Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070462020 NPK til vårbyg og effekt af bladmangan og -fosfor Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-02-2020
Fordelingsdato: 09-02-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af placering af stigende mængde fosfor og kalium i NPK-gødninger på jorde med lave fosfortal og højt udbyttepotentiale, samt at undersøge effekten af bladgødskningsprodukter med mangan og/eller fosfor.

BAGGRUND: Landsforsøg har tidligere vist, at det er en fordel at placere fosfor og kalium ved såning af vårbyg. Imidlertid er det ikke undersøgt, hvilken mængde placeret fosfor, der er behov for. Med de nye fosforlofter er det endnu mere interessant at få undersøgt den optimale tilførsel. Ved valg af en passende NPK-gødning kan mængden af placeret fosfor og kalium afpasses til det ønskede niveau samtidig med, at kvælstofbehovet opfyldes. Det undersøges også om der ved tildeling af 17 kg P i NPK-gødning med fordel kan suppleres med en mindre mængde udsprøjtet fosfor

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Forsøget skal anlægges på lerjord med et højt udbyttepotentiale. Fosfortallet må ikke være højere end 3 og kaliumtallet ikke højere end 8. Det er især vigtigt, at fosfortallet ikke er over 3, og derfor skal der foreligge nyere jordbundsanalyser, som viser dette. Evt. kan jordprøven der skal udtages inden anlæg af forsøget anvendes til at fastslå markens P- og K-status.


ARBEJDSFORDELING:
 • Målinger med fosfor-tester udføres af LFE.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet må ikke tilføres N, P, K, Mg, S og B udover forsøgsbehandlingerne. Der må heller ikke tildeles mangan til forsøget udover forsøgsbehandlingerne.

  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  118-03-2020

  Ved såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  0 kg P
  0 kg K
  218-03-2020

  Ved såning
  120 kg N467 kg YaraMila 26-3-4 m. S,Mg
  14 kg P
  19 kg K
  318-03-2020

  Ved såning
  120 kg N583 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
  17 kg P
  57 kg K
  418-03-2020

  Ved såning
  120 kg N583 kg YaraMila 21-4-10 Mg, S, B
  23 kg P
  57 kg K
  518-03-2020

  Ved såning
  120 kg N612 kg YaraMila 20-5-10 m. S
  30 kg P
  60 kg K
  618-03-2020

  Ved såning
  120 kg N682 kg YaraMila Starter 18-5-11
  33 kg P
  73 kg K
  718-03-2020

  Ved såning
  120 kg N583 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
  17 kg P
  57 kg K
  Stadium 13 - 140,233 kg Mn2,5 l YaraVita STARPHOS MnP
  0,103 kg P
  818-03-2020

  Ved såning
  120 kg N583 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
  17 kg P
  57 kg K
  Stadium 13 - 140,192 kg P1 l YaraVita KombiPhos
  0,01 kg Mn
  918-03-2020

  Ved såning
  120 kg N583 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
  17 kg P
  57 kg K
  Stadium 13 - 14225 kg Mn0,45 l YaraVita Mantrac Pro
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Gødningerne placeres samtidig med såning.
 • Maskinen indsås omhyggeligt i alle forsøgsled.
 • Bladgødningerne udsprøjtes i 150 l/ha vand på 3-4 bladstadiet

 • GØDNING: leveres af Teknologisk Institut.

  UDSÆD: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 12 - 15
  ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
  Se tekstafsnit: MÅLING MED FOSFORTESTER
   
  ParcelFOSFOR TESTER PE, .
  Se tekstafsnit: MÅLING MED FOSFORTESTER
   
  P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  Udtages af Teknologisk Institut. Se tekstafsnit. HØST
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % af råvare
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  MÅLING MED FOSFORTESTER: Afgrødens fosforstatus skal måles med P-testeren fra Spectracrop. Det er vigtigt, at målingerne sker inden begyndende buskning, fordi målingerne er ikke retvisende efter begyndende buskning. Ved spørgsmål til brug af P-Tester kan Camilla Lemming kontaktes, CAL@seges.dk, 61 26 21 69

  HØST: Teknologisk Institut laver NIT analyse, bestemmer renhed og vandprocent. Prøven videresendes derefter til Agrolab for fosforanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk