Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070472020 Strategi for flydende gødning til vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-08-2020
Fordelingsdato: 16-02-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge delingsstrategien for kvælstof i flydende gødning til vinterraps.Herunder betydningen af svovlmængden.

BAGGRUND: Der observeres svovlmangel flere steder, og derfor ønskes effekten af svovltilførsel i flydende gødning belyst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges på JB 5 og derover. Der skal vælges arealer uden eller kun begrænset tilførsel af husdyrgødning i årene forud for at modvirke, at en for kraftig eftervirkning af husdyrgødning giver så lavt et kvælstofbehov, at sammenligning af strategierne ved 170 kg N pr, ha bliver meningsløst. Forsøgsarealet må derfor heller ikke være tilført husdyrgødning i efteråret 2019, og der må højst være tilført 50 kg kvælstof i handelsgødning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K og Mg samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning og S-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Hvis der er tilført N i efteråret noteres dette under grundbehandlinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-03-2020
Først i marts
170 kg N630 kg NS 27-4
25 kg S
201-03-2020
Først i marts
170 kg N708 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,44 l Agrotain
42 kg S
301-03-2020
Først i marts
100 kg N416 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,26 l Agrotain
25 kg S
25-03-2020
Sidst i marts
70 kg N350 kg DAN-gødn. 20-0-0-10
0,16 l Agrotain
35 kg S
401-03-2020
Først i marts
125 kg N431 kg DAN-gødn. 29-0-0-3
0,42 l Agrotain
13 kg S
25-03-2020

Sidst i marts
45 kg N265 kg DAN-gødn. 17-0-0-17
0,08 l Agrotain
45 kg S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Første tilførsel: Ved begyndende vækst ca. 1. marts udbringes fast gødning i led 1 og flydende gødning med Agrotain i led 2-4.
 • Anden tilførsel: I strækningsfasen ca. tre uger efter første udbringning, udbringes flydende gødning med Agrotain i led 3-4.

  DanGødning NS 24-0-0-6: Vægtfylden på NS 24-0-0-6 Dangødning er 1,29 kg pr. liter. Det vil sige, at 170 kg N/ha svarer til 708 kg gødning pr. ha eller 549 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 0,8 liter Agrotain pr. 1000 liter NS 24-0-0-6.

  DanGødning NS 20-0-0-10: Vægtfylden på NS 20-0-0-10 Dangødning er 1,27 kg pr. liter. Det vil sige, at 70 kg N/ha svarer til 350 kg gødning pr. ha eller 276 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 0,6 liter Agrotain pr. 1000 liter NS 20-0-0-10.

  DanGødning NS 29-0-0-3: Vægtfylden på NS 29-0-0-3 Dangødning er 1,30 kg pr. liter. Det vil sige, at 125 kg N/ha svarer til 431 kg gødning pr. ha eller 332 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 1,3 liter Agrotain pr. 1000 liter NS 29-0-0-3.

  DanGødning NS 17-0-0-17: Vægtfylden på NS 17-0-0-17 Dangødning er 1,28 kg pr. liter. Det vil sige, at 45 kg N/ha svarer til 265 kg gødning pr. ha eller 207 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 0,4 liter Agrotain pr. 1000 liter NS 17-0-0-17.

 • GØDNING: Standard gødning, Dangødning og Agrotain leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2020, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0201-04-2020, Før 2. gødskning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2
  ledFOTO digital.
  Foto taget af afgrøden lodret ned fra ca. 1½ meters højde. Fotoet uploades til NFTS.
   
  P0315-04-2020, 14 dage efter sidste behandling, Omkring det tidspunkt hvor blomsterknopper skifter fra grøn til gul, men tidligst 14 dage efter sidste gødskning.
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P04Stadium 84
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på grønne plantedele.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  06-04-2020Tekstafsnit om planteprøve er oprettet. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk