Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040322020 Nedvisning af spisekartofler med grøn top Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-08-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af pelargonsyre (Beloukha og TopGun Finalsan Koncentrat) og pyraflufen (Gozai) som nedvisningsmidler i spisekartofler med grøn top.

BAGGRUND: På grund af forbud mod diquat (Reglone) er der behov for at finde alternative metoder til nedvisning af kartofler. Der er behov for at udvikle strategier for anvendelse af mulige alternative kemiske produkter i spisekartofler med grøn top.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en kartoffelmark.
Må ikke anlægges på et areal med læggekartofler, der er under officiel kontrol.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: Parcelbredden 4 rækker, og i en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af midlerne i forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde. Nettoparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2,


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der grundgødskes med 140 kg N i Arnborg (LFE6) og 110 kg N i Dronninglund (LFE1). Forsøget grundgødskes med P og K som for spisekartofler.
Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
129-07-2020
3 dage før 5 % af knoldene er over 60 mm
0,75 l Reglone
01-08-2020
Når 5 % af knoldene er over 60 mm
0,8 l Gozai
08-08-2020
7 dage senere
0,8 l Gozai
201-08-2020
Når 5 % af knoldene er over 60 mm
150 l TopGun Finalsan Koncentrat
08-08-2020
7 dage senere
150 l TopGun Finalsan Koncentrat
301-08-2020
Når 5 % af knoldene er over 60 mm
16 l Beloukha
08-08-2020
7 dage senere
16 l Beloukha
401-08-2020
Når 5 % af knoldene er over 60 mm
16 l Beloukha
08-08-2020
7 dage senere
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
501-08-2020
Når 5 % af knoldene er over 60 mm
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
08-08-2020
7 dage senere
0,8 l Gozai
1,5 l Renol
601-08-2020
Når 5 % af knoldene er over 60 mm
0,8 l Gozai
5 l Renol
08-08-2020
7 dage senere
0,8 l Gozai
5 l Renol
701-08-2020
Når 5 % af knoldene er over 60 mm
0,8 l Gozai
5 l Fibro
08-08-2020
7 dage senere
0,8 l Gozai
5 l Fibro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der benyttes en vandmængde på 300 l pr. ha
 • Led 1 sprøjtes 3 dage før 5 % af knoldene er over 60 mm
 • Alle led sprøjtes når 5 % af knoldene er over 60 mm
 • Alle led sprøjtes igen ca. 4-5 dage efter 1 sprøjtning.
 • Alle sprøjtninger udføres så vidt muligt om morgenen, inden klokken 10, på tørre planter.

LÆGGEMATERIALE: Sorten Folva leveres fra Danespo. Læggeafstand 25 cm.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2020, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0208-08-2020, Før sidste sprøjtning
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
 
P0313-08-2020, 5 dage efter sidste sprøjtning
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
 
P0418-08-2020, 10 dage efter sidste sprøjtning
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
 
P0526-08-2020, 3 uger efter sidste behandling
ParcelGENVÆKST % planter m.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse: Der opgraves 5 planter, hvorfra der udtages 5 tilfældige knolde, se Bedømmelse af skindfasthed.
SKINDFASTHED, tal for index
P0601-09-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres ved forsøgsenhederne. Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm


BEDØMMELSE AF SKINDFASTHED: Udvælg et repræsentativt sted i nettoparcellen, hvor 5 planter opgraves. Udtag 5 tilfældige knolde fra hver plante, og kom knoldene i en netsæk. Netsækken dyppes i vand, for at skylle knoldene, så registrering af skindfasthed bliver nemmere.
Netsækken rystes hhv. 30 gange op og ned samt 30 gange til siderne.
Knoldene opdeles efterfølgende i nedenstående klasser:
 • Klasse 0 = skindfast = C0
 • Klasse 1 = op til 2,5 % skind fjernet = C1
 • Klasse 2 = op til 7,5 % skind fjernet = C2
 • Klasse 3 = op til 15 % skind fjernet = C3
 • Klasse 4 = 35 % skind eller mere fjernet = C4

  Indekset beregnes på følgende måde:
  Index = ([C1]+[C2]*2+[C3]*3+[C4]*4) * 100 / (4*([C0]+[C1]+[C2]+[C3]+[C4]))

 • HØST: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 20 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne. Prøverne bedømmes ved henholdsvis KMC og AKV Langholt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-04-2020Forhøjet betaling for forsøgsarbejde, da beregning ikke var rigtig (HJB)
  12-08-2020Led 1 ændres til 0,75 Reglone i kombination med 2 x 0,8 l/ha Gozai, så det er lovmæssigt rigtigt. Gozai må kun anvendes med 7 dages interval, derfor 7 dages interval i led 2-7 også (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Beloukha GHS05
  Fibro GHS08
  Gozai GHS05 GHS08 GHS09
  Reglone GHS06 GHS09 GHS05 GHS08
  Renol GHS05
  TopGun Finalsan Koncentrat GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk