Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
070112020 Screening af efterafgrødearter og - blandinger med satellit - sået før høst Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-07-2020
Fordelingsdato: 06-05-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at finde alternative arter til olieræddike og gul sennep, der egner sig til såning før høst af hovedafgrøden.

BAGGRUND: Ofte forsinkes høsten af korn af våde forhold i høstperioden, og efterafgrøderen kan ikke sås til tiden, når der sås efter høst af korn. Derfor er det relevant at undersøge muligheden for at så efterafgrøder før høst af korn, hvilket kun benyttes i lille omfang i praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Afgrøden til høst 2020 skal være korn, dog ikke vinterbyg. Der må ikke have været ukrudtsproblemer i afgrøden. Efterafgrøderne sås før høst. Såning udføres af Teknologisk Institut omkring 15/7-2020. Og parceller logges med GPS. Ved høst af hovedafgrøden, skal halmen snittes og fordeles jævnt i parcellen.
Efterafgrøderne nedbringes tidligst den 20. oktober.
Forsøget skal skiltes efter høst af kornet.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i agerretningen i forbindelse med kørespor. Såmaskinen er 5,25 m og hver parcel består af to træk, det vil sige parcelstørrelsen bliver 10,5 x 12 m = 126 m2. Det vil dermed være nødvendigt også med kørsel i marken uden for kørespor. Forsøget bliver omkring 60 meter langt. Forsøget afsættes af LFE forud for at Teknologisk Institut kommer og sår. Hver parcel markeres med flexstok midt i parcelgrænsen. Kontakt Per Roed, 72 20 33 91 omkring aftale om såning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 100m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Høst og bjærgningHøst-datoKun mark
Halm-snitningKun forsøg
AndetSluxx HPKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Sneglegift, som f.eks. Sluxx HP skal anvendes i hele forsøget 2 dage efter såning. Ellers ingen behandlinger i forsøget

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrødestrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-07-2020
10 kg Olieræddike
215-07-2020
10 kg FoderradisStructurator
315-07-2020
100 kg Vårhvede
415-07-2020
30 kg Klinte
515-07-2020
36 kg Sandhavre
5 kg Persisk kløver
4 kg Olieræddike
615-07-2020
4,5 kg Honningurt
32 kg Fodervikke
3 kg Havesyre
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Såningen gennemføres tidligst muligt, dog senest den 20. juli. Hav tæt kontakt med Teknologisk Institut angående såtidspunkt..
 • Efterafgrøderne sås i striber af 10,5x12 m (bredde af såmaskinen er 5,25 m).
Ved placering af forsøget - Tænk da gerne over, at forsøget skal vises frem. Sørg for skiltning og let adgang til forsøget.

FÆRDSEL I MARKEN: Bør i videst muligt omfang undgås for ikke at skade afgrøden.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

KEMIKALIER: Sneglegift skaffes lokalt
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0112-08-2020, 30 dage efter såning
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5
OLIERÆDDIKE planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
FODERRADIS Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3
VÅRHVEDE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4
KLINTE Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5
SANDHAVRE Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 5
PERSISK KLØVER Planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 6
HONNINGURT Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 6
FODERVIKKE Planter/m2, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 6
HAVESYRE Planter/m2, .
 
P0220-10-2020, Lige inden pløjning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
 
ParcelFOTO digital.
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • 1: Plantebedømmelse: Der tælles planter i 2 x 0,25 m2 pr. parcel
 • 2: Pct. Plantedække af ukrudt (både 1-kimbl. og 2-kimbl.): ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af ukrudt?”. F. eks. 10 pct.
 • 3: Pct. Plantedække af spildkorn: ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af spildkorn?”. F.eks. 10 pct.

  FOTO: Der tages et repræsentativt billede af hvert forsøgsled. Billederne uploades via notat i NFTS.

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Seniorkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-07-2020Afgrøde til plantebestand oprettet. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Sluxx HPIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk