Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040202020 Afprøvning af nyt kalium holdigt produkt til stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-06-2020
Fordelingsdato: 05-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve effekten af polysulfat som kaliumkilde til stivelseskartofler. Polysulfat sammenlignes med Patentkali og et led uden kaliumtildeling.

BAGGRUND: Firmaet ønsker at få afprøvet produktet Polysulfat i stivelseskartofler i forbindelse med introduktion af produktet på det danske marked.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler på sandjord, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg
NæringsstofferNBåde mark og forsøg
PBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der grundgødes med N og P til samme niveau som omgivende mark.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Ingen kalium
215-04-2020
175 kg K703 kg Patentkali
42 kg Mg
315-04-2020
175 kg K1458 kg Polysulfat
52 kg Mg
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Gødninger udbringes med forsøgsgødningsspreder inden oprilning.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Stratos fra KMC.

GØDNING: Gødninger til forsøgsbehandlinger leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2020, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
P0225-05-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0301-08-2020, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0415-09-2020, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
P0615-12-2020, Efter lagring
ledKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
10 kg af prøven udtaget ved høst lagres indtil midt december, se Prøveudtagning
STIVELSE, % af råvare
VÆGTTAB, %
VÆGT FØR LAGRING, kg
VÆGT EFTER LAGRING, kg


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages ved høst en knoldprøve på 20 kg. De 10 kg bruges til analyse af stivelse lige efter høst. De resterende 10 kg lægges i en netsæk, som vejes (vægt ved indlagring), hvorefter prøverne mærkes og lægges randomiseret i en pallekasse. Der lægges et lag kartofler under og over sækkene for at undgå ujævn udtørring. Prøverne opbevares på kølelager til midt december, hvorefter de tages af køl og vægt og stivelse opgøres igen.
Prøverne analyseres ved KMC.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
07-04-2020Kaliumtildeling i led 2-3 er nedjusteret fra 200 kg til 175 kg, da forsøgsarealet havde et Kt på 5 (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk