Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070062020 Eftervirkning af vinterrug som efterafgrøde Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-04-2020
Fordelingsdato: 22-02-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at vurdere om udbyttetabet i vårbyg efter rug som efterafgrøde er større ved let jordbearbejdning ift. pløjning.

BAGGRUND: Tidligere forsøg har vist, at rug som efterafgrøde kan give udbyttetab i efterfølgende vårbyg. Det er usikkert, hvad jordbearbejdning betyder for udbyttetabet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges ved siden af forsøg 070082020-003. Forsøget skal randomiseres. I forsøg 070082020 pløjer landmanden efterafgrøden, og efter aftale med forsøgsansvarlig Erik Silkjær Pedersen skal der pløjes udenom forsøgsarealet til dette forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-03-2020l Roundup Bio
27-03-2020
Før såning
Rotor-harvning
01-04-2020

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
201-03-2020Ingen nedvisning
27-03-2020
Før såning
Rotor-harvning
01-04-2020

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Arealet harves med rotorharve af den forsøgsansvarlige lige før såning af vårbyg, og landmanden sår vårbyg på hele forsøgsarealet.
 • Led 1 nedsprøjtes med Glyfosat i begyndelsen af marts
 • Led 2 nedsprøjtes ikke
  Hele arealet rotorharves før såning af vårbyg.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt

  GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut. Grundgødning skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P02Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af afgrødetæthed ved anlæg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk