Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090782020 Strategi for vækstregulering og kvælstof i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-03-2020
Fordelingsdato: 16-03-2020
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af vækstreguleringsmidler og timing af kvælstof på lejesæd i marker, der gødskes med gylle.

BAGGRUND: Der er et ønske om at vurdere effekt af vækstregulering og delt gødskning i vinterhvede. Både vækstregulering, samt tidspunkt for kvælstoftildeling og total kvælstofmængde har betydning for lejesædsrisiko

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene SKAL anlægges i tidligt såede marker med en kraftig plantebestand og på arealer, hvor lejesæd erfaringsvis forekommer. Det er et krav, at der udbringes gylle på arealet. Forsøget anlægges i en af sorterne Informer, Kalmar, Chevignon eller Kvium, under forhold som gør lejesæd sandsynligt. Tidlig såning og høje kvælstofniveauer fremmer lejesæd, ligesom tidlig gødningstildeling gør det.

ARBEJDSFORDELING: Gylle udbringes af landmanden.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 90 m2.
Parcelbredden SKAL minimum være 6 meter for at minimere randeffekt. Ved lejesæd skal hele parcellen høstes. Det vil være nødvendigt, at der høstes flere skår i samme parcel. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Derudover må der ikke foretages anden kvælstofgødning end forsøgsbehandlingerne og grundbehandlingen med gylle. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 30 - 31
0,5 l Cycocel 750
0,15 l Moddus Start
Stadium 32 - 33
0,2 l Cuadro NT


Faktor 2: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
A27-03-2020
14 dage før udbringning af gylle
NH4-NGylle 1955
13-03-2020
Forår ved begyndende vækst
50 kg N185 kg NS 27-4
27-03-2020100 kg NH4-NGylle 1956
01-05-202050 kg N185 kg NS 27-4
15-05-202050 kg N185 kg NS 27-4
B13-03-2020
Forår ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
27-03-2020100 kg NH4-NGylle 1956
01-05-202050 kg N185 kg NS 27-4
C13-03-2020
Forår ved begyndende vækst
150 kg N556 kg NS 27-4
27-03-2020100 kg NH4-NGylle 1956
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1955EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1956EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.

Der tages en gylleprøve (1955) i landmandens tank 14 dage før udbringning, og landmandens dosering på forsøgsarealet beregnes ud fra det: Dosering (ton/ha) = 100 kg ammonium-N pr. ha / analysen af kg ammonium-N pr. ton. Når gyllen udbringes tages en ny prøve (1956) fra slangerne på gyllevognen under udbringning, og det er den prøve og analyse, som afgør, hvor meget kvælstof, der reelt er udbragt pr. ha.

Faktor 1:
 • Led 2 behandles i st. 30-31 og igen i st. 32-33. Der skal være minimum 10 dage mellem de to behandlingstidspunkter.

  Faktor 2:
 • Alle led gødskes med stigende mængder N i marts ved vækststart.
 • Alle led tilføres 100 Kg NH4-N ultimo marts (27. marts). Udbringning med gylle aftales med forsøgsværten.
 • Led A og B gødskes ca. 1. maj
 • Led A gødskes yderligere 15. maj.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0113-03-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-06-2020
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD. Beregnes af Teknologisk Institut
   
  P0323-06-2020
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD. Beregnes af Teknologisk Institut
   
  P0407-07-2020
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD. Beregnes af Teknologisk Institut
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jord til start af aks
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit vedr. høst
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD. Beregnes af Teknologisk Institut
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
   


  LEJESÆD: Lejesæd vurderes med to forskellige metoder.
  1: Lejesæd, karakter: Lejesæd opgøres som tidligere efter karakterskalaen 0-10.
  2: Lejesæd, gruppering: Hældningen af afgrøden er inddelt i 3 grupperinger (0-33 %, 34-66 % og 67-100 % hældning).En hældning på 0 % svarer til opretstående planter, og en hældning på 100 % svarer til planter helt i leje. I hver gruppering noteres procentdelen af arealet i parcellen, som har den hældning svarende til intervallet i grupperingen. Se vedhæftede skitse

  Eksempel:
  Hvis der er 20 procent af arealet i parcellen, som har en hældning mellem 67-100 %, noteres tallet 20 i måleparameteren med 67-100 % hældning.
  I samme parcel er der 30 procent af arealet med en hældning mellem 34-66 %, så tallet 30 noteres i måleparameteren 34-66 % hældning og i 50 % af parcellen er der 0-33 % hældning, så tallet 50 noteres i måleparameteren 0-33 % hældning.
  I de måleparametre som ikke er repræsenteret i parcellen skal der angives et 0. Summen for hver parcel altid skal være 100%.
  OBS: Selve indekset beregnes af Teknologisk Institut.


  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende og lejesæd bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  HØST: Ved lejesæd i forsøget skal hele parcellen høstes, hvilket betyder at der høstes flere skår. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor gentagelsen. Ved ingen lejesæd skal der minimum høstes 3 meter i midten af parcellen. Disse skår skal også høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Cuadro NT GHS07
  Cycocel 750 GHS09 GHS06
  Moddus Start GHS07 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk