Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
031111820 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 2. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-06-2020
Fordelingsdato: 14-03-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs rajsvingel og strandsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den tre-årige værdiafprøvning ved Tystoftefonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd), LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte)

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt i en slætmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter vandregnskab online. Der må ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Der må ikke anvendes gylle i forsøget.
1. slæt skal høstes ad 3 gange for hhv. de tidlige (led 1-7), de middeltidlige (led 8-11) og sildige sorter (led 12-18).
Forsøget i LFE 6 må tidligst destrueres 1. april 2021, i tilfælde af, at et af de øvrige forsøg kasseres.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNPK 17-5-10Kun forsøg900 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg500 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg300 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg200 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg200 kg

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget gødes efter følgende plan:
Ved begyndende vækst: 900 kg NPK 17-5-10 pr. ha
Efter 1. slæt: 500 kg NKS 19-0-15-3 pr ha. Gødningen udbringes umiddelbart efter høst af hver tidlighedsgruppe.
Efter 2. slæt: 300 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
Efter 3. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
Efter 4. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
På grovsandet jord gødskes forsøget med 150 kg K50 pr. ha. efter sidste slæt.
Arealet bør have en græshøjde på 6-8 cm ved udgangen af oktober måned.
Evt. afpudsning efter 1/11 skal forinden afklares med Torben S Frandsen.
Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Tidlig måleblanding
26 kg Tidlig sortsbl. rajgræs8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Kimber
5 kg Betty
2Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
30 kg Giant
3Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
22 kg Genesis
4Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
30 kg Mathilde
5Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
22 kg Kimber
6Stadium 00
Tidlig, hybrid rajgræs
30 kg Lampard
7Stadium 00
Tidlig, rajsvingel
30 kg Perseus
8Stadium 00
Middeltidlig, måleblanding
26 kg Middeltidlig sortsbl. rajgræs8 kg Novello
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
9Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Arelio
10Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Arnando
11Stadium 00
Middeltidlig, strandsvingel
30 kg Rosparon
12Stadium 00
Sidlig, måleblanding
26 kg Sidlig sortsbl. rajgræs8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Humbi 1
5 kg Ensilvio
13Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4465
14Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg DLF LFT-4441
15Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg Melforce
16Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
22 kg Barsteiner
17Stadium 00
Sildlig, alm. rajgræs
30 kg Senada
18Stadium 00
Sildlig, strandsvingel
30 kg Paolo
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


GØDNING: NPK 17-5-10 og NKS 19-0-15-3 leveres af Teknologisk Institut. K50 skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Tidlig forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
P0201-04-2019, Forår ved begyndende vækst (dato er vejledende)
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres først når der er god vækst i afgrøden. Se tekstafsnit OVERVINTRING.
 
P0318-05-2020, Ved høst af 1. slæt, Gennemføres umiddelbart før beg. skridning
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
OBS: Der høstes ad 3 gange. Se tekstafsnit HØST.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
**1 dato for.
høst af de tidlige, middeltidlige og sildige sorter.
 
P0422-06-2020, Ved høst af 2. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
iNDF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
IVOS, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
P0527-07-2020, Ved høst af 3. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
iNDF, % i tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TØRSTOF, % af råvare
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0631-08-2020, Ved høst af 4. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
iNDF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P0712-10-2020, Ved høst af 5. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
iNDF, % i tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TØRSTOF, % af råvare
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelRUST % dækning.
 


OVERVINTRING: Bedømmelsen af overvintring (P02) foretages, når der er god vækst i afgrøden, så andelen af overvintrede planter kan bedømmes i modsætning til den tidligere bedømmelse af plantebestand (P01), som udtrykker, hvor stor en andel af de oprindelige græsplanter, der er tilbage.

AFGRØDEHØJDE: Det er vigtigt, at målingen af afgrødehøjden er præcis, da disse målinger skal anvendes til udvikling af slætprognosen.

HØST: 1. slæt skal høstes ad 3 gange for hhv. de tidlige (led 1-7), de middeltidlige (led 8-11) og de sildige blokke (led 12-18). Husk at notere datoen for de tre høsttidspunkter under parameter **1. De tidlige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den tidlige måleblanding (led 1), de middeltidlige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den middeltidlige måleblanding (led 8) og de sildlige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den sildige måleblanding (led 11).
Dato for slæt er kun vejledende: 1. slæt 18/5, 2. slæt 22/6, 3. slæt 27/7, slæt 31/8 og 5. slæt 12/10.
Ved de efterfølgende slæt høstes alle tidlighedsgrupper samtidigt, og ca. 5 uger efter 1. slæt af den middeltidlige gruppe.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk