Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040152020 Afprøvning af kartoffelsorter til økologisk stivelsesproduktion Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-06-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve dyrkningsegenskaber, kvalitet og udbytteforhold af kartoffelsorter til økologisk stivelsesproduktion.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på økologiske arealer, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine. OBS: Der ønskes analyse af den gylle som forsøgsvært anvender som grundgødskning.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel mindst 4 rækker af 20 m = 60 m2 brutto. Høstparcel mindst 2 rækker af 18 m = 27 m2 netto.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 27m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1942

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1942EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles som omgivende mark. Der udtages en gylleprøve til analyse af den gylle som anvendes som grundgødskning.


Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Kuras
215-04-2020
Ardeche
315-04-2020
Nofy
415-04-2020
Kuba
515-04-2020
Tomensa
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Kartoflerne lægges med hånd. Læggeafstand 33 cm.

LÆGGEMATERIALE: Er opformeret ved forsøgsstedet.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2020, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 gram
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0225-05-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0315-07-2020
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De mest dominerende arter noteres som notat i PC-Markforsøg
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0405-08-2020
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0501-09-2020, Bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P0615-09-2020, Ved optagning
ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


OPTAGNING: Forsøget høstes primo-medio september. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 10 kg knolde. Prøverne analyseres på KMC.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologiks Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold bedes beskrives i notat vedr. faglig notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Lea Staal: 87 40 50 48 eller på mail: leas@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk