Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
051032020 Vårrapssorter, A-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2020
Fordelingsdato: 16-03-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste og for resultaterne af Landsforsøgene®.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vårraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.

  FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord), LFE 20 (NPZ) og LFE 44 (Tystofte).

  ANLÆGSDATA: Forsøget sås med plot in plot teknik.

  ARBEJDSFORDELING:
  Teknologisk Institut sår forsøget ved LFE 6 (NORD) og adskiller samt skårlægger parcellerne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Som i den omgivende mark eller efter behov. Vær specielt opmærksom på glimmerbøsser og anvend Biscaya OD 240, Mavrik Vita, Avaunt 150 EC til evt. bekæmpelse.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding vårrapsLancia
  Lumen
  Majong
  2Stadium 00Lancia
  3Stadium 00Lagoon
  4Stadium 00DLE20822S11
  5Stadium 00DLE20823S11
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Sådybde 1-3 cm.

  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 100 spiredygtige frø/m2.
  Teknologisk Institut vejer udsæden ud til LFE 6 (Nord). Hos LFE 6 sås 3 parceller af hvert led ved siden af hinanden i stedet for almindelig plot in plot.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 09, Dato for fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 11 - 12
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 51 - 55, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P05Stadium 55 - 75, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=ingen angreb.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % nødmodne planter.
   
  P06Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P07Stadium 85, Før skårlægning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  P08Stadium 85 - 90, Efter skårlægning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=alle pl. har angreb.
   
  P09Stadium 91, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Tystofte.
  Der udtages en prøve på ca. 375 g pr. parcel. I alt 1,0 kg. pr. led. Prøverne sendes til Tystofte.
  Se afsnit om PRØVER.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  HØST: Afgrøden adskilles og skårlægges.

  PRØVER: LFE 6 (Nord), LFE 16, og LFE 20 (NPZ) sender parcelprøver til Tystofte, der samler dem til ledprøver og måler renhed, vand, olie og råprotein.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk