Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091912020 Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-03-2020
Fordelingsdato: 14-03-2020
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve strategier for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i hestebønner.

BAGGRUND: Sikker dyrkning af hestebønner som proteinafgrøde forudsætter, at ukrudtsbekæmpelsen er optimal. De kemiske bekæmpelsesmuligheder er meget baseret på jordmidler, så flere bekæmpelsesmuligheder efter fremspiring er ønskelig. Harmony 50 SX, som ikke er godkendt i hestebønner, har i tyske potteforsøg vist en høj selektivitet over for hestebønne. Legacy 500 SC synes også at have god selektivitet, men er heller ikke godkendt i hestebønner.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor der forventes en bred bestand af tokimbladet ukrudt, herunder spildraps. Hestebønner skal være sået i 6-8 centimeters dybde, så de hurtigt spirende ukrudtsarter vil være fremme ved første sprøjtetidspunkt før fremspiring af hestebønne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der ikke ukrudtsbekæmpes udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark. Vær opmærksom på en eventuel bekæmpelse af bedebladlus.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Fenix
0,75 l Roundup Flex
3Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
0,75 l Roundup Flex
4Stadium 07 - 08

Før fremspiring
1,6 kg Novitron DAM TEC
0,75 l Roundup Flex
5Stadium 07 - 08

Før fremspiring
1,33 l Fenix
0,75 l Roundup Flex
6Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
0,75 l Roundup Flex
Stadium 10 - 11
Efter fremspiring, når ukrudt har 1-2 blade
1 l Fighter 480
7Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Roundup Flex
Stadium 10 - 11
Efter fremspiring, når ukrudt har 1-2 blade
5,5 g Harmony 50 SX
0,15 l Agropol
8Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Roundup Flex
0,1 l Legacy 500 SC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 200 l vand pr. ha.
 • Led 2-8 behandles i st. 07-08 før fremspiring af hestebønne, dvs. optimalt når spiren på hestebønnerne er et par centimeter under jordoverfladen. Ved udsigt til ustabilt vejr udføres behandlingen lidt før, så der er sikkerhed for at hestebønner ikke er spiret frem på behandlingstidspunktet.
 • Led 6 og 7 behandles yderligere efter fremspiring af afgrøden, når ukrudt har 0-2 blade. Det vil være ca. 10-14 dage efter sprøjtning i st. 07-08.


 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 10 - 11, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Det totale antal ukrudtsplanter tælles.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P03Stadium 31 - 33, 21 dage efter sidste behandling
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes for sig. Endvidere foretages en samlet visuel bedømmelse af hele den tokimbladede biomasse.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Evt. andre græsser tælles for sig.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelHANEKRO biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P05Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ledUdføres kun i følgende led: 7, 8
  KERNE/FRØ-PRØVE til AgroLab LUFA.
  Udføres af Teknologisk Institut: Der udtages en prøve på 300 gram fra den høstede prøve, som sendes videre til Agrolab LUFA
  DIFLUFENICAN, mg/kg
  THIFENSULFURON-METHYL, mg/kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Bedømmes i stubben straks efter høst
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Optællingen i P02 skal vise hvor meget ukrudt, der er spiret frem på sprøjtetidspunktet. Der tælles derfor samlet antal tokimbladet ukrudt og samlet antal græsukrudt. Der ses i denne bedømmelse bort fra eventuelt spildkorn.
  I P03 skal optælling af antal ukrudtsplanter vise, hvor mange planter der er i ubehandlet led af de forskellige arter. Alle forekomne arter oprettes. Er der af en art få planter med ujævn fordeling kan det dog registreres under andet ukrudt. Græsukrudtsarter optælles også efter art. Vurderingen af biomasse skal foretages for de arter, som tælles op. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for vejledning til visuel bedømmelse. Vær opmærksom på, at der også ønskes en samlet vurdering for biomassen af tokimbladet ukrudt. Husk at biomasse for hver enkelt art i ubehandlet som gennemsnit skal være 100.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve på 300 gram fra led 7 og 8 sendes til Agrolab LUFA for analyse for restkoncentratrion af hhv. thifensulfuron-methyl og diflufenican.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Fenix GHS08 GHS09
  Fighter 480 GHS09 GHS07
  Harmony 50 SX GHS09
  Legacy 500 SC GHS09
  Novitron DAM TEC GHS09 GHS08
  Roundup FlexIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk