Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020032020 Grundgødning til økologisk kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-06-2020
Fordelingsdato: 26-02-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af grundgødskning med S, K og Mg for udbytte og kvalitet i økologisk kløvergræs.

BAGGRUND: Mineralstof- og planteanalyser har vist, at der er meget lave niveauer af svovl ved 1. slæt af økologisk dyrket kløvergræs. Der er behov for at belyse effekten af et nyt gødningsprodukt Polysulfate, som desuden indeholder kalium og magnesium.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Anlægges på sandjord i en kløvergræsmark med god kløverbestand, og på en bedrift med moderat kalital (3-4). Forsøget skal høstes med græshøster. Inden anlæg udtages jordprøve til bekræftelse af kalitallet. Varighed 1 år.


ANLÆGSDATA: Parceller anlægges på tværs af agerretningen i 1 række.
Anlægges så evt. spor at gyllevogn og vandingsmaskine undgås i parcellerne.
Værn afpudses, når der tages slæt.
Bruttoparcel: bredde 3,0 m. Nettoparcel: bredde 1,5m, som placeres i midten af bruttoparcellen.

PARCELGRÆNSER: Der etableres ingen parcelgrænser. Arealet uden om nettoparcellen afpudses, når der tages slæt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterVanding, mmBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der tilføres gylle som omkringlæggende mark. Der må IKKE tilføres anden svovlgødning end forsøgsgødningen.
Hvis behov skal der vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2020LandmandspraksisGylle
201-03-2020
Når jorden er tjenlig
Tidlig forår
28,8 kg S150 kg Polysulfat
18 kg K
5,4 kg Mg
15-03-2020LandmandspraksisGylle
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Polysulfat udbringes med gødningsspreder i led 2, før gylleudbringning så snart jorden er tjenlig.
Gylle udbringes af landmand. Tilført mængde gylle oplyses under forsøgsbehandlinger.

GØDNING: Gylle skaffes lokalt. Polysulfat leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2020, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
SO4-S, ppm i jord 0-25 cm
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
 
P0225-05-2020, Før høst af 1. slæt
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Se vejledning under tekstafsnittet 'Vejledning til bedømmelser'
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0325-05-2020, Ved høst af 1. slæt, ca. 25. maj
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Prøvestørrelse: 2 kg pr. led
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
ledGRØNMASSEPRØVE 2 til Koldkærgård.
OBS: Ledprøver der udtages under høst. Koldkærgård tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om GRØNMASSEPRØVE
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0401-07-2020, Før høst af 2. slæt
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Se vejledning under tekstafsnittet 'Vejledning til bedømmelser'
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0501-07-2020, Ved høst af 2. slæt, ca. 1. juli
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Prøvestørrelse: 2 kg pr. led
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
ledGRØNMASSEPRØVE 2 til Koldkærgård.
OBS: Ledprøver der udtages under høst. Koldkærgård tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om GRØNMASSEPRØVE
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

HØST: Der høstes to slæt forsøgsmæssigt. Der tilstræbes at slættene høstes hhv. 25/5 og 1/7, hvorefter forsøget afsluttes.

GRØNMASSEPRØVE: Ved høst udtages 2 grønmasseprøver:
 • En prøve på ledniveau på 500 gram, som sendes til Teknologisk Institut, der tørrer prøven og videresender til Yara.
 • En prøve på ledniveau på 2 kg som sendes til EurofinsAgro Testing.

 • INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: cala@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-06-2020Planteprøver udtages på ledniveau. Der var fejl i teksten, hvor der stod parcelniveau. Dette er nu rettet til ledniveau (ABV).  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk