Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
030091820 Strib till i majs med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøder Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2020
Fordelingsdato: 10-03-2020
Planansvarlig: Søren Ugilt Larsen
Telefon: 72203317
Email: SLAR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af stribtillage i majs i et dyrkningssystem med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøde.

BAGGRUND: I andre lande dyrkes majs med reduceret jordbearbejdning ved strib till, hvor såbedet kun tilberedes i såsporet. Det sparer arbejde, energi og omkostninger. Desuden skulle placering af gylle give mulighed for at reducere behovet for startgødning. Der er brug for at få belyst, hvordan denne dyrkningsmetode påvirker udbytte og kvalitet i majs under danske dyrkningsbetingelser. Dyrkningssystemet afprøves både med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøde. Dyrkning af rug som efterafgrøde giver mulighed for at foretage en jordløsning i hele pløjelaget om efteråret, hvilket anbefales i Tyskland.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges hvor 030091818 og 030091819 er gennemført efter planen. Forsøgene er fastliggende i op til 3 år (2017 - 2020) og afsluttes efter høst 2020.

ARBEJDSFORDELING:
Gads maskinstation udfører:
 • Dybde harvning før og efter gylleudbringning
 • Gylleudbringning med samme nedfælder (Horsch Focus CS) hvor den ene række tænder foldes op, når der skal køres strib till, mens trad. nedfældning sker med alle tænder nede.
 • Såning af majs
 • Maskinstationen høster forsøget fri, til ca. 10 meter lange høstparceller, inden Teknologisk Institut ankommer
 • LFE11 står for kommunikationen med maskinstationen. Teknologisk Institut høster forsøget.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget er fastliggende og parcellerne har derfor samme placering som i 2018 og 2019.
 • Anlægsparcel: 35 m x 6 m bred. (8 rækker).
 • Høstparcel: 10 m x 1,5 m bred (2 rækker). Høstparcellen udgøres af de to majsrækker mellem hjulsporene fra såsættet.

 • PARCELGRÆNSER: Parcelgrænser for høstparcellen skal opsprøjtes, når majsen har 4-6 blade, og parcellerne skal markeres tydeligt.
  Ved opsprøjtning af parcellerne sættes en gul pind med lednummer i hver parcel. Pinden sættes i enden af høstparcellen.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 210m2. Høstparcel minimum 22m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE tildeles anden gødning udover forsøgsgødning. Derudover behandles forsøget som omgivende mark.

  VANDING: Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedfældning og fosforgødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-04-2020
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2020

  Før såning
  Ingen organisk gødning
  24 kg P600 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
  126 kg K
  23-04-2020
  Maks 50 mm brede spidser.
  Før såning
  25 cm Harvedybde
  24-04-2020
  Majs: Såning
  Ved såning
  SåningMajshelsæd
  15 kg P167 kg NP 23-9-0 m. S
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  201-04-2020
  14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  NH4-NGylle, kvæg 1953
  15-04-2020
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2020
  Nedfældet: Traditionel sortjordsnedfældning i 10 cm dybde
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1954
  10 cm Dybde
  Trad. nedfælder
  2 l Vizura
  23-04-2020
  Maks 50 mm brede spidser.
  Før såning
  25 cm Harvedybde
  24-04-2020
  Majs: Såning, med P
  Ved såning
  SåningMajshelsæd
  15 kg P167 kg NP 23-9-0 m. S
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  315-04-2020
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2020
  Nedfældet: Traditionel sortjordsnedfældning i 10 cm dybde
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1954
  10 cm Dybde
  Trad. nedfælder
  2 l Vizura
  23-04-2020
  Maks 50 mm brede spidser.
  Før såning
  25 cm Harvedybde
  24-04-2020
  Majs: Såning, uden P
  Ved såning
  SåningMajshelsæd
  0 kg P142 kg NS 27-4
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  415-04-2020
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2020
  Nedfældet: Tandafstand: 75 cm, fra jordoverflade til overkant af gyllestreng 9-10 cm
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1954
  75 cm Tandafstand
  Horsch Focus CS nedfælder
  2 l Vizura
  24-04-2020
  STRIB TILL - Såning af majs lige over gyllespor, 3-4 dage efter gylleudbringning, med P
  Ved såning
  SåningSåning lige over gyllestreng
  Majshelsæd
  15 kg P167 kg NP 23-9-0 m. S
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  515-04-2020
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2020
  Nedfældet: Tandafstand: 75 cm og dybde 9-10 cm (fra jordoverflade til overkant af gyllestreng).
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1954
  75 cm Tandafstand
  Horsch Focus CS nedfælder
  2 l Vizura
  24-04-2020
  STRIB TILL - Såning af majs lige over gyllespor, 3-4 dage efter gylleudbringning, uden P
  Ved såning
  SåningSåning lige over gyllestreng
  Majshelsæd
  0 kg P142 kg NS 27-4
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  615-04-2020
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2020
  Før nedfældning af gylle. Maks 50 mm brede spidser.
  25 cm Harvedybde
  20-04-2020
  Nedfældet: Tandafstand: 75 cm og dybde 9-10 cm (fra jordoverflade til overkant af gyllestreng).
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1954
  75 cm Tandafstand
  Horsch Focus CS nedfælder
  2 l Vizura
  24-04-2020
  Såning af majs lige over gyllespor, 3-4 dage efter gylleudbringning, uden P
  Ved såning
  SåningSåning lige over gyllestreng
  0 kg P142 kg NS 27-4
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  715-04-2020
  Rugen bortsprøjtes
  Forår
  1,5 l Roundup Flex
  20-04-2020
  Nedfældet: Tandafstand: 75 cm og dybde 9-10 cm (fra jordoverflade til overkant af gyllestreng).
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1954
  Horsch Focus CS nedfælder
  75 cm Tandafstand
  2 l Vizura
  24-04-2020
  STRIB TILL - Såning af majs lige over gyllespor, 3-4 dage efter gylleudbringning, uden P
  Ved såning
  SåningSåning lige over gyllestreng
  Majshelsæd
  0 kg P142 kg NS 27-4
  820-04-2020
  Nedfældet: Traditionel sortjordsnedfældning i 10 cm dybde
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1954
  10 cm Dybde
  Trad. nedfælder
  2 l Vizura
  23-04-2020
  Maks 50 mm brede spidser.
  Før såning
  25 cm Harvedybde
  24-04-2020
  Majs: Såning
  Ved såning
  SåningMajshelsæd
  0 kg P142 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1953EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1954EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Kvæggylle tilføres på grundlag af en gylleanalyse (1953), der udtages 14 dage før forventet udbringning. Ved udbringning udtages endnu en gylleprøve (1954).

  For bedre overblik se skitse over behandlingstider. OBS: Forsøgsbehandlingerne tilpasses forventet såtidspunkt for majsen.


  FORÅR 2020:

  Roundup sprøjtning (ca. 15. april):
  • Led 1-7: Sprøjtes med Roundup inden nedfældning af gylle
  Harvning før gylleudbringning (ca. 20. april):
  • Led 6: Der harves dagen før gyllenedfældning med en stivtandet harve i 25 cm dybde med maks. 50 mm brede spidser og med pakkevalse
  Nedfældning af gylle (ca. 20. april):
  • Led 1: Ingen gylle
  • Led 2, 3 og 8: Nedfældning med traditionel sortjordsnedfælder i 10 cm dybde.
  • Led 4 - 7: Nedfældning med Horsch Focus CS nedfælder. 75 cm afstand mellem nedfældertænderne. Overkanten af gyllestrengen skal ligge i 9-10 cm dybde så der er 4-5 cm mellem frø og gylle, hverken mere eller mindre. OBS. Majsen sås oven over gyllestrengene, så disse skal kunne genfindes
  Harvning efter gylle udbringning (ca. 24. april):
  • Led 1-3 og 8: Der harves dagen efter gyllenedfældning med en stivtandet harve i 25 cm dybde med maks. 50 mm brede spidser og med pakkevalse.

  Såning af majs (ca. 24. april):
   Majsen sås så snart jordtemperaturen har passeret 8°C, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling, så vidt muligt i sidste halvdel af april. Forsøgsbehandlingerne tilpasses forventet såtidspunkt for majsen. I alle forsøgsled sås 10 majsfrø pr. m2 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødningen SKAL placeres i 10 cm dybde, der anvendes den startgødning som er beskrevet under forsøgsbehandlinger.

  • I led 1, 2 og 4 sås majs med fosfor startgødning
  • I led 3 og 5 - 8 sås majs uden fosfor startgødning
  • I led 4-7 sås majsen præcist ovenpå gyllestrengen

  Såning af efterafgrøde:
  • I led 1-6 sås efterafgrøde i majsens stadium 16 eller senest 10. juni i forbindelse med radrensning. Der sås 8 kg sildig diploid alm. rajgræs pr ha. af sorten Indicus.

  UDSÆD: Landmanden leverer udsæd af majssorten Kompetens. Alm. rajgræs af sorten Indicus leveres af Teknologisk Institut.

  FORSØGSGØDNING: NP 23-9 og NS 27-4 skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Roundup Flex og Vizura udsendes af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2020, April, umiddelbart før nedvisning af rug og efterafgrøde med Roundup
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 7
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1) i efterafgrøde. Se afsnit PLANTEPRØVE
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  RÅASKE, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
  PLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids, af efterafgrøde
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Der tages 2 fotos: Et nærbillede af efterafgrøderne, som viser efterafgrødernes udviklingstrin og et foto af efterafgrøden. Se tekstafsnit FOTO.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  PLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Af efterafgrøde
   
  P0224-04-2020, Ved såning, af majs
  ledUdføres kun i følgende led: 4
  FOTO digital.
  Efter såning måles afstand mellem frø og overkant af gylle, og det indberettes som et notat med billede.
   
  ledSÅDYBDE cm, .
   
  P03Stadium 19, Når majsen i led 2 er i stadie 19, ca. 20. juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids (majs)
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklede planter (majs)
   
  P04Stadium 83, Før høst, af majs
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  måles fra jordoverflade til basis af hanblomst
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  Majsbladplet (DRECHSLERA SPP.) % dækning.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet af blad 0, som er bladet der støtter kolben. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  MAJSØJEPLET % dækning.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet af blad 0, som er bladet der støtter kolben. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst, af majs
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 800 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i tre rækker midt i parcellen)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  FOTO:
  P01: Der tages 2 fotos: Et nærbillede af efterafgrøderne i gentagelse 1, som viser efterafgrødernes udviklingstrin og et foto af efterafgrøden i parcellen. Det er vigtigt at billederne bliver taget uden fotografens fødder og skygger. Billederne vedhæftes på forsøget via web-trial, som et notat på forsøget.
  P02: Lige efter såning måles afstand mellem frø og overkant af gylle i led 4, og det indberettes som et notat med billede. Dybde i cm, indberettes under måleparametre.

  PLANTEPRØVE: Planteprøverne skal udtages i led 1 og 7 jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.
 • Der klippes 2 felter á 0,5 * 0,75 m pr. parcel.
 • Prøverne sendes direkte til Agrolab.

 • BLADSVAMPE BEDØMMELSE: Den største kolbe udvælges, og der bedømmes procent sygdomsdækning på blad 0, som er bladet, der støtter kolben. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  HØST: Majsen skal høstes med Teknologisk Instituts majshøster, se Vejledning. Majsen SKAL høstes ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32-34 % i led 2. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING - HELSÆD: Ved høst udtages en prøve på 800 g af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels. Teknologisk Institut videresender en ledprøve til Eurofins Agro Testing.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden har deltaget ved financiering af projektet.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup FlexIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk