Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040192020 Udnyttelsesprocent af kalium i protamylasse i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2020
Fordelingsdato: 01-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastsætte kalium-norm for stivelseskartofler, samt undersøge udnyttelsen af kalium i K2/protamylasse.

BAGGRUND: Ved etablering af inddampningsanlæg hos alle melfabrikker i Danmak, vil en stor del af Danmarks areal med stivelseskartofler blive gødet med protamylasse, som er en meget kaliumholdig gødning. Der er derfor behov for at få dokumenteret effekten af kalium i gødningen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler på sandjord, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.
Der anlægges 2 forsøg ved Dronninglund og 2 forsøg ved Arnborg. Hvert sted skal anlægge et forsøg på arealer med kartofler ofte i sædskiftet og et forsøg på NY kartoffel jord eller på jord med atypisk kali-tal.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4 rækker. Høstparcel minimum 2 rækker i alt minimum 15 m2.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandllingerne.
Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-04-2020
Ingen kalium
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
215-04-2020
100 kg K245 kg Kaliumsulfat 41 S
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
315-04-2020
150 kg K375 kg Kaliumsulfat 41 S
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
415-04-2020
200 kg K290 kg Kaliumsulfat 41 S
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
515-04-2020
100 kg KProtamylasse 1967
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1967EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i foreliggende vare
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Analyse af protamylasse/K2 udtages minimum 14 dage før udbringning. Husk at omrøre protamylase/K2 inden udtagning.
  • Kaliummængden i led 2-4 vurderes efter målt Kt. Mængder angivet under forsøgsbehandlinger er ved et kt på 7. Ved kt på 4 skal der gives hhv. 175, 225 og 275 kg K.
  • For at alle led rammer nogenlunde samme mængde af N, P og K, så led kan sammenlignes, skal der suppleres med andre gødninger. Dette opnås ved at tilføre forskellige mængder af NS 27-4, Tripelsuperfosfat og Kieserit. Gødninger udbringes med forsøgsgødningsspreder inden oprilning. Endelige mængder bestemmes ud fra Kt og analysen af protamylassen. Kontakt eventuelt AKV-Langholt for hjælp til dette.
  • I led 5 udbringes K i protamylasse/K2. Mængden af K skal modsvare mængden af K givet i led 2. Der gødes efter analysen, der er taget 14 dage inden udbringning. Protamylasse/K2 udbringes med vandkande. N udnyttelsen i Protamylasse/K2 sættes til 80 %. Led 5 er bevist lidt undergødet med kalium, for bedre at ramme ind på optimumskurven, der dannes ud fra led 1-4.
  • Mg justeres, hvis Mgt viser der er behov. Tilført mængde Mg bliver ikke ens i alle led.
LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres i sorten Stratos fra KMC til LFE 6 og i sorten Allstar fra AKV til LFE1.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2020, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
P0225-05-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0301-08-2020, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0401-09-2020, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk