Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040162020 Afprøvning af spisesorter i økologisk produktion Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-04-2020
Fordelingsdato: 04-04-2020
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve dyrkningsegenskaber, kvalitet og udbytteforhold af økologiske spisekartofler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med økologiske spisekartofler, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine.


DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd til opformering af sorter til næste års sortsforsøg 040162121, skal der, som notat i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
SAGRO foretager lægning, optagning og udtagning og forsendelse af kartoffelprøver ved høst.
Forsøgsværten Peter Bay Knudsen foretager bedømmelser i P02-P10.


ANLÆGSDATA: Anlægsparcel mindst 3 rækker af 10 m. Høstparcel mindst 3 rækker af 10 m = 15 m2 netto.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 15m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles som den omgivende mark, eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2020
Ditta
215-04-2020
Otolia
315-04-2020
Jacky
415-04-2020
Tinca
515-04-2020
Vitabella
615-04-2020
Twinner
715-04-2020
Twister
815-04-2020
Gala
915-04-2020Golden Maria
1015-04-2020Acustic
1115-04-2020Julinka
1215-04-2020Regina
1315-04-2020Almonda
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 25 cm.

LÆGGEMATERIALE: Sorterne Golden Maria, Tinca, Acoustic, Fenna, Twinner, Twister, Ditta, Julinka, Glorietta, Otolia, Jacky, Frig og Argana leveres fra sortsrepræsentanter for opformering i 2020 til brug i 2021.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2020, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2020, Ved 50 % fremspiring af sort som er længst fremme
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0320-05-2020, Ved 90-100% fremspiring af sort som er længst fremme
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0408-06-2020
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Der tages et billede mellem 2 kartoffelrækker, der giver et udtryk af ukrudtsniveauet i parcellen.
 
P0529-06-2020
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelVIRUS % planter m.
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
 
P0615-07-2020
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
 
P0722-07-2020
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
 
P0829-07-2020
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelSORTBENSYGE % planter m.
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
 
P0906-08-2020
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P1001-09-2020, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
DEFORMITETER, % knoldvægt m
GRØNFARVNING, % knoldvægt m
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
RODFILTS.SKLER., tal for (index)
SKINFINISH, tal for index


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes ved høst af 3 rækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en prøve på 20 kg knolde, som sendes til Teknologisk Institut, Koldkærgaard.
SAGRO sørger for forsendelse til Teknologisk Institut.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold bedes beskrives under faglig vurdering:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lea Staal: 51 84 23 78 eller på mail: leas@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk