Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090842020 Svampebekæmpelse i vinterhvede - sprøjtning efter kemipris Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-05-2020
Fordelingsdato: 18-03-2020
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse rentabiliteten ved brug af forskellige løsninger ved en omkostning til svampemiddel på ca. 350, 500 og 650 kr/ha.

BAGGRUND: Normalt afprøves midlerne i sammenlignelige doser. I denne plan sammenlignes midlerne ved samme omkostning til behandling.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 3 forsøg i septoriamodtagelige sorter og 2 forsøg i Informer og KWS Extase.
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch, hvorefter sorten godkendes og meldes tilbage inden anlæg af forsøget.
Der må ikke anlægges forsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-4) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget anlægges i ikke pløjede marker.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr. gentagelse.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.


Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,5 l Balaya
Stadium 55 - 610,7 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
3Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,4 l Propulse SE 250
0,4 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,6 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
4Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,4 l Propulse SE 250
0,25 l Balaya
Stadium 55 - 610,4 l Propulse SE 250
0,25 l Balaya
5Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,7 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,5 l Balaya
6Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,375 l Balaya
Stadium 55 - 610,4 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
7Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,4 l Proline Xpert
8Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,4 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,375 l Balaya
9Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,6 l Balaya
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
10Stadium 37 - 390,15 l Balaya
0,25 l Propulse SE 250
Stadium 55 - 610,15 l Balaya
0,25 l Propulse SE 250
11Stadium 37 - 390,4 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,35 l Proline Xpert
12Stadium 37 - 390,4 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,25 l Balaya
13Stadium 37 - 390,45 l Balaya
Stadium 55 - 61
0,25 l Propulse SE 250
0,1 l Folicur Xpert
14Stadium 37 - 390,6 l Balaya
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-9 behandles i st. 32.
 • Led 2-14 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-13 behandles igen i st. 55-61.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61. OBS: Det er vigtigt, at behandlingen i st. 37-39 først udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på samtlige hovedskud.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2020
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 75, 3 uger efter sidste behandling, i st. 55-61
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Folicur Xpert GHS09 GHS08 GHS07
  Proline Xpert GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS09 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk