Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070452020 Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-02-2020
Fordelingsdato: 08-02-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hestebønners behov for kvælstof, fosfor, kalium og svovl.


BAGGRUND: Hestebønner er en afgrøde med et stigende areal, men kendskabet til afgrødens næringsstofbehov i Danmark er begrænset. I mange tilfælde tilfører landmænd gødskning uden kendskab til behovet. Der er derfor et behov for at belyse effekten af kvælstof, fosfor, kalium og svovl på udbyttet.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på et areal, hvor der ikke har været dyrket hestebønner indenfor de seneste 5 år. Gødning skal placeres ved såning. Forsøget anlægges i en mark, hvor landmanden sår hestebønner. To af forsøgene anlægges, hvis muligt, hvor der ikke har været tildelt husdyrgødning de sidste år og to forsøg anlægges, hvor der har været tilført husdyrgødning sidste år. Forsøgene skal placeres på arealer, hvor fosfortallet er under 2 og kaliumtallet er under 7. Hvis der er problemer med at finde forsøgsarealer med de anførte forsøgsbetingelser kontaktes Lea Staal, SEGES

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles som den omgivende mark. Der må ikke tilføres næringsstoffer til forsøget udover de angivne mængder i planen. Der må ikke tilføres husdyrgødning til forsøget.
Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov. Vær opmærksom på bladlusangreb. Ukrudt skal bekæmpes således, at det ikke påvirker forsøgsresultaterne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00

Ved såning
Ingen gødning
2Stadium 00

Ved såning
30 kg S200 kg Naturgips
100 kg K200 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
3Stadium 00

Ved såning
30 kg S200 kg Naturgips
100 kg K200 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
15 kg P75 kg Tripelsuperfosfat 20
4Stadium 00

Ved såning
30 kg S200 kg Naturgips
100 kg K200 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
5Stadium 00

Ved såning
30 kg S200 kg Naturgips
50 kg K100 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
6Stadium 00

Ved såning
30 kg S200 kg Naturgips
30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
7Stadium 00

Ved såning
15 kg S100 kg Naturgips
100 kg K200 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
8Stadium 00

Ved såning
100 kg K200 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
9Stadium 00

Ved såning
30 kg S200 kg Naturgips
100 kg K200 kg Kaliumchlorid 50. Kaligød
30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
20 kg N75 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: De forskellige gødninger sammenblandes og placeres med relevant udstyr ved såning. Vær opværksom på at gødningerne ikke afblandes ved såning. Se oversigt over gødninger i skitsen, der ses bort fra S indholdet i Triplesuperfosfat.

UDSÆD: Skaffes lokalt

GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 12
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 51
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 2, 4, 6, 8, 9
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P04Stadium 71 - 79, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


PLANTEPRØVE: I P03 udtages planteprøver jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

Teknologisk Institut skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Lea Staal: 87 40 50 48 eller på mail: leas@seges.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk