Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040142020 Delt gødskning af kvælstof til læggekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-06-2020
Fordelingsdato: 01-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At optimere N-tildelingen til læggekartofler, således at nedvisningopgaven bliver lettere.

BAGGRUND: Med forbud mod brug af Reglone, vil nedvisning af læggekartofler i fremtiden blive en større udfordring. Der er ikke udsigt til, at der kommer midler på markedet, der er mere effektive end Reglone, så derfor skal det undersøges om man med reduceret eller delt gødskning, kan opnå en nemmere nedvisning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i marker, hvor der ikke har været udbragt organisk gødning i 2020.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 10 m længde. Bruttoparcel 4 rækker med en parcellængde på 13 m.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 39m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Høst og bjærgningAftopningKun forsøg
HerbiciderGozaiKun forsøg0,8 l
GozaiVed behov0,8 l

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet grundgødes med P og K som den øvrige mark.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Kartoflerne aftoppes, når knolde i led 1 er større end 55 mm og på en måde således at der efterlades 15-20 cm stængel. 1-2 døgn senere sprøjtes med 0,8 l Gozai per ha. Hvis nødvendigt sprøjtes 4-5 dage senere endnu engang med 0,8 l Gozai per ha.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Ved lægning
50 kg N185 kg NS 27-4
Placeret
215-04-2020
Ved lægning
70 kg N259 kg NS 27-4
Placeret
315-04-2020
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
415-04-2020
Ved lægning
50 kg N185 kg NS 27-4
Placeret
15-06-2020
20 dage efter fuld fremspiring
10 kg N56 kg N-18
22-06-2020
27 dage efter fuld fremspiring
10 kg N56 kg N-18
515-04-2020
Ved lægning
30 kg N111 kg NS 27-4
Placeret
15-06-2020
20 dage efter fuld fremspiring
10 kg N56 kg N-18
22-06-2020
27 dage efter fuld fremspiring
10 kg N56 kg N-18
615-04-2020
Ved lægning
50 kg N185 kg NS 27-4
Placeret
22-06-2020
27 dage efter fuld fremspiring
10 kg N56 kg N-18
29-06-2020
10 kg N56 kg N-18
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Læggeafstand 25 cm.
  • NS 27-4 placeres i alle led ved lægning.
  • Led 4 og 5 eftergødskes med 10 kg N i form af N-18 fra Dangødning 20 dage efter fremspiring.
  • Led 4-6 eftergødskes med 10 kg N i form af N-18 fra Dangødning 27 dage efter fremspiring.
  • Led 6 eftergødskes med 10 kg N i form af N-18 fra Dangødning 34 dage efter fremspiring.
  • Der anvendes samme dyser som til skimmelsprøjtninger. Udsprøjtning foretages på tørre planter.

GØDNING: Skaffes lokalt.

KEMIKALIER: Kemi til grundbehandlinger skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Kuras, som leveres af AKV.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2020, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0225-05-2020
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0315-06-2020, 20 dage efter fuld fremspiring
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0422-06-2020, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0529-06-2020, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0606-07-2020, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0713-07-2020, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0801-08-2020, Før nedvisning
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0920-08-2020
ParcelNEDVISNING %, 0-100, .
 
P1001-09-2020
ParcelGENVÆKST % planter m.
 
P1115-09-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 55 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 35 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 35-55 mm
ParcelNEDVISNING %, 0-100, .
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 20 kg. Prøven Analyseres af AKV.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Gozai GHS05 GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk