Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090682020 Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-02-2020
Fordelingsdato: 25-02-2020
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af bekæmpelse af bygfluer i vårhvede på forskellige tidspunkter.

BAGGRUND: I de senere år har der været mere udbredte angreb af 2. generation bygfluer i vårhvede, hvilket er overraskende, da bygfluer ellers har været et sjældent skadedyr i Danmark. I nogle marker er der i praksis udført skadedyrssprøjtning, men effekten har været svingende.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i en vårhvedemark sået til normal tid. Marken må ikke være tidligt sået. Der skal opsættes 2 gule limplader pr. forsøg i 2 ubehandlede parceller. Gule limplader fremsendes fra SEGES.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som den omgivende mark, dog må der ikke udføres skadedyrssprøjtning i forsøget i perioden 15. april til 25. juni.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
2Sprøjtning efter klimamodel på Landbrugsinfo0,2 kg Lamdex
3Sprøjtning efter klimamodel på Landbrugsinfo0,2 kg Lamdex
10 dage efter 1. behandling0,2 kg Lamdex
4Sprøjtning efter klimamodel på Landbrugsinfo0,2 kg Lamdex
10 dage efter 1. behandling0,2 kg Lamdex
20 dage efter 1. behandling0,2 kg Lamdex
513-05-2020
Sprøjtning i uge 20
0,2 kg Lamdex
10 dage efter 1. behandling0,2 kg Lamdex
20 dage efter 1. behandling0,2 kg Lamdex
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde: ca. 150 l vand.
Led 2-4 sprøjtes efter klimamodel "Graddageberegner" på Landbrugsinfo, og køres første gang 1. maj og derefter ugentlig.
 • Led 2-4 behandles første gang 2-3 dage før klimamodel på Landbrugsinfo angiver flyvning (se vedhæftet bilag).
 • Led 3 og 4 behandles derefter 10 dage senere.
 • Led 4 behandles yderligere 20 dage senere.
 • Led 5 behandles første gang i uge 20, og derefter hhv. 10 og 20 dage senere.

 • LIMPLADER: Gule limplader opsættes i 2 ubehandlede parceller og placeres lige over afgrøden. De aflæses og skiftes ved hvert sprøjtetidspunkt. Dato og antal af bygfluer siden sidste aflæsning indberettes under måletider.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0113-05-2020, Før sprøjtning, i led 5
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P01 udføres kun i gentagelse: 1, 3
  ParcelBYGFLUER sum af fangst i fælder.
  Antal bygfluer pr limplade indberettes
   
  P0223-05-2020, Før 2. sprøjtning, i led 5
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 3
  ParcelBYGFLUER sum af fangst i fælder.
  Antal bygfluer pr limplade indberettes
   
  P0302-06-2020, Før 3. sprøjtning, i led 5
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1, 3
  ParcelBYGFLUER sum af fangst i fælder.
  Antal bygfluer pr limplade indberettes
   
  P04Stadium 75
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelBYGFLUE % strå m.
  % strå med angreb
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning til bekæmpelse af bygfluer ifølge klimamodel.docxVejledning til bekæmpelse af bygfluer ifølge klimamodel.docx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk