Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040302020 Effekt af forskellige bejdsemidler på svampesygdomme og udbytte i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-04-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af forskellige bejdsemidler på udbytte og skinfinish i kartofler.

BAGGRUND: Bejdsemidlet Monceren FS 250 er på vej til forbud, og andre midlers effekt på stivelsesprocent og udbytte ønskes undersøgt. Black dot, skurv og rodfiltsvamp har stor betydning for kvaliteten i spisekartofler.
Forskellige midlers effekt på et samlet mål for skinfinish ønskes derfor også undersøgt.
Effekten af det biologiske middel Serenade (indeholder bakterien Bacillus subtilis) ønskes også belyst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en mark med kartofler, hvor der kan vandes optimalt.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4 rækker med en længde 10 m. Nettoparcel: 2 rækker med en nettolængde på 10 m.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Gødskning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bejdsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Ved lægning
Ubehandlet
215-04-2020
Ved lægning
0,75 l Rizolex 50 FW
315-04-2020
Ved lægning
0,625 l Maxim 100 FS
415-04-2020
Ved lægning
5 l Serenade ASO
515-04-2020
Ved lægning
0,375 l Rizolex 50 FW
5 l Serenade ASO
615-04-2020
Ved lægning
0,3 l Maxim 100 FS
5 l Serenade ASO
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingerne foretages med Hardi bejdseanlæg på læggeren. Vandmængde 70 l pr. ha.
Læggeafstand 33 cm.

LÆGGEMATERIALE: Sorten Kardal leveres fra AKV-Langholt.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2020, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0225-05-2020
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0315-09-2020, Før nedvisning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelRODFILTSVAMP % planter m.
Kun klassiske symptomer med dannelse af luftknolde og mange stængler, se Vejledning i bedømmelser side 40.
 
P0401-10-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres lokalt. Prøvestørrelse: 16 kg. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
P0510-02-2021, Efter lagring
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 6 kg af knolde udtaget ved høst. Omfang af bedømmelser aftales med Ghita Nielsen. Se afsnit om BEDØMMELSE AF SKINFINISH PÅ KNOLDE
RODFILTS.SKLER., tal for (index)
SØLVSKURV, tal for (index)
BLACK DOT, tal for (index)
SKINFINISH, tal for index
ANDEN SKURV, tal for (index)


HØST: Forsøget høstes på det tidspunkt, der er optimalt, ca. 1. oktober. Kartoflerne opbevares på køl i papirsække indtil bedømmelsen i februar. Papirsække leveres fra Teknologisk Institut.

PRØVEUDTAGNING: Der udtages en prøve på 16 kg. De 10 kg bruges til stivelsesanalyse, de 6 kg lagres lokalt.

BEDØMMELSE AF SKINFINISH PÅ KNOLDE: I februar 2021 tages knoldene ud af lageret og sammen med AKV/KMC bedømmes knoldene for angreb af hhv. sølvskurv, anden skurv, rodfiltsvamp og black dot samt en samlet værdi for skinfinish.
Før bedømmelserne påbegyndes, kontaktes Ghita Nielsen, så omfanget af bedømmelser kan bestemmes. Ved manglende angreb eller ved meget svage angreb af en sygdom bedømmes ikke index for den pågældende sygdom, men i alle tilfælde bedømmes skinfinish som en samlet dækning af alle sygdomme.
Index for rodfiltsvamp bedømmes jævnfør beskrivelsen i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene side 42. Samme beskrivelse bruges ved opgørelse af index for black dot. Index for sølvskurv kan bedømmes ved at bruge index for skurv (samme vejledning side 42). Er der ikke 100 knolde pr parcel, beregnes indekset forholdsvis.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Maxim 100 FS GHS09
Rizolex 50 FW GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk