Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070072020 Bestemmelse af kvælstofbehov i 3 vårbygsorter ud fra dronemålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2020
Fordelingsdato: 09-02-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at bestemme kvælstofbehov og -udnyttelse i typer af vårbygsorter ud fra dronemålinger.

BAGGRUND: Forsøgene indgår i udvikling af N-Tool-Precise og i projektet BARISTA, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vårbyg. I forsøgene følges væksten ved måling med forskellige sensorer, sammenholdt med planteklip.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges med forfrugt korn og forventet lav eftervirkning af husdyrgødning og stort kvælstof behov. Et forsøg anlægges på Sjælland på JB 6-7 og et i Jylland på vandet JB 1. Der skal udføres droneflyvninger og der planlægges opsætning af vejrstation i nærheden af forsøgene.

ARBEJDSFORDELING:
 • Jordprøver udtages af LFE
 • Droneflyning i P02 fortages på Sjælland af KU og i Jylland af LFE 6
 • KU udfører en bestemmelse af plantetilgængeligt vand i marken ved udtagning af ringprøver. Ved LFE 15 udtages ringprøver før såning og ved LFE 6 efter såning. Fra jordlag under pløjelaget vil ringprøver udtages i værn/plejespor så prøveudtagning ikke forstyrrer forsøgsarealet. Prøveudtagning vil udføres forsigtigt med håndkraft og huller vil genpakkes uden at blande pløjelag med dybere jordhorisonter.
 • Droneflyvninger og planteprøver i P03-P05 udføres af LFE
 • I st. 65 udfører KU, et ekstra planteklip på 0.25 m2 i forsøgsparcellen efter anvisning fra forsøgsleder. Data fra disse prøver indberettes ikke i NFTS
 • Høst foretages af LFE
 • Halmprøver sendes til Agrolab af LFE

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med værn på begge sider af høstparcellen. Det er vigtig at forsøget anlægges således det er muligt at foretage 3 planteklip i hver parcel uden for høstparcellen.
 • LFE 6: 3 x 18 m2-parceller som 3 parceller ved siden af hinanden, miderste parcel udgør høstparcellen.
 • LFE 15: 32 m2-parceller som plot in plot såning, lange parceller med 2 sårækker som værn til hver side. Planteprøver udtages udenfor høstparcellen

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 32m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet skal være tilstrækkeligt gødet med PK f.eks. 600 kg PK 0-4-21. Arealerne må ikke være begrænset af mangel på andre næringsstoffer end kvælstof. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen kvælstof
  215-03-2020

  Før såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  315-03-2020

  Før såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  415-03-2020

  Før såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  515-03-2020

  Før såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  615-03-2020

  Før såning
  200 kg N741 kg NS 27-4


  Faktor 2: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AStadium 00RGT Planet
  BStadium 00Laurikka
  CStadium 00KWS Irina
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Kvælstof i led 2-6 skal tilføres før såning eller placeres i forbindelse med såning.
  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Gødning leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2020, Før 1. gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. OBS: Graveforespørgsel foretages
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 21, Udføres af KU på Sjælland.
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 30 - 31
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller/område. Se tekstafsnit Planteprøver.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 37
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller/område. Se tekstafsnit Planteprøver.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 49
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller/område. Se tekstafsnit Planteprøver.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P06Stadium 69 - 75, Efter afblomstring
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledSTÆNGEL/HALM-PR. til Agrolab.
  Prøvestørrelse: 500 g
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % af råvare
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel.
  VAND, % i kerne/frø
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg halm.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-markforsøg.

  VEJRSTATIONER Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameter "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagnings dato skrives i måleparameter "VEJRSTATION NEDTAGNING,Dato"

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Der udtages planteprøver jævnfør metode 1: Arealbestemt kvælstofoptagelse OBS på at planteprøver ikke må udtages i høstparcel og tæt på naboparcellen.

  HØST: Halmudbyttet bestemmes ved at følge vejledningen: se Instruktion for måling af halmudbytte og udtagning af halmprøver Halmudbytte bestemmes på parcelniveau. Og der udtages herefter halmprøver til analyseres på ledniveau. Det vil sige, at der udtages delprøver i alle gentagelser til en samlet ledprøve på ca. 500 g. Halmprøver på ledniveau sendes til Agrolab til analyse med brug af udsendte labels og følgesedler.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af afgrødetæthed ved anlæg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  06-02-2020Forklarende tekst ved jordprøver er rettet. (RJE)
  06-03-2020Der er efter aftale med MLJE oprettet ekstra droneflyvning i P06 (RJE)



  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk