Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040262020 Kvælstof- kalium forhold i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-03-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve og eftervise sammenhæng mellem forskellige kvælstof og kaliumtildelinger, og undersøge effekten på udbytte, stivelsesprocent og stivelsesudbyttet.

BAGGRUND: Den nuværende anbefaling for kaliumtilførsel følger det forventede udbytte. Generelt er sammenspillet mellem stigende mængde kvælstof og behovet for ekstra kaliumtilførsel ikke belyst. Kalium/magnesiumforholdet fastholdes bevist til 8/1, da forsøg ved Karup Kartoffelmelsfabrik (KAF-projekt) har vist, at der kan være betydelig negativ effekt ved tildeling af magnesium. I praksis anvendes ofte patentkali som K-gødning, hvorved kalium/magnesiiumforholdet vil være ens uanset om man tildeler mere eller mindre kalium.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøgsbehandlingerne udføres over 4 rækker (3 meter), og minimum 10 meter lange parceller.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingHalm-nedpløjningKun forsøg
HandelsgødningerTripelsuperfosf.20 SKun forsøg152 kg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes med 30 kg P i tripelsuperfosfat. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingerne. Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Før lægning
100 kg N370 kg NS 27-4
Placeret
215-04-2020
Før lægning
200 kg N740 kg NS 27-4
Placeret
315-04-2020
Før lægning
300 kg N1111 kg NS 27-4
Placeret


Faktor 2: Kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-2020
Før lægning
100 kg K241 kg Kaliumsulfat 41 S
Bredspredt
12,5 kg Mg83 kg Kieserit
Bredspredt
B15-04-2020
Før lægning
200 kg K482 kg Kaliumsulfat 41 S
Bredspredt
25 kg Mg167 kg Kieserit
Bredspredt
C15-04-2020
Før lægning
300 kg K723 kg Kaliumsulfat 41 S
Bredspredt
37,5 kg Mg250 kg Kieserit
Bredspredt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Grundgødskning: Der tildeles 150 kg Tripelsuperfosfat (30 kg P) med forsøgsgødningsspreder inden opharvning og før lægning.
  • Faktor 1: Der placeres NS 27 4 inden lægning
  • Faktor 2: Der tildeles Kaliumsulfat og Kieserit med forsøgsgødningsspreder før lægning. Kalium/magnesiumforholdet er fastsat med 8/1, se eventuelt også skitse.


LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Stratos leveres fra KMC.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2020, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0225-05-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0320-06-2020, 25 dage efter fremspiring
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0427-06-2020, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0503-06-2020, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0610-07-2020, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0717-07-2020, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0815-08-2020, 4 uger efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0901-09-2020, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P1015-09-2020, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P1101-10-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse:10 kg. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
Gå i værnerækker når prøver udtages.

OPTAGNING: Forsøget høstes primo oktober. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 10 kg. Prøverne udtages og analyseres ved KMC

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Kristian Elkjær: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk