Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070292020 Afprøvning af gødningstyper i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2020
Fordelingsdato: 07-03-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige gødningstyper i vinterhvede, samt bestemme kvælstofbehovet ud fra reflektansmålinger med drone. Data fra forsøget indgår som grundlag for at udvikle modellen N-Tool-Precise.

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår et projekt med ialt 20 vinterhvedeforsøg, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vinterhvede. Resultaterne indgår i datagrundlaget for udviklingen af algoritmer til værktøjet N-Tool-Precise
I forsøget følges væksten ved måling af biomasse med NDVI vha. et multispektralt kamera på en drone. NDVI målingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, samt se på sammenhængen til N i planteprøver, udbytte og protein. Desuden afprøves en ny type DanGødning, NS 29-0-0-3 og et biologisk gødningsmiddel.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i vinterhvede med forfrugt korn, stort kvælstofbehov og højt udbytteniveau. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Der skal være en drone til rådighed og der planlægges opsætning af vejrstation tæt på forsøget.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer.
Dette opnåes ved at der foretages grundgødskning med P og K. F.eks. 600 kg 0-4-21 m S.Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
10 kg N
215-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
15-05-2020
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
15-05-2020
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2020

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
15-05-2020
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2020

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2020

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
915-03-2020

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2020
Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
1015-03-2020

Medio marts
100 kg N345 kg DAN-gødn. 29-0-0-3
0,37 l Agrotain
15-04-2020

Medio april
50 kg N172 kg DAN-gødn. 29-0-0-3
0,19 l Agrotain
1115-03-2020

Medio marts
100 kg N345 kg DAN-gødn. 29-0-0-3
0,37 l Agrotain
15-04-2020

Medio april
100 kg N345 kg DAN-gødn. 29-0-0-3
0,37 l Agrotain
1215-03-2020

Medio marts
40 l AlnftUdsprøjtet
Gødningsdyse
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
1. tildelingstidspunkt - medio marts:
 • I led 2-7 tildeles 50 kg N/ha som NS 27-4.
 • I led 8-9 tildeles 100 kg N som NS 27-4.
 • Led 10-11 tildeles 100 kg N DAN 29-0-0-3 m/ Agrotain.
 • Led 12 tildeles 40 l/ha ALNFT tilsat vand svarende til 160 l/ha. Udsprøjtes med gødningsdyse

  2. tildelingstidspunkt - medio april:
 • Led 3 og 8 tilføres 50 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 4 og 5 tilføres 100 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 6 tilføres 150 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 7 og 9 tilføres 200 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 10 tilføres 50 kg N/ha som DAN 29-0-0-3 m/ Agrotain
 • Led 11 tilføres 100 kg N/ha som DAN 29-0-0-3 m/ Agrotain

  3. tildelingstidspunkt - medio majl:
 • Led 5-7 tilføres 50 kg N/ha som NS 27-4

  DanGødning NS 29-0-0-3: Vægtfylden på NS 29-0-0-3 Dangødning er 1,30 kg pr. liter. Det vil sige, at 125 kg N/ha svarer til 431 kg gødning pr. ha eller 332 liter pr. ha. Der tilsættes Agrotain i forholdet 1,3 liter Agrotain pr. 1000 liter NS 29-0-0-3.

 • GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0111-03-2020, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgSKUD /m2.
  Antal af synlige skud pr. meter m2. Tælles på 5 x 1 meter og beregnes til antal pr. m2 ud fra følgende formel: Antal skud pr. meter x 100/rækkeafstand
   
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0229-04-2020, 14 dage efter behandling, 2. gødskning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P03Stadium 37
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 45
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 69 - 75, Efter afblomstring
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0815-08-2020, Efter høst
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 5, 12
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-75,Agrolab(plastpose), .
  N-MIN, 25-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-75 cm


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM: Det er vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2020 ud fra landmandens typiske udbytter i marken, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01), og igen umiddelbart inden 3. tilførsel af kvælstof midt i maj (P03) hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand. Derudover skal markens N-norm oplyses (P01). Normen oplyses, korrigeret for forfrugt og evt. udbyttedokumentation.
  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-03-2020Tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM er rettet. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk