Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090882020 Gradueret dosering mod svampesygdomme i vinterhvede - OnFarmPLUS Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-03-2020
Fordelingsdato: 20-03-2020
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse om dosering af svampemidler efter biomasse resulterer i et højere udbytte end ved en ensartet dosering. Desuden undersøges sammenhæng mellem svampeangreb, biomasse og evt. jordtype.

BAGGRUND: Grundlaget for at anbefale graduering af svampemidler efter biomasse er ikke stort, men flere forsøg peger i retning af et merudbytte.
I dette forsøg afdækkes effekten af gradueret behandling ud fra biomassen, og der udføres registreringer af svampesygdomme i st. 37-39, st. 55-61 og igen i st. 72 af Teknologisk Institut med specialudstyr, således at der for hver 10 meter igennem de enkelte parceller registreres svampesygdomme, sammenhørende med GPS koordinat for de enkelte delbedømmelser i parcellen.
Der udføres biomassemåling fra drone med multispektralt kamera med højpræcis GPS, som muliggør udformning af tildelingskort til gradueret tildeling af svampemidler i de enkelte parceller.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 1 forsøg i Kvium og 1 i Benchmark. Forsøgene anlægges i en mark med (relativ stor) variation i jordtypen, men ikke med unaturlig stor variation. Arealer med tidligere udført EM38 kort foretrækkes, da placering af forsøgsarealet gerne må afspejle variation i jordtypen. Forsøget anlægges i et område med erfaringsvis højt smittetryk af Septoria.
Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut:
 • Afsætning af forsøgsarealet med RTK GPS
 • Svampebehandling med marksprøjte i led 2 og 3 i st. 32
 • 2. og 3. svampebehandling
 • Droneflyvninger
 • Sygdomsregistreringer i st. 37-39, 55-61 og st. 72.
 • Flowhøst med specialmejetærsker
  LFE:
 • Udvælgelse af forsøgsareal
 • Afsætning af forsøgsareal, så alle parceller er markeret med hvide flexstokke.
 • Aftaler med landmand vedr. grundbehandlinger m.m. (Vær især OBS på vækstregulering foretages uden iblanding af svampemidler).
 • Svamperegistrering i P02 (der vurderes repræsentativt sted i enden af led 1)

 • ANLÆGSDATA: Storparceller anlægges mellem sprøjtespor på arealer med 24 meter mellem disse. Længden af parceller skal være ca. 100 meter og forsøget skal anlægges, så det dækker et område af marken med variation. Se skitse

  Der sættes en hvid flexstok i hvert hjørne af hver parcel ved start og slut af hver parcel. Ved 1. svampesprøjtning skal hjørnene af samlet forsøgsareal georefereres med RTK-GPS af Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1800m2. Høstparcel minimum 150m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Svampebehandling
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen bladsvampe-bek
  2Stadium 32
  0,3 l Prosaro EC 250Ensartet tilførsel
  Stadium 37 - 39
  0,6 l BalayaEnsartet tilførsel
  Stadium 55 - 61
  0,35 l Propulse SE 250Ensartet tilførsel
  0,15 l Folicur Xpert
  3Stadium 32
  0,3 l Prosaro EC 250Ensartet tilførsel
  Stadium 37 - 39
  Gradueret tildeling med 5 delt liniær doseringskurve.
  0,6 l BalayaPositionbest. tilf.
  Stadium 55 - 61
  Gradueret tildeling med 5 delt liniær doseringskurve.
  0,35 l Propulse SE 250Positionbest. tilf.
  0,15 l Folicur Xpert
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Alle forsøgsbehandlinger gennemføres af Teknologisk Institut. I ubehandlede led (led 1) afblændes 1 sektion, som dermed bliver det ubehandlede areal (så størrelsen på det ubehandlede areal minimeres)
 • Led 2 og 3 behandles i st. 32 med konstant dosering (1. svampebehandling)
 • led 2 udføres med konstant dosering i 2. og 3. svampebehandling (st. 37-39 og igen st. 55-61)
 • led 3 udføres med graduering af 2. og 3. svampebehandling (st. 37-39 og igen st. 55-61)
  Gradueringsmetode: Der gradueres ud fra droneflyvning og tildelingsfilen dannes efter biomassen (NDVI) i en 3 meter bred linje i hver enkelt parcel. Tildelingsfunktionen laves efter følgende princip. Lav biomasse=-25% tildeling af angivne dosis. Middel biomasse= angivne dosis. Høj biomasse= +25% af angivne dosis. Samlet set over de 4 gentagelse i led 3 tildeles mængde der svarer til dosis i led 2.

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Alm. svamperegistrering - Udføres lokalt
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. behandling, i st. 37-39. (Udføres af Teknologisk Institut med GPS udstyr i delmålinger med 10 meters interval igennem alle parceller.)
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. behandling, i st. 55-61 ( Udføres af Teknologisk Institut med GPS udstyr i delmålinger med 10 meters interval igennem alle parceller.)
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 72, 3 uger efter sidste behandling, (Udføres af Teknologisk Institut med GPS udstyr i delmålinger med 10 meters interval igennem alle parceller.)
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst, Høstes med flowhøstmejetærsker af Koldkærgård
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve (min. 500 g.) pr. parcel som repræsenterer hele parcellen. Prøven analyseres på parcelniveau
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  HØST: Der udtages samlet prøve fra flowhøst der repræsenterer hele parcellen.
  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger indberettes til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst



  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Folicur Xpert GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk