Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040022020 Strategi for bekæmpelse af skimmel i højresistente kartoffelsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-05-2020
Fordelingsdato: 05-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge hvilken skimmelbekæmpelsesstrategi der er mest hensigtsmæssig til kartoffelsorter med høj skimmelresistens.

BAGGRUND: Der kommer flere nye sorter på markedet med meget høj skimmelresistens. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan man beskytter dem mest hensigtsmæssigt mod skimmel, så brugen af skimmelmiddel begrænses til et minimum, samtidig med at sortens resistensegenskaber bevares bedst muligt.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2. Bruttoparcel: 4 rækker med en parcellængde, der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 22,5m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
  InsekticiderMaxim 100 FSKun forsøg0,625 l

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes som den øvrige mark.
  På forsøgsarealet må der ikke foretages anden skimmelbehandling end forsøgsbehandlingen. Der foretages bladpletbekæmpelse efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Svampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  124-06-2020
  1/2 dosis Ranman Top
  0,25 l Ranman Top
  01-07-2020
  7 dage efter 1. behandling
  0,25 l Ranman Top
  08-07-2020
  7 dage efter 2. behandling
  0,25 l Ranman Top
  15-07-2020
  7 dage efter 3. behandling
  0,25 l Ranman Top
  22-07-2020
  7 dage efter 4. behandling
  0,25 l Ranman Top
  29-07-2020
  7 dage efter 5. behandling
  0,25 l Ranman Top
  05-08-2020
  7 dage efter 6. behandling
  0,25 l Ranman Top
  12-08-2020
  7 dage efter 7. behandling
  0,25 l Ranman Top
  19-08-2020
  7 dage efter 8. behandling
  0,25 l Ranman Top
  26-08-2020
  7 dage efter 9. behandling
  0,25 l Ranman Top
  02-09-2020
  7 dage efter 10. behandling
  0,25 l Ranman Top
  09-09-2020
  7 dage efter 11. behandling
  0,25 l Ranman Top
  16-09-2020
  7 dage efter 12. behandling
  0,25 l Ranman Top
  222-07-2020
  Skimmelstyring. 7 dage efter 4. behandling
  l Ranman Top
  29-07-2020
  7 dage efter 5. behandling
  l Ranman Top
  05-08-2020
  7 dage efter 6. behandling
  l Ranman Top
  12-08-2020
  7 dage efter 7. behandling
  l Ranman Top
  19-08-2020
  7 dage efter 8. behandling
  l Ranman Top
  26-08-2020
  7 dage efter 9. behandling
  l Ranman Top
  02-09-2020
  7 dage efter 10. behandling
  l Ranman Top
  09-09-2020
  7 dage efter 11. behandling
  l Ranman Top
  16-09-2020
  7 dage efter 12. behandling
  l Ranman Top
  322-07-2020
  Proxanil. 7 dage efter 4. behandling
  0 l Ranman Top
  29-07-2020
  7 dage efter 5. behandling
  0,25 l Ranman Top
  2 l Proxanil
  05-08-2020
  7 dage efter 6. behandling
  l Ranman Top
  12-08-2020
  7 dage efter 7. behandling
  l Ranman Top
  19-08-2020
  7 dage efter 8. behandling
  l Ranman Top
  26-08-2020
  7 dage efter 9. behandling
  l Ranman Top
  02-09-2020
  7 dage efter 10. behandling
  l Ranman Top
  09-09-2020
  7 dage efter 11. behandling
  l Ranman Top
  16-09-2020
  7 dage efter 12. behandling
  l Ranman Top
  422-07-2020
  Zorvec. 7 dage efter 4. behandling
  0,15 l Zorvec Enicade
  1,5 kg Curzate M68 WG
  29-07-2020
  7 dage efter 5. behandling
  0 l Ranman Top
  05-08-2020
  7 dage efter 6. behandling
  0,15 l Zorvec Enicade
  1,5 kg Curzate M68 WG
  12-08-2020
  7 dage efter 7. behandling
  l Ranman Top
  19-08-2020
  7 dage efter 8. behandling
  l Ranman Top
  26-08-2020
  7 dage efter 9. behandling
  l Ranman Top
  02-09-2020
  7 dage efter 10. behandling
  l Ranman Top
  09-09-2020
  7 dage efter 11. behandling
  l Ranman Top
  16-09-2020
  7 dage efter 12. behandling
  l Ranman Top
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: 3 bar, 4 km/t og 200 l vand/ha.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Led 1: Standard ugentlige behandlinger med ½ dosis Ranman Top (7 dages interval).
  • Led 2: Skimmelstyring. Behandling ved første risikoperiode efter 20/7, og med skimmel i området. Der udføres 0-7 behandlinger med Ranman Top baseret på data fra Skimmelstyring, se evt. Skimmelstyring i kartofler. Der behandles med 7 dages interval.
   • Ved en sammenhængende periode på 5-7 dage med infektionstryk under 10 udsættes behandlingen (dosis 0), dog max i 7 dage.
   • Ved infektionstryk på mellem 10-40 gives 1/2 dosis Ranman Top.
   • Ved infektionstryk på over 40 gives 3/4 dosis Rannam Top.
  • Led 3: Proxanil. Ugen efter første risikoperiode efter 20/7 behandles med Proxanil samt 1/2 dosis Ranman Top. Er første risikoperiode ikke indtruffet inden 5. august behandles med Proxanil samt 1/2 dosis Ranman. Efter behandling med Proxanil udføres 0-7 behandlinger med 0, eller 1/2 dosis Ranman Top baseret på data fra Skimmelstyring:
   • Ved en sammenhængende periode på 5-7 dage med infektionstryk under 10 udsættes behandlingen (dosis 0), dog max i 7 dage.
   • Ved infektionstryk over 10 (middel og højt infektionstryk) gives 1/2 dosis Ranman Top.
   • Der må kun bruges 1 behandling med proxanil.
  • Led 4: Zorvec. Behandling ved første risikoperiode efter 20/7 med 0,15 Zorvec+1,5 Curzate og med skimmel i området. Er første risikoperiode ikke indtruffet inden 5. august behandles med 0,15 Zorvec+1,5 Curzate. 10 dage efter første behandling med 0,15 Zorvec+1,5 Curzate foretages yderligere en behandling med 0,15 Zorvec+1,5 Curzate. Efter yderligere 11 dage behandles som led 3 med behandlinger med 7 dages interval med 0 eller 1/2 dosis Ranman Top baseret på data fra Skimmelstyring.
  • Alle led stopper behandling ved begyndende afmodning.
  • Vær opmærksom på at nummerering af behandlinger kun passer i led 1. Dette er af hensyn til at kemiberegningsskemaet virker.
  • Som hjælp til forståelse af forsøgsbehandlinger er indsat en skitse, med 3 scenarier af led 2-4, under forsøgsbehandlinger er scenarie 3 vist:
   • Scenarie 1: Højrisiko indtræffer først i begyndelse af august.
   • Scenarie 2: Højrisiko indtræffer slutning af juli, efterfulgt af middel/lav infektionsstryk.
   • Scenarie 3: Højrisiko indtræffer 22 juli, og efterfølges af 2 uger med højrisiko.


  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Sorten Nofy leveres fra AKV-Langholt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2020
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-07-2020, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0305-08-2020, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0412-08-2020, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0519-08-2020, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0626-08-2020, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0702-09-2020, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0809-09-2020, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0915-09-2020, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
  Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
   


  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat:vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-05-20203. behandling i led 4 var oprettet med 2 x Curzate. Det er nu tilrettet, så den ene er Zorvec (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Curzate M68 WG GHS07 GHS08 GHS09
  Maxim 100 FS GHS09
  Proxanil GHS08 GHS07 GHS05
  Ranman Top GHS05 GHS09
  Zorvec Enicade GHS09 GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk