Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070532020 Fosfor til vårbyg på særlige arealer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2020
Fordelingsdato: 07-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge, hvilke forhold, der gør sig gældende på arealer på marine aflejringer, hvor der er stor respons for fosfor til trods for normale-høje Pt.

BAGGRUND: Nogle arealer har vist sig at give højt respons for fosfor tildeling til trods for høje fosfortal i pløjelaget. På disse arealer vil der være en risiko for overset fosformangel, da man ikke ud fra fosfortallet alene vil opdage behovet for fosfor. Resultater fra tidligere forsøg peger på, at dette især forekommer på marine aflejringer. Da marine aflejringer især forekommer i Nordjylland, og for at sikre ensartede klimatiske forhold i forsøgene, udføres alle forsøgene i 2020 i Nordjylland. Udover almindelige forsøgsdata, udføres supplerende analyser og karakteriseringer af jorden for at undersøge nærmere, hvorfor disse arealer tilsyneladende responderer kraftigere på fosfor. Disse supplerende undersøgelser udføres i samarbejde med Aarhus Universitet,

FORSØGSBETINGELSER: Camilla Lemming, SEGES kontakter LFE direkte omkring at finde følgende typer af forsøgsarealer:
 • 3 forsøg på marine aflejringer, høj Pt, + respons for P i tidligere forsøg
 • 1 forsøg på marine aflejringer, høj/mellem/lav Pt, ingen respons for P i tidligere forsøg
 • 1 forsøg: Ikke marine aflejringer, høj Pt, + respons for P i tidligere forsøg
 • 1 forsøg: Ikke marine aflejringer, høj Pt, ingen respons for P i tidligere forsøg

  Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. Der skal være værn i hver ende af forsøget.Værn skal grundgødskes med K og N, men må ikke få P. Se tekst afsnit GRUNDBEHANDLING Der kan være blive behov for at lave supplerende jordundersøgelser efter høst af forsøget. Dette vil blive gjort under hensyntagen til eventuel efterfølgende afgrøde. Forsøgsansvarlig og forsøgsvært vil blive kontaktet forud for eventuel ekstra jordundersøgelse.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges min 20 meter fra forager eller kile. Hvis forsøget anlægges i en anden afgrøde end vårbyg, anlægges der 20 meter værn af vårbyg hele vejen rundt om forsøget. Der ønskes en GPS-positionering af 0-parcellerne (led 1) for at disse senere kan genfindes til evt. ekstra jordanalyser. SEGES logger alle hjørnerkoordinater og skrives i notat i forbindelse med udtagning af planteprøver i P03.

  I første værnparcel laves et kryds ved at udsprede Tripelsuperfosfat i 2 linjer på tværs, hver stribe er ca. 1m x 30 cm. Der anvendes i alt 10 g TSP til dette kryds. Dette er en delt af et større screeningsopgave der udføres af SEGES.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg100 kg
  Mangansulfat 32Ved behov2 kg
  NS 27-4Kun forsøg481 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Ved såning bredspredes 481 kg NS 27-4 og 100 kg Kaliumchlorid pr. ha. på hele forsøgsarealet inkl. værn
  Værn må ikke gødskes med fosfor.

  Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse samt vækstregulering som i den omgivende mark eller efter behov. Der må ikke gødskes med anden P, K og N-gødning end forsøgs- og grundgødning.
  Der udføres mindst to manganbehandlinger på arealet (inkl. eventuelle manganbehandlinger udført af landmanden). Ved behandling skal hele forsøgsarealet behandles. Mangansulfat skaffes lokalt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ved såningIngen fosfor
  2Ved såning7,5 kg P37,5 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  3Ved såning15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  4Ved såning30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  5Ved såning60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I led 2-5 placeres tripelsuperfosfat i stigende mængder ved såning.

  FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat til forsøgsbehandlinger samt grundgødning i form af Kaliumchlorid og NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-03-2020, Før såning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  OBS! Udtages af TI Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
  OBS! Udtages af TI Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  OBS! Udtages af TI Se tekstafsnit om JORDPRØVER
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  OBS! Udtages af LFE Prøvestørrelse 1,5-2 kg
   
  P0220-03-2020, Før såning, OBS samme tid som P01
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0-25 cm til Foulum (plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P vand, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Foulum(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g OBS: Graveforespørgsel foretages
  TOTAL-P, % i tørstof
  Fe oxalat, 25-50 cm dybde
  P oxalat, 25-50 cm dybde
  Al oxalat, 25-50 cm dybde
  P vand, 25-50 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Foulum(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-500 g
  P vand, 50-75 cm dybde
  Al oxalat, 50-75 cm dybde
  P oxalat, 50-75 cm dybde
  Fe oxalat, 50-75 cm dybde
  TOTAL-P, % i tørstof
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100 cm til Foulum(plastpose.
  Prøvestørrelse 300-500 g
  TOTAL-P, % i tørstof
  Fe oxalat, 75-100 cm dybde
  P oxalat, 75-100 cm dybde
  Al oxalat, 75-100 cm dybde
  P vand, 75-100 cm dybde
  P03Stadium 13, Udtages af SEGES
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  UDTAGES af SEGES. Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  CL, % i tørstof
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  NI, ppm i tørstof
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5
  FOSFOR TESTER P-predict, .
  Udføres af SEGES. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GPS BREDDEGRAD SLUT .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GPS BREDDEGRAD START .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GPS LÆNGDEGRAD SLUT .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GPS LÆNGDEGRAD START .
   
  P04Stadium 29 - 30
  ForsøgFOTO digital.
  Foto af første værnparcel, hvor der ved anlæg blev lavet et kryds med udspredt TSP.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
  SIDESKUD /plante.
  I hver parcel registreres antal sideskud på 2 x 10 meter række. Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P05Stadium 51 - 59
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Vurdering af sygdomme, skadedyr og generel vækst
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TIUdtages af Teknologisk Institut. Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE .
  UDTAGES AF TIKerne/frø-prøver analyseres af TI med NIT på Ledniveau. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  SKAL SENDES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 700 g pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  TØRSTOF, % af råvare


  JORDPRØVER:
  Jordprøve i P01: LFE udtager en repræsentativ prøve for hele forsøgsarealet i 0-25 cm på 1,5-2 kg jord. Hele prøven sendes til Teknologisk Institut, der tørres og findeles hvorefter 300-400 g sendes til standardanalyse ved Agrolab. 500 g gemmes ved TI til DGT analyse og resten sendes til AU Foulum.

  Jordprøver i P02 udtages i fire lag: 0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm og 75-100 cm. Prøvestørrelse 300-500 g pr. dybde. Jordprøverne må gerne stå 1-2 uger inden de sendes, hvis de ikke er alt for våde og kan stå køligt og skyggefuldt med åbne poser. Umiddelbart inden forsendelse, sendes en mail til Camilla Lemming (cal@seges.dk) om forventet afsendelsestidspunkt. Sendes direkte til AU:

  Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
  Att. Gitte Holton Rubæk
  postbox 50
  8830 Tjele


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I st. 29-30 skal der i led 1 og 5 optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles også med. Antal optalte skud omregnes til antal skud pr. plante og indberettes i PC-markforsøg

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages af SEGES. LFE kontakter Camilla Lemming, når vårbyggen er fremspiret. Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  Planteprøver sendes kun til analyse efter aftale med Camilla Lemming, SEGES

  I forbindelse med udtagelse af planteprøver vil SEGES registrere GPS-kordinater for alle led 1 parceller.
  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut på parcelniveau . Teknologisk Institut udtager delprøve på 200 g fra hver parcel og sender til AU Foulum. Derefter laves NIT-analyse på lednivau, hvorefter Teknologsk Institut videresender ledprøver til Agrolab til P-analyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Promillafgiftsfonden.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 87 40 54 88 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-03-2020Tekstafsnit er rettet til.(RJE)
  26-03-2020Der er oprettet 3 ekstra forsøg i serie, der anlægges som egneforsøg hos LFE 1. (RJE)
  26-03-2020I P03 er der oprettet måleparametre til bedømmelse til registrering af GPS. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk