Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040132020 Bladgødskning i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-10-2020
Fordelingsdato: 05-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At vise den nettoøkonomiske effekt ved brug af forskellige flydende gødninger udbragt efter producenternes retningslinjer.

BAGGRUND: Bladgødskning har gennem de seneste 20 år været løbende genstand for afprøvning flere gange i kartofler, uden at det er blevet udbredt i praksis. Et internationalt litteraturstudie viser, at der er meget få forsøg, som viser et positivt nettomerudbytte for tilførsel af mikronæringsstoffer som bladgødskning. Nyere formuleringer af bladgødskningsmidler giver en forhåbning om et forbedret optag i bladene, og der er derfor behov for en længere varende afprøvning af disse midler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i forsøgsmarker med kartofler regelmæssigt i sædskiftet.


ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der gødes som omgivende mark, dog må der maksimalt tilføres 30 kg P pr ha. Type og mængde af tilført gødning oplyses under grundbehandlinger i PC-Markforsøg.
Kartoflerne behandles mod rodfilitsvamp ved lægning.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG .

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bladgødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-06-2020
St. 29-30, ca 14 dage før rækkelukning
2 kg Mangansulfat 32
02-07-2020
Ved fuld rækkelukning, St. 39-40
2 kg Mangansulfat 32
215-06-2020
Når 10 % af planterne mødes i rækken
2 kg Mangansulfat 32
25-06-20201,5 kg Mangansulfat 32
02-07-2020
Ved fuld rækkelukning, St. 39-40
2 kg Mangansulfat 32
09-07-2020
St. 45. Når 50% af udbyttet er opnået
1,5 kg Mangansulfat 32
16-07-2020
St. 55. Knop udviklet til 5 mm i 1. blomst
1,5 kg Mangansulfat 32
23-07-2020
1,5 kg Mangansulfat 32
315-06-2020
St. 29-30, ca 14 dage før rækkelukning
2 kg Mangansulfat 32
02-07-2020
Ved fuld rækkelukning, St. 39-40
2 kg Mangansulfat 32
09-07-2020
St. 45. Når 50% af udbyttet er opnået
5 kg EPSO Microtop
16-07-2020
St. 55. Knop udviklet til 5 mm i 1. blomst
5 kg EPSO Microtop
23-07-2020
5 kg EPSO Microtop
30-07-2020
St. 65. 50% af blomster i 1. blomst åbne
5 kg EPSO Microtop
06-08-2020
5 kg EPSO Microtop
415-06-2020
St. 29-30, ca 14 dage før rækkelukning
2 kg Mangansulfat 32
02-07-2020
Ved fuld rækkelukning, St. 39-40
2 kg Mangansulfat 32
10,9 kg Flex Bladfosfor NP 7-6
16-07-2020
St. 55. Knop udviklet til 5 mm i 1. blomst
10,9 kg Flex Bladfosfor NP 7-6
30-07-2020
St. 65. 50% af blomster i 1. blomst åbne
10,9 kg Flex Bladfosfor NP 7-6
515-06-2020
St. 29-30, ca 14 dage før rækkelukning
2 kg Mangansulfat 32
02-07-2020
Ved fuld rækkelukning, St. 39-40
2 kg Mangansulfat 32
0,3 kg Profi Kartoffel
16-07-2020
St. 55. Knop udviklet til 5 mm i 1. blomst
0,3 kg Profi Kartoffel
30-07-2020
St. 65. 50% af blomster i 1. blomst åbne
0,3 kg Profi Kartoffel
13-08-2020
0,3 kg Profi Kartoffel
27-08-2020
0,3 kg Profi Kartoffel
10-09-2020
0,3 kg Profi Kartoffel
615-06-2020
St. 29-30, ca 14 dage før rækkelukning
2 kg Mangansulfat 32
15-06-2020
Når kartoflerne danner kroge på rodudløberne
6,8 kg YaraVita KombiPhos
02-07-2020
Ved fuld rækkelukning, St. 39-40
2 kg Mangansulfat 32
09-07-2020
St. 45. Når 50% af udbyttet er opnået
6,8 kg YaraVita KombiPhos
715-06-2020
St. 29-30, ca 14 dage før rækkelukning
2 kg Mangansulfat 32
02-07-2020
Ved fuld rækkelukning, St. 39-40
2 kg Mangansulfat 32
2,7 kg YaraVita KombiPhos
16-07-2020
St. 55. Knop udviklet til 5 mm i 1. blomst
2,7 kg YaraVita KombiPhos
30-07-2020
St. 65. 50% af blomster i 1. blomst åbne
2,7 kg YaraVita KombiPhos
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Massefylde på gødninger:
 • Flex Foliar NP 7-6: 1,19 kg/l. Det vil sige 13 l svarer til 10,9 kg pr. ha.
 • Profi Kartoffel: 1,66 kg/l. Det vil sige 0,5 l svarer til 0,3 kg pr. ha.
 • YaraVita KombiPhos: 1,475 kg/l. Det vil sige 10 l svarer til 6,8 kg, og 4 liter svarer til 2,7 kg pr. ha.

  Behandlinger:
 • Alle behandlingstidspunkter, hvor der både er anført dato og stadie, er det stadiet som er det vigtigste.
 • Bladgødninger udsprøjtes med 200 liter vand pr. ha, og udsprøjtningen sker med fladdyser.
 • Alle led behandles når planterne er i stadie 29-30 ca. 14 dage før rækkelukning, omkring 15 juni.
 • Led 6 behandles når kartofler danner kroge på rodudløberne, ca 15 juni.
 • Led 2 behandles ca 25. juni.
 • Alle led behandles i st. 39-40, ca. 2. juli. Vær opmærksom på at der i led 4-5 og 7 skal udsprøjtes 2 midler.
 • Led 2-3 og 6 behandles i st. 45, ca. 9. juli.
 • Led 2-5 og 7 behandles i st. 55, ca. 16. juli.
 • Led 2-3 behandles ca. 23. juli.
 • Led 3-5 og 7 behandles i st. 65, ca. 30. juli.
 • Led 3 behandles ca. 6. august.
 • Led 5 behandles ca. 13. august.
 • Led 5 ca. 27 august.
 • Led 5 ca. 10. september.

 • LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Avarna leveres af AKV til LFE1 og KMC til LFE6. Planteafstand 33 cm.

  GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til generelle behandlinger skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2020, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse: 300-400 g
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0202-07-2020, Før gødskning, Ved fuld rækkelukning
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK Laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0330-07-2020, Før gødskning
  ledPLANTEPRØVE-UDT. .
  Prøven sendes til OK-laboratorium. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0415-09-2020
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0501-10-2020, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Prøvestørrelse på 10 kg.
  STIVELSE, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Bemærk, at det er småblade, der skal samles og IKKE hele kartoffelblade!
  Prøven sendes til OK Laboratorium med egne følgesedler, ligesom resultater skal indtastes. Omkostninger til dette er inkluderet i Betaling for forsøgsarbejde.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg, som analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  03-04-2020Rettet bruttoparcelstørrelse fra 45 til 30 m2 (HJB)
  09-06-2020Ændret dato for 1. behandlingstidspunkt i alle led til 11/6 samt flyttet planteprøver i P02 og P03 fra 2/6 og 30/6 til 2/7 til 30/7 (HJB)
  09-06-2020Præcisering af at det er småblade, der skal indsendes til OK (HJB)
  11-06-2020Tilrettet 1. behandling i alle led til st. 29-30 ca. 14 dage før rækkelukning, og 1. behandling med YaraVita Kombophos i led 6 udbringes når kartoflerne danner kroge på rodudløberne (HJB)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk