Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040212020 Tildeling af magnesium ved gødskning af stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde optimal magnesium-tildeling til stivelseskartofler.

BAGGRUND: Traditionelt anvendes primært patentkali til gødskning af kartofler, og herved tilføres kartoflerne en stor mængde magnesium. En stigende andel af kartoffelarealet grundgødes i dag med protamylasse, som kun indeholder en beskeden mængde magnesium, hvilket nødvendiggør supplerende tilførsel af magnesium. Forsøg ved Karup Kartoffelmelsfabrik (KAF-projekt) har vist, at der kan være betydelig negativ effekt ved tildeling af magnesium. Det er derfor vigtigt, at få vurderet kartoflernes magnesium-behov ved anvendelse af protamylasse, for at undgå utilsigtet overgødskning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 4 rk, bruttolængde 15 m, nettolængde 10 meter. Høstparcel udgøres af de to midterste rækker, i alt 15 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Organiske gødningerProtamylasseKun forsøg1969

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1969EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget grundgødskes med kalium i form af K2/protamylasse efter gældende kaliumnorm.
Der grundgødskes med N og P som i den omgivende mark, og som normalt for stivelseskartofler. Der må ikke tilføres anden form for K og Mg end forsøgsbehandlingerne og grundbehandlingen.
Ellers behandles forsøgsarealet som omgivende mark, eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Før lægning. Mg-mængde udbragt med protamylasse givet under grundbehandling
Mg
215-04-2020
Før lægning. Mg-mængden er inklusive Mg udbragt med protamylasen givet under grundbehandling
25 kg MgKieserit
315-04-2020
Før lægning. Mg-mængden er inklusive Mg udbragt med protamylasen givet under grundbehandling
50 kg MgKieserit
415-04-2020
Før lægning. Mg-mængden er inklusive Mg udbragt med protamylasen givet under grundbehandling
75 kg MgKieserit
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.
 • I led 2-4 bredspredes kieserit før lægning. Dog fratrækkes den mængde magnesium, der er kørt ud med protamylasen.

 • LÆGGEMATERIALE: Sorten Stratos leveres fra KMC til LFE 6 og AKV-Langholt leverer Avarna til LFE 1.

  GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2020, Før anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0225-05-2020
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
   
  P0301-10-2020, Ved optagning
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   


  OPTAGNING: Forsøget høstes primo oktober. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg.
  Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen: 41639933 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk