Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
030112020 Typer af startgødning til majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-11-2020
Fordelingsdato: 21-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Søren Ugilt Larsen
Telefon: 72203317
Email: SLAR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af placering og startgødningens indhold af N og P for udbytte og kvalitet.


BAGGRUND: Med begrænsningerne i anvendelsen af fosfor er der behov for at få undersøgt, hvilke typer af startgødninger og hvilken placering, som har den største effekt på udbyttet.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarker med Rt på mindst 5,8, forfrugt majs og med pløjning. Forfrugten må ikke have været græs/kløvergræs i de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være meget ensartet. Fosfortallet skal være maks. 4,0.
I LFE 6 og 11 anlægges forsøgene på JB 1-3, hvor de SKAL vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
I LFE 2 anlægges forsøget på JB 2 eller 4.
I LFE 12 anlægges forsøget på JB 5-6.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut: sår og høster forsøget

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.). Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget. Parcelgrænser skal opsprøjtes når majsen har 4-6 blade. Majsplanter i gange mellem parcelrækker må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter udenfor høstparcellen i begge ender. Høstparcellen udgør de midterste 2 rækker i parcellen.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1957
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1957EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøgsarealet tilføres 200 kg total N i kvæggylle, som nedfældes før pløjning. En gødningsprøve (1957) udtages efter omrøring ved udbringning, således at den eksakte mængde udbragt kvælstof kan beregnes.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden gødskning udover grund- og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.
 • Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  VANDING: I LFE 6 og 11 skal forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 01
  Ingen placeret startgødning. Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  Bredspredt
  2Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  Placeret
  3Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  30 kg N143 kg NS 21-24 m Mn
  Placeret
  4Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  6,8 kg N38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  7,5 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  23 kg N86 kg NS 27-4
  Bredspredt
  5Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  13,5 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  16,5 kg N61 kg NS 27-4
  Bredspredt
  6Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  27 kg N150 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  30 kg PPlaceret
  7Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  18 kg N107 kg NPtS 17-7-0-3
  7,5 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  12 kg N44 kg NS 27-4
  Bredspredt
  8Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  36 kg N214 kg NPtS 17-7-0-3
  15 kg PPlaceret
  9Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  33 kg N125 kg NP 26-6-0
  7,5 kg PPlaceret
  10Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  3,3 kg N60 kg PhosphoCare
  7,5 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  27 kg N99 kg NS 27-4
  Bredspredt
  11Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  2,3 kg N150 kg Profi Terra Explorer20
  0,4 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  28 kg N103 kg NS 27-4
  Bredspredt
  12Stadium 00
  Gødning placeret traditionelt
  Ved såning
  10 kg N250 kg Fertikal NPK 4-1-2,5 BIO
  3,3 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  Bredspredt
  13Stadium 00
  Gødning placeret i såsporet (kan fortyndes til 60 liter pr. ha)
  Ved såning
  2,5 kg N42 l Bio NP 5-8
  4 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  28 kg N102 kg NS 27-4
  Bredspredt
  14Stadium 00
  Gødning placeret i såsporet
  Ved såning
  4,7 kg N79 l Bio NP 5-8
  7,5 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  25 kg N94 kg NS 27-4
  Bredspredt
  15Stadium 00
  Gødning placeret i såsporet (kan fortyndes til 60 liter pr. ha)
  Ved såning
  0 kg N27,5 l Bio P11
  4 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  Bredspredt
  16Stadium 00
  Gødning placeret i såsporet
  Ved såning
  0 kg N52 l Bio P11
  7,5 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  30 kg N111 kg NS 27-4
  Bredspredt
  17Stadium 00
  Gødning placeret i såsporet
  Ved såning
  1,8 kg N32 kg PhosphoCare
  4 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  28 kg N104 kg NS 27-4
  Bredspredt
  18Stadium 00
  Gødning placeret i såsporet
  Ved såning
  3,3 kg N60 kg PhosphoCare
  7,5 kg PPlaceret
  Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  27 kg N99 kg NS 27-4
  Bredspredt
  19Stadium 01
  Gødning bredspredes efter såning
  0-3 dage efter såning
  30 kg N110 kg NS 27-4
  Bredspredt
  Stadium 12
  Bredsprøjtes ved stadium 12
  0,19 kg N3 l Bio NP Boost 5-10
  0,37 kg PUdsprøjtet
  Stadium 15
  Bredsprøjtes ved stadium 15
  0,19 kg N3 l Bio NP Boost 5-10
  0,37 kg PUdsprøjtet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og det skal aftales i god tid med Per Roed, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3391. Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Funktion i LFE 11 og 12 og Ambition i LFE 2, 6 og 8 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødning SKAL placeres i 10 cm dybde og 5 cm ved siden af frøene i led 2-12 og direkte i såsporet i led 13-19.

  1. Gødningstildeling placeret ved såning:
  Traditionel placering i led 2-12:
 • I led 2: 111 kg NS 24-7 pr. ha
 • I led 3: 143 kg NS 21-24 pr. ha
 • I led 4-6: NP 18-20-0 Diamm.fosfat, hhv. 38, 75 og 150 kg pr. ha
 • I led 7-8: NPtS 17-7-0-3 Dangødning (vægtfylde 1,31 kg/liter), hhv. 107 og 214 kg pr. ha svarende til 82 og 163 liter pr. ha
 • I led 9: 125 kg NP 26-6-0 pr. ha
 • I led 10: 60 kg PhosphorCare Struvit pr. ha
 • I led 11: 150 kg Profi Terra Explorer20
  Placering i såsporet i led 13-18:
 • I led 12: 250 kg Fertikal NPK 4-1-2,5
 • I led 13-14: Bio NP 5-8 BioNutria (vægtfylde 1,19 kg pr. liter), hhv. 50 og 94 kg pr. ha svarende til 42 og 79 liter pr. ha
 • I led 15-16: Bio P11 BioNutria (vægtfylde 1,32 kg pr. liter), hhv. 36 og 69 kg pr. ha svarende til 27,5 og 52 liter pr. ha
 • I led 17-18: Struvit/PhosphorCare, hhv. 32 og 60 kg pr. ha

 • 2. Gødningstildeling bredspredt umiddelbart efter såning:
 • I led 1: 111 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 4: 86 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 5: 61 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 7: 44 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 10: 99 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 11: 103 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 12: 74 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 13: 102 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 14: 94 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 15: 111 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 16: 111 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 17: 104 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 18: 99 kg NS 27-4 pr. ha
 • I led 19: 110 kg NS 27-4 pr. ha

  3. Bredsprøjtning i vækstsæsonen:
 • I led 19: Bio NP Boost, BioNutria, 3 liter pr. ha ved stadium 12 og 3 liter pr. ha ved stadium 15

 • GØDNING: Startgødning og forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

  UDSÆD: Udsæd leveres af Teknologisk Institut. I LFE 2 og 6 anvendes sorten Ambition. I LFE 11 og 12 anvendes sorten Funktion.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2020, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Skal ikke udtages separat, men er en del af jordprøven til Teknologisk Institut.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Sendes til KKG som forarbejder prøven og udsender til Agrolab Sarstedt og gemmer prøve til DGT-analyse. Se tekst vedr. Jordprøver, P01. Prøvestørrelse 800-900 g.
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  P02Stadium 15 - 16, Sidst i maj
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Udtages umiddelbart før sidste beh. i led 19. Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. OBS: Der tages prøver i ALLE parceller. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  P03Stadium 19, Juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  P04Stadium 83, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  måles fra jordoverflade til basis af hanblomst
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  Majsbladplet (DRECHSLERA SPP.) % dækning.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet af blad 0, som er bladet der støtter kolben. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  MAJSØJEPLET % dækning.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet af blad 0, som er bladet der støtter kolben. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  STIVELSE, % af tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  JORDPRØVER P01: Der udtages 20-40 stik fordelt i forsøgsarealet, således at man ender op med en prøve på ca. 1,5 kg. Prøven sendes til Teknologisk Institut, som blander prøven og sender 300-400 g til Agrolab Sarstedt. Der tørres en fraktion ved 60 °C/48 timer og denne sigtes (2 mm) til en endelig mængde på min 100 g, som gemmes til senere DGT-analyse. OBS: Arkivering af prøve til Agrolab.  PLANTEPRØVE: Planteprøver i P02 udtages umiddelbart før sidste behandling i led 19. Prøver udtages i alle 4 gentagelser og samles for hvert led til ledprøver. Planteprøverne skal udtages iflg. metode 2, se Instruktioner her. Det er vigtigt, at der bæres handsker under udtagning og håndtering af prøverne


  PLANTEBESTAND: Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  BLADSVAMPE BEDØMMELSE: Den største kolbe udvælges og der bedømmes procent sygdomsdækning på blad 0, som er bladet, der støtter kolben. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 11. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for fagligt notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  15-04-2020Tilføjelse vedr. tidspunkt for udtagning af planteprøver i P02 umiddelbart før sidste behandling i led 19, jf. instruks fra Martin Mikkelsen. (SLAR)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk