Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040112020 Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler - fast gødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-04-2020
Fordelingsdato: 01-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten ved delt gødskning med fast gødning til stivelseskartofler.

BAGGRUND: Der er flere marker, der bliver overgødet end undergødet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan man bedst eftergøder, så flere tør gøde mindre fra start, og derved opnå en bedre gødningsudnyttelse og bedre udbytter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i marker, hvor der ikke har været udbragt organisk gødning i 2020.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4 rækker med en parcellængde, der sikrer at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet grundgødes med P og K som den øvrige mark.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020

Ved lægning
Ingen N
215-04-2020
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
315-04-2020
180 kg Midtjylland og 140 kg Nordjylland
Ved lægning
140 kg N519 kg NS 27-4
Placeret
415-04-2020
230 kg Midtjylland og 190 kg Nordjylland
Ved lægning
190 kg N703 kg NS 27-4
Placeret
515-04-2020
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2020
25 dage efter fuld fremspiring
50 kg N185 kg NS 27-4
615-04-2020
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
05-07-2020
42 dage efter fuld fremspiring
50 kg N185 kg NS 27-4
715-04-2020
130 kg Midtjylland og 90 kg Nordjylland
Ved lægning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2020
25 dage efter fuld fremspiring
25 kg N93 kg NS 27-4
Ved behov. Gødskes efter bladanalyse i perioden 35-56 dage efter fuld fremspiringNNS 27-4
Ved behov. Gødskes efter bladanalyse i perioden 35-56 dage efter fuld fremspiringNNS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Læggeafstand 33 cm.
  • Alle led lægges med flad kam.
  • NS 27-4 placeres i led 2-7 ved lægning. Mængden tilpasses forsøgsstedet. Led 1 til 3 forventes at ligge under forventet N-optimum og led 4 forventes at ligge over N-optimum.
  • Led 2 og 5-7 gives 90 kg N i Nordjylland (LFE1) og 130 kg N i MidtJylland (LFE6).
  • Led 3 gives 140 kg N i Nordjylland (LFE1) og 180 kg N i MidtJylland (LFE6).
  • Led 4 gives 190 kg N i Nordjylland (LFE1) og 230 kg N i MidtJylland (LFE6).
  • I led 5 og 7 eftergødskes 25 dage efter fuld fremspiring, ca. 20. juni.
  • I led 6 eftergødskes 42 dage efter fuld fremspiring, ca. 5. juli.
  • I led 7 eftergødskes op til 2 gange med 25-50 kg N, hvis Horiba målinger viser behov i perioden 35-56 dage efter fuld fremspiring. Tilsammen må der maximalt tilføres 100 kg N i leddets 3 eftergødskninger.

GØDNING: Skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2020, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0225-05-2020
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0320-06-2020, 25 dage efter fuld fremspiring, før gødskning
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0427-06-2020, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0505-07-2020, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0613-07-2020, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0720-07-2020, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0801-08-2020, 14 dage efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0901-09-2020, Før begyndende afmodning, dog senest 1. september
Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P1015-09-2020
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P1101-10-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk