2020, Digital foto af alle led i gentagelse 1 på behandlingsdagen + led 10,11 og også de led der er behandlet tidligere
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1
  ledFOTO digital.
   
  P0401-08-2020, Digital foto af alle led i gentagelse 1 + led 10 og 11
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1
  ledFOTO digital.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelNEDVISNING %, 0-100, .
   
  ParcelFOTO drone.
  Se teksafsnit, DRONE
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  SPIREEVNE, %
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med med RGB (alm. kamara) til bedømmelse af nedvisning.

  HØST: Forsøget høstes, når afgrøden er moden. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.
  Det kan være nødvendigt, at høste forsøget ad flere gange, hvis afgrøden modner forskelligt. Dette aftales med Barthold Feidenhans´l.
  Dato for høst for de enkelte led skrives i et notat.
  Prøver fra høst skal sendes straks efter hver høsttid.

  OBS: Da der er uvished om Gozai skader spireevnen vil det være en god idé at holde forsøgsfrøene adskilt fra landmandens parti indtil spireanalyse foreligger. Skulle det vise sig, at en af behandlingerne giver problemer i den retning, kompenseres avlerne for den del der ikke opfylder kravene.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og spireevne udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk spinat prøverne sendes direkte til Jensen Seeds A/S, Ørbækvej 761, Birkum, 5220 Odense SØ,
  Purløg prøver sendes til Vikima Seed A/S, Industriparken 9, DK-4960 Holeby
  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  26-05-2020Tilføjelse til afsnit omkring høst: vedr. evt. skade af Gozai behendling mht. spireevne (tep)
  09-07-2020Tilføjet 2 demoled (10 og 11) uden gentagelser (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Beloukha GHS05
  Gozai GHS05 GHS08 GHS09
  Reglone, reg.nr. 1-178 GHS05 GHS09 GHS08 GHS06
  Renol GHS05
  Spotlight Plus GHS07 GHS09
  TopGun Finalsan Koncentrat GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk