Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
040062020 Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-06-2020
Fordelingsdato: 01-04-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige strategier til bekæmpelse af ukrudt i kartofler.

BAGGRUND: Diquat-midler er blevet forbudt, og der anbefales ikke anvendelse af glyphosat før fremspiring af læggekartofler. Endvidere anvendes Titus på dispensation. Derfor ønskes anvendelsen af godkendte midler optimeret, herunder om afgrødetolerancen for Proman er tilstrækkelig til at søge anvendelse efter fremspiring af kartoflerne godkendt.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer med en stor ensartet ukrudtsbestand. Forsøget skal anlægges i tidligt lagte kartofler, lagt inden 1. maj. Må ikke anlægges på arealer med læggekartofler, der er under officiel kontrol. Af hensyn til at undgå opformering af frøukrudt, kan ukrudt i 4. gentagelse fjernes efter diverse markbesøg er afviklet ca. medio juli eller efter aftale.

ANLÆGSDATA: Der anlægges parceller over 4 rækker i gentagelse 1-3. Gentagelse 4 lægges uden kartofler separat fra forsøget, således at der er et område med kartofler (gentagelse 1-3), samt et uden kartofler (gentagelse 4), så der opnås en større demonstrationsværdi. Gentagelse 4 og ubehandlet kan nedvisnes efter P04, under hensyntagen til åben hus arrangementer. Bruttoparcellængde: 14 m.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 42m2. Høstparcel minimum 21m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-05-2020
Før kartoflernes fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
2 l Proman
1,5 l Roundup Flex
315-05-2020
Før kartoflernes fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
1,5 l Roundup Flex
20-05-2020
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
415-05-2020
Før kartoflernes fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
1,5 l Roundup Flex
25-05-2020
Ved 50-100 % fremspiring
2 l Proman
515-05-2020
Før kartoflernes fremspiring
1,5 l Roundup Flex
20-05-2020
Ved 1-2 % fremspiring
1,8 kg Novitron DAM TEC
615-05-2020
Før kartoflernes fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
1,5 l Roundup Flex
20-05-2020
Ved 1-2 % fremspiring
1,5 l Fenix
710-05-2020
Når kartoflerne er færdighyppede og kammen har sat sig, og ukrudt er under fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
2 l Proman
810-05-2020
Når kartoflerne er færdighyppede og kammen har sat sig, og ukrudt er under fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
20-05-2020
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
910-05-2020
Når kartoflerne er færdighyppede og kammen har sat sig, og ukrudt er under fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
1,5 l Fenix
20-05-2020
Ved 1-2 % fremspiring
0,25 l Fenix
28-05-2020
0,25 l Fenix
1010-05-2020
Når kartoflerne er færdighyppede og kammen har sat sig, og ukrudt er under fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
1 l Fenix
20-05-2020
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha. Datoer under behandlinger er vejledende.
 • Led 7-10 behandles første gang, når kartoflerne er færdighyppede, kammen har sat sig og ukrudtet er under fremspiring, dvs. kun de hurtigste ukrudtsarter er begyndt at bryde gennem jorden.
 • Led 2-6 behandles første gang når ukrudt har kimblade, senest 5 dage før fremspiring.
 • Led 3, 5, 6, 8, 9 og 10 behandles anden gang, når kartoflerne er 1-2 % fremspiret.
 • Led 4 behandles 2. gang, når kartoflerne er 50-100 % fremspiret.
 • Led 9 behandles 3. gang, når nyt ukrudt har kimblade 7-10 dage efter sidste behandling.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Seresta, der leveres fra AKV-Langholt til LFE1 og fra KMC til LFE6. Planteafstand 40 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-05-2020, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0320-05-2020, Før sprøjtning ved 1-2% fremspiring
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFOTO digital.
  Der tages et billede der viser hvor langt kartoflen er i sin topudvikling samt eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  P0410-06-2020, 14 dage efter sidste behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De 4-5 vigtigste arter bedømmes for sig.
   
  P0501-08-2020, Før nedvisning
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelKVIK % dækning af jord.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  P0615-09-2020, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  KARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  PARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  GRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelser af ukrudt sker altid i rækker med kartofler. Rækker uden kartofler i gentagelse 4 er kun til demonstration.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  14-04-2020Slettet Maxim under general behandling, da det er frit hvilket bejdsemiddel man vil anvende i dette forsøg (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fenix GHS09 GHS08
  Novitron DAM TEC GHS08 GHS09
  Proman GHS09 GHS08
  Roundup FlexIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk