Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
070122020 Efterafgrøders kulstofstofproduktion sået før og efter høst Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-07-2020
Fordelingsdato: 06-05-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge efterafgrøders potentiale til at øge kulstoflagringen i praksis. Herunder indgår, i hvor høj grad tidlig etablering kan øge efterafgrødernes kulstofproduktion.

BAGGRUND: Efterafgrøder er et effektivt virkemiddel til at reducere kvælstofudvaskning, men der mangler viden om efterafgrøders potentiale som klimavirkemiddel. De giver øget kulstoflagring i jorden, men i hvilket omfang er ikke belyst i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Afgrøden til høst 2020 skal være korn, dog ikke vinterbyg. Der må ikke have været ukrudtsproblemer i afgrøden. Efterafgrøderne sås før høst af Teknologisk Institut omkring 15/7-2020. Ved høst af hovedafgrøden, skal halmen snittes og fordeles jævnt i parcellen.
Efterafgrøde nedpløjes eller nedvisnes tidligst 20. oktober på lerjord (JB 5-7) og 1. februar på sandjord (JB 1-4).
Der opstilles skilte med art, udsædsmængde og sort.

ANLÆGSDATA: Teknologisk Institut sår før høst (dvs. alle A-led), og de lokale sår efterafgrøderne efter høst (dvs, alle B-led). Forsøget anlægges i agerretningen i forbindelse med kørespor. Såmaskinen er 5,25 m og hver parcel består af et træk, det vil sige parcelstørrelsen bliver 5,25 x 12 m = 63 m2. Forsøget afsættes af LFE forud for at Teknologisk Institut kommer og sår før høst af hovedafgrøden. Hver parcel markeres med flexstok midt i parcelgrænsen. Kontakt Per Roed, 72 20 33 91 omkring aftale om såning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 63m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Høst og bjærgningHøst-datoKun mark
Halm-snitningKun forsøg
AndetSluxx HPKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Sneglegift, som f.eks. Sluxx HP skal anvendes i hele forsøget 2 dage efter såning. Ellers ingen behandlinger i forsøget

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
210 kg Olieræddike
35 kg Olieræddike
30 kg Fodervikke
4 35 kg af blandingen TG - CarbonFarm 20206,3 kg Olieræddike
6,3 kg Sandhavre
1,4 kg Honningurt
2,1 kg Boghvede
1,4 kg Oliehør
8,8 kg Fodervikke
5,3 kg Blodkløver
3,5 kg Alexandr.kløver


Faktor 2: Såtidspunkt for efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-07-2020

Før høst
Så-dato, udlæg/e.afg
B10-08-2020

Efter høst
Så-dato, udlæg/e.afg
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Såningen før høst gennemføres tidligst muligt, dog senest den 20. juli. Hav tæt kontakt med Teknologisk Institut angående såtidspunkt..
 • Efterafgrøderne sås i striber af 5,25 x 12 m (bredde af såmaskinen er 5,25 m).
 • Sådybde alle led sået efter høst: 1-2 cm.
Ved placering af forsøget - Tænk da gerne over, at forsøget skal vises frem. Sørg for skiltning og let adgang til forsøget.

FÆRDSEL I MARKEN: Bør i videst muligt omfang undgås for ikke at skade afgrøden.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

KEMIKALIER: Sneglegift skaffes lokalt
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0112-08-2020
Alle målinger i P01 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-75,Agrolab(plastpose), .
OBS - KUN PÅ SANDJORD Prøvestørrelse 300-400 g. OBS: Graveforespørgsel foretages
TØRSTOF, % i jord 25-75 cm
N-MIN, 25-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-75 cm
NO3-N, ppm i jord 25-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
OBS - KUN PÅ LERJORD Prøvestørrelse 300-400 g
N-MIN, 25-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
P0225-09-2020, 30 dage efter såning
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4
EFTERAFGRØDE Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3
OLIERÆDDIKE planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A3, B3
FODERVIKKE Planter/m2, .
 
P0320-10-2020, Lige inden pløjning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Udtages i værnparceller/område. Se tekstafsnit Planteprøver.
C/N FORHOLD,
KULSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ledUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-75,Agrolab(plastpose), .
OBS - KUN PÅ SANDJORD
N-MIN, 25-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 25-75 cm
NH4-N, ppm i jord 25-75 cm
TØRSTOF, % i jord 25-75 cm
ledUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-100, Agrolab(pl.pose).
OBS - KUN PÅ LERJORD Prøvestørrelse 300-400 g
TØRSTOF, % i jord 25-100 cm
N-MIN, 25-100 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 25-100 cm
NH4-N, ppm i jord 25-100 cm
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4
EFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER: I P01 og P03 udtages der N-min prøver i to dybder. På lerjord udtages i 0-25 cm og 25-100 cm og på sandjord udtages der i 0-25 cm og 25-75 cm. Bemærk at N-min prøverne i P03 er på ledniveau, dog kun B-led.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • 1: Plantebedømmelse: Der tælles planter i 2 x 0,25 m2 pr. parcel i led 2,3 og 4. I led 4 tælles efterafgrøden ikke på artsniveau bare antal planter total
 • Pct. Plantedække af ukrudt (både 1-kimbl. og 2-kimbl.): ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af ukrudr?”. F. eks. 10 pct.
 • Pct. Plantedække af spildkorn: ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af spildkorn?”. F. eks. 10 pct.

  FOTO: Der tages et repræsentativ billede af hvert forsøgsled. Billederne uploades via notat i NFTS.

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Seniorkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-07-2020Oprettelse af arter til plantetælling.(RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Sluxx HPIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk